uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustalo etsii ratkaisuja ekokriisiin, datatalouteen ja demokratian haasteisiin

Kohti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta – Sitran päivitetty strategia astuu voimaan vuoden alusta.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran hallitus hyväksyi päivitetyn strategian kokouksessaan 22.10. Hallintoneuvosto puolestaan käsitteli strategiaa osana Sitran talous- ja toimintasuunnitelmaa, jonka se vahvisti kokouksessaan 17.12.

Tulevaisuustalon työssä painottuu jatkossa kolme teemaa: ratkaisujen löytäminen ekologiseen kestävyyskriisiin, reilun datatalouden edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden vahvistaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja vauhditamme ekologista jälleenrakentamista, rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta vaihtoehdoksi valtio- tai datamonopolilähtöiselle datataloudelle sekä vahvistamme demokratiaa ja vaikutamme innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.

Talouden uudistaminen kestäväksi ja kilpailukykyiseksi nivoutuu aiempaa vahvemmin kaikkeen toimintaamme. Tulevaisuustyömme perustana ovat jatkossakin ennakointi ja yhteiskunnallinen koulutus, joissa tavoittelemme tulevaisuustiedon ja -ajattelun sekä muutoskyvykkyyden ja yhteistoiminnan lisäämistä.

“Olen ylpeä ja innostunut strategiastamme sekä siitä, minkälaista vaikuttavuutta voimme saada aikaan. Vaikka työskentelemme todella haastavien, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä vaativien teemojen parissa, uskon, että juuri nämä ovat niitä tulevaisuuteen voimakkaasti vaikuttavia kehityskulkuja, joissa Sitran kaltaisella yhteiskunnallisella muutosagentilla voi olla merkittävä rooli,” Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo.

Kohti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta.

Minkälaista tulevaisuutta kohti sitten haluamme kulkea? Sitran visiona (julkaistu syyskuussa) on: Suomi ja suomalaiset menestyvät rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Visiossa korostuu pohjoismaisiin ihanteisiin ja eurooppalaiseen arvopohjaan perustuva kestävä hyvinvointi. Kestävä hyvinvointi rakentuu ekologisesti kestävän, kilpailukykyisen ja reilun talouden sekä demokratian ja osallisuuden avulla. Tärkeää on myös viheliäisten ongelmien ratkaiseminen globaalisti yhdessä.

“Strategian päivitystyö koronakriisin keskellä on ollut aikamoinen rutistus, mutta onneksi työhön osallistui laaja joukko sitralaisia. Toisaalta pandemia on tehnyt ehkä aiempaa selvemmin näkyväksi useita tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja ja valinnan paikkoja sekä korostanut Sitran perustehtävää yhteiskunnallisena muutosagenttina. Nyt jos koskaan tarvitaan innostusta tulevaisuutta kohtaan – ja osaamista toimia toivotun tulevaisuuden eteen,” korostaa ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja.

Sitran strategiatyö pohjautuu ymmärrykselle tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista ja megatrendeistä. Sitra onkin vahvasti visio- ja strategiaohjautuva tulevaisuustalo, jossa strategiatyö on jatkuvaa. Vuonna 2020 laajemmassa päivitystyössä kiteytimme ja päivitimme visiomme sekä muokkasimme vaikuttavuustavoitteemme ja strategiset painopisteemme. Vaikuttavuustavoitteet kertovat, minkälaista vaikutusta haluamme saada yhteiskunnassa aikaan ja strategiset painopisteet, mihin keskitymme työssämme, jotta vaikutus saadaan aikaan.

Moni asia muuttuu, mutta tulevaisuus tehdään jatkossakin yhdessä!

Lue koko strategiadokumentti täältä: Sitran strategia 2021-2024.

Mistä on kyse?