archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Rakentava keskustelu tuo uutta syvyyttä asukastilaisuuksiin

Kun ihmiset pääsevät keskustelemaan tasavertaisina riippumatta virka-asemasta tai työtilanteesta, syntyy erinomainen lähtökohta yhteisen ymmärryksen syventämiselle.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

”Hyvän ilmapiirin ja menetelmien ansiosta hallinnon henkilöt ja kuntalaiset pääsivät kehittämään ja ideoimaan yhdessä.
Tällä tavalla voi syntyä mahtavia ideoita alueiden kehittämiseen!”
– Vantaan kaupungin työntekijä

”Musta tämä on ollut tosi hyödyllistä ja olen huomannut että suomalaiset osaavat puhua. Myytti siitä, että eivät osaisi, on murrettu!”
– asukas

Tällä tavalla kaksi osallistujaa luonnehti Sitran ja Vantaan kaupungin yhdessä järjestämiä Erätauko-tapahtumia, joissa kaupunkilaiset kehittivät kaupungin työntekijöiden kanssa ideoita alueen kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös lisätä yhteistä ymmärrystä alueen tulevaisuudesta ja kehittää rakentavan keskustelun vahvistamiseksi Erätauko-konseptia käytettäväksi kaikkialla Suomessa. Paikalle Koivukylän asukastila Kafnettiin saapui kahtena kesäkuun tiistai-iltana reilut 50 osallistujaa: eläkeläisiä, nuoria, työttömiä sekä kaupungin työntekijöitä.

Jopa 70 prosenttia osallistujista kertoi, etteivät he olleet aiemmin osallistuneet tilaisuuteen, jossa käsitellään yhteiskunnallisia asioita. Paikalle onnistuttiin saamaan siis paljon ihmisiä jotka eivät tavallisesti osallistu tämän kaltaisiin tilaisuuksiin. Tämä oli mahdollista siksi, että tapahtuman kutsuja levitettiin monin eri tavoin. Ennen tapahtumaa ihmisiä haastateltiin Koivukylän, Havukosken, Rautkallion ja Asolan alueella tapahtuman taustoittamiseksi ja samalla haastateltavia kutsuttiin mukaan tilaisuuteen. Lisäksi Vantaan kaupunki lähetti kutsuja tilaisuuteen lukuisille järjestöille ja kutsui ihmisiä mukaan myös ruoanjakelun yhteydessä.

Tapahtumassa saattoi keskustella tietämättään apulaiskaupunginjohtajan kanssa alueen historiasta ja tulevaisuudesta.

Tapahtumassa osallistujat pääsivät kohtaamaan toisiaan tasavertaisina heidän erilaisista taustoita huolimatta. Ensikertalaiset, aktiiviset kuntalaiset ja kaupungin hallinnon edustajat keskustelivat rakentavasti, mikä mahdollisti ideoiden kehittämisen yhdessä. Jos kaupungin työntekijöitä ei tuntenut ulkonäöltä, saattoi tapahtumassa keskustella tietämättään esimerkiksi alueen historiasta ja tulevaisuudesta apulaiskaupunginjohtajan kanssa. Sekä asukkaat että kaupungin työntekijät kokivat rakentavan keskusteluilmapiirin erinomaisena.

(juttu jatkuu haastatteluvideon jälkeen)

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Aiheena alueen kehittäminen tarinoita hyödyntäen

Osallistujat saivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kertoa tarinan tilanteesta, jossa joku oli tarvinnut apua, tai jossa itse oli tarjonnut apua toiselle. Tarinoiden kautta nousi esiin asioita, joita (1) osallistujat arvostavat alueella, (2) he kokevat tarvitsevansa tai (3) joista he ovat huolissaan. Arvokkaina osallistujat pitivät muun muassa sitä, että apua on yleisesti ottaen saatavilla ja he arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä, yhteisöllisiä tiloja ja ympäröivää luontoa.

Selkeä tarve nähtiin paremmalle tiedon välitykselle esimerkiksi mahdollisuuksista kohdata erilaisia ihmisiä ja päästä tekemään asioita yhdessä. Huolenaiheita osallistujille olivat esimerkiksi syrjäytyminen eri ikä- ja väestöryhmissä sekä lasten ja nuorten aktiviteettien puute.

Ilahduttavia tarinoita kuultiin sukulais- ja naapuriavusta: pyörän korjausta, kaupassakäyntiä, muistisairaan auttamista, lasten hoitoa, muuttoapua, talkoita ja hätätilanteita

Tarinat ja kokemukset liittyivät kuuteen kattoteemaan, joiden edistämiseksi osallistujat kehittivät ideoita ryhmissä:

  1. Kaikkien kulttuurien ja erilaisten ihmisten yhteinen asuinalue
  2. Lasten ja nuorten aktiivinen toiminta
  3. Kaikki tärkeät palvelut löydettävissä saman pisteen kautta
  4. Kohtaamisen tavat ja paikat ilman ikärajaa
  5. Alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen
  6. Keskusteluryhmä: Alueen tarina historiasta tulevaisuuteen

Erityisesti kolmannen ryhmän tehtävänä oli kehittää ideoita Vantaan kaupungin suunnittelemaa palvelutoria varten. Palvelutorin on tarkoitus koota yhteen aikuisille suunnattuja palveluita, kuten työllisyys- ja asumispalveluita ja velkaneuvontaa, löydettäväksi yhdeltä luukulta – samaan tapaan kuin Ohjaamo palvelee nuoria ja nuoria aikuisia. Palvelutorin kehitys tulee jatkumaan syksyllä kohti käytäntöä, ja osallistujat saivat ilmoittaa halukkuutensa olla mukana kehitystyössä jättämällä yhteystietonsa.

Tuloksena kohtaamisia, tiedonvälitystä ja kehitysideoita

Vaikka yli puolet osallistujista oli 65-vuotiaita, tapahtumassa oli paikalla myös puolenkymmentä nuorta, mikä toi asioiden työstöön tasapainoa. Kaksiosaisen tapahtuman ensimmäisenä iltana nousi esiin tarve käsitellä monikulttuurisuutta, ja toisella kerralla paikalle saatiin osallistujia useammasta kulttuuritaustasta. Näin ollen tapahtumassa kohtasivat ihmiset monista erilaisista taustoista.

Tasavertaisen kohtaamisen ja rakentavan keskustelun ohella tapahtumassa saatiin aikaan paljon muutakin. Kaupungin edustajat kertoivat saaneensa arvokasta tietoa siitä, miten ihmiset näkevät asuinalueensa sekä ajatuksia siihen, miten tietoa palveluista ja toiminnasta voitaisiin välittää ihmisille paremmin. Avuksi osallistujat suosittelivat muun muassa sähköistä infotaulua Kafnettiin ja kimppainfoa, jossa tietoa alueen palveluista ja toimintamahdollisuuksista saisi helposti, ja jossa pääsisi samalla kohtaamaan muita taustasta riippumatta.

Moni keskustelija nosti myös esille arkipäivän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ympäristöön – yksinkertaisesti tervehtimällä naapureita voi vaikuttaa rappukäytävän ilmapiiriin ripauksen verran.

Tapahtuman lopuksi kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevä työntekijä kysyi halukkaita syksyn turvallisuuskävelyille, jossa kävelijät havainnoivat tarpeita kaupunkiympäristön turvallisuuden kehittämiseksi. Valtaosa paikallaolleista heilautti kätensä ilmaan. Halua osallistua ja vaikuttaa toden totta löytyy, ja moni osallistuja kysyi tapahtuman päätteeksi, millaisilla jatkotoimenpiteillä kehitysideoita tullaan edistämään.

Innostuneet kaupunkilaiset ja ymmärrystä ihmisten tarpeista tasavertaisesti yhdessä työstettynä – nämä ovat erinomaiset lähtökohdat jatkaa tuloksekasta yhteistä kehittämistä asukkaiden kanssa ja viedä ideoita käytäntöön.

Kehitystyö Koivukylän palvelutorin parissa jatkuu Vantaalla syksyn 2017 aikana. 

Sitran jatkaa Erätauko-konseptin kehittämistä loppuvuoden. Erätauosta suunnitellaan erikokoisia versioita, jotta kuka tahansa – naapurit, aktivistit, koulu, järjestö, kunta tai maakunta – voivat  mahdollisimman helposti käynnistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Mistä on kyse?