uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Nina Honkala, Kristo Lehtonen ja Veera Heinonen Sitran uusiin johtotehtäviin

Sitraan on valittu kolme keskeistä johtajaa. Operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty Nina Honkala. Reilun datatalouden teemaa alkaa luotsata Kristo Lehtonen, ja Sitran nykyinen viestintäjohtaja Veera Heinonen siirtyy vetämään kesällä alkavaa Demokratia ja osallisuus -teemaa. Kaikki kolme aloittavat uusissa tehtävissään huhtikuun alussa.

Kirjoittaja

Sari Tuori

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran operatiivisena johtajana aloittavan Nina Honkalan vastuulle tulee Sitran hallintoelinten kokousten valmistelu, päätöksentekojärjestelmän toimivuus ja operatiivisen toiminnan tehokkuus sekä keskeisimmät toiminnan kehittämisprojektit. Hän korvaa kuluvan vuoden aikana eläköityvän asiamies Tapio Anttilan Sitran johtoryhmässä.

”Sitran onnistumisen ja vaikuttavuuden edistäminen motivoi minua vahvasti”, Honkala sanoo. ”Vastuullisten käytäntöjen tehostaminen sekä hyvän työntekijäkokemuksen ja innostavan kulttuurin vahvistaminen on positiivinen haaste, johon tartun innolla.”

Reilu datatalous -teeman johtaja Kristo Lehtonen tuo Sitran datataloustyöhön uudenlaista kansainvälistä ja teknologista osaamista. Hän on laajasti verkostoitunut ja perehtynyt datatalouden, viestintämarkkinalainsäädännön sekä digitalisaation kysymyksiin niin Suomessa kuin EU:ssa. Lehtonen siirtyy Sitraan koulutusteknologiayhtiö 3DBear Oy:n toimitusjohtajan paikalta.

Lehtonen kertoo olevansa vaikuttunut Sitran laaja-alaisesta ja eri sektoreiden parasta osaamista yhdistävästä työstä ja vahvasta etunojasta datatalouden saralla: ”Datatalouden potentiaali on valtava ja Sitran työ tuon potentiaalin kasvattamiseksi on uraauurtavaa. On suuri etuoikeus päästä johtamaan reilun datatalouden käytäntöjä ja nousussa olevaa talousmekanismia juuri Sitrasta käsin.”

Demokratia ja osallisuus -teeman johtajaksi nimitetty Veera Heinonen on koko työuransa ollut tavalla tai toisella kytkeytyneenä elinvoimaisen demokratian edistämiseen ensin toimittajana ja myöhemmin virkamiehenä ja tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä.

”Toimittaja- ja virkamiesuran jälkeen olen saanut tehdä kolmannen urani täällä Sitrassa, jossa on ollut ilo olla kehittämässä kestävämpää tulevaisuuden Suomea. Uudessa tehtävässäni pyrin löytämään parhaat mahdolliset demokratiaa vahvistavat keinot, jotka ovat kaikkien saavutettavissa”, Heinonen sanoo.

Teemajohtajat vastaavat Sitrassa teema-alueensa valmistelusta ja tuloksellisesta johtamisesta sekä tekevät merkittävät teemaa koskevat rahoitus- ja hankintapäätökset. Kestävyysratkaisut -teeman johtajana jatkaa Mari Pantsar ja tänä vuonna päättyvän Uudistumiskyky-teeman johtajana Antti Kivelä.

“Olen erityisen ilahtunut siitä, että Sitran uuden strategian lisäksi uusi kansainvälisempi työotteemme herättää suoranaista innostusta. Ninan, Kriston ja Veeran johdolla jo entuudestaan vahva sitralainen osaaminen tulee näkymään entistä enemmän yhteiskunnassamme ja myös EU:ssa. Meillä on nyt erinomaiset mahdollisuudet rakentaa sidosryhmiemme kanssa reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo.

Sitran uudessa strategiassa (2021 – 2024) painottuu kolme teemaa: ratkaisujen löytäminen ekologiseen kestävyyskriisiin, reilun datatalouden edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden vahvistaminen. Talouden uudistaminen kestäväksi ja kilpailukykyiseksi nivoutuu vahvasti kaikkeen rahaston toimintaan. Tulevaisuustyön perustana Sitrassa on ennakointi ja yhteiskunnallinen koulutus, joissa tavoitteena on tulevaisuustiedon ja -ajattelun sekä muutoskyvykkyyden ja yhteistoiminnan lisääminen.

Uusien johtajien lyhyet esittelyt

Nina Honkala
operatiivinen johtaja 1.4.2021 alkaen
Diplomi-insinööri Nina Honkalalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus strategian toteutuksesta ja operatiivisen toiminnan kehittämisestä. Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut johdon konsulttina toimien useita vuosia myös Sitran neuvonantajana ja toukokuusta 2020 alkaen pandemia-ajan projektipäällikkönä. Tätä ennen Honkala toimi globaalissa liiketoiminnassa kehittämis- ja johtotehtävissä Nokialla 2000–2010.

Veera Heinonen
teemajohtaja, demokratia ja osallisuus, 1.4.2021 alkaen
Valtiotieteen maisteri, viestintäjohtaja Veera Heinonen toimi ennen Sitran johtotehtäviä tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä, ulkoministeriön viestintäjohtajana ja lehdistöneuvoksena Lontoossa. Virkamiesuraa edelsivät työvuodet toimittajana uutistoimisto Reutersissa, Yleisradiossa ja Taloussanomissa.

Kristo Lehtonen
teemajohtaja, reilu datatalous, 1.4.2021 alkaen
Diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Kristo Lehtonen on aiemmin toiminut koulutusteknologiayhtiö 3DBear Oy:n toimitusjohtajana. Ennen toimitusjohtajan tehtäväänsä hän toimi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin erityisavustajana vuosina 2015–2016. Tätä ennen Lehtonen toimi yli kymmenen vuotta Nokialla Suomen hallitussuhteista vastaavana johtajana, Nokian Suomen maajohtotiimin jäsenenä sekä Nokian ja Nokia Siemens Networksin EU-politiikasta vastaavana johtajana Brysselissä sekä muissa näiden yhtiöiden esimies- ja kehittämistehtävissä. / Yhteystiedot 31.3. saakka: puh. 040 803 2638

Mistä on kyse?