archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Nopea ehtii ensin, myös cleantech-markkinoille

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tällä viikolla järjestetyssä Cleantech Venture Dayssä keskusteltiin niukkeneviin luonnonvaroihin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin ratkaisuja tuottavien cleantech-yritysten menestyksen edellytyksistä – sijoittajien silmin. Osallistujia puhuttivat mm. poukkoilevat kansalliset ja kansainväliset politiikkavalinnat, ilmastoneuvottelut ja uudet rahoitusmallit nopeasti kasvaville yrityksille. Puolet sijoittajille esittäytyneistä 29 yrityksestä oli suomalaisia.

Cleantechistä on jo tullut niin mainstreamia, ettei sitä enää tarvitse erikseen alleviivata. Cleantech-ratkaisuille löytyy jo kysyntää ja rahoitusta markkinaehtoisesti. Sijoittajan kannalta tämä on tärkeää, sillä tällöin toiminta ei enää ole riippuvaista valtion tukiaisista eikä poukkoilevasta elinkeinopolitiikasta. Kansainvälisesti haetaan taas uutta ilmastosopua tarvittavista toimenpiteistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi asia, mistä kaikki ovat yhtä mieltä, on että tarvitaan paremmin ennustettavaa ilmastopolitiikkaa.

Mutta mikä on sitten avain menestykseen cleantech-markkinoilla? Oleellista on ymmärtää markkinamuutokset ensimmäisten joukossa. Tämä pätee sekä yrityksille että sijoittajille. Ymmärtääkseen markkinamuutoksia täytyy tietää, mitä asiakkaat tarvitsevat ja mitä muut tekevät. Vähintään yhtä tärkeää on myös päästä kokeilemaan omia ratkaisuja ja niiden skaalautuvuutta käytännössä. Tässä kotimarkkinoilla on keskeinen rooli.

Sitra tukee kansainvälisen tason cleantechin referenssialueen rakentumista Suomeen. Näin suomalaiset yritykset saisivat hyvän ponnahdusalustan ja näyteikkunan cleantech-ratkaisujensa viemiseksi maailmalle.

Suuryritykset (Fortune 500) väittävät, että sustainability eli kestävä kehitys on jo heidän strategiassaan. Silloin, kun näin oikeasti on, eivät heikommatkaan politiikkatoimenpiteet ole edellytyksenä sille, että cleantech-liiketoiminta menestyy ja kasvaa. Jos hiilelle ei kuitenkaan saada hintaa riittävän nopeasti, uusien ratkaisujen kehittämiseen ei tule riittävästi markkinaimua. Maailmanpankin aloite hinnan saamiseksi hiilelle ja päästökauppamekanismin korjaamiselle onkin otettu teollisuudessa hyvin vastaan.

Tällä hetkellä nopeasti kasvaville cleantech-yriksille on huonosti tarjolla vaihtoehtoja siinä vaiheessa, kun pankkirahoitus ei tule kyseeseen riittävien vakuuksien puuttuessa. Markkinoille on kuitenkin tulossa uusi rahoitusmarkkinoita täydentävä instrumentti, joka mahdollistaa cleantech-yritysten nopean kasvun ja kehittymisen pankkirahoituskelpoisiksi. Uudessa instrumentissa rahoituksen ehdot riippuvat siitä, miten yritys saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Onnistuneen yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä rahoittaja saa tämän rahaston instrumentin kautta lisätuottoa sijoitukselleen. Käytännössä instrumentti rakentuu vaihto-oikeudellisille riskilainoille. Odotamme mielenkiinnolla, saavuttako uusi rahasto kriittisen kokonsa ja miten yritykset ja sijoittajat innostuvat siitä.

Cleantech Venture Dayssa esiteltiin myös uusi malli teollisen uudistumisen vauhdittamiseksi. Impact hedge fund -työnimellä kehiteltyä mallia tullaan testaamaan parin seuraavan vuoden aikana. Lue lisää tästä mallista.

Katso tilaisuuden esityksiä, kuvia ja videoita:

Mistä on kyse?