uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sääntökirja ohjaa yrityksiä reiluun datapohjaiseen liiketoimintaan

Datan nykyistä paremmalla hyödyntämisellä on hyvät mahdollisuudet vauhdittaa liiketoimintaa ja julkisia palveluita. Siirtyminen reiluun datatalouteen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja käytännön työkaluja.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra julkaisi taustaselvityksen tulevaa sääntökirjaa varten. Taustaselvitys on tarkoitettu yrityksille ja muille dataa hyödyntäville organisaatioille, jotka haluavat syventää ymmärrystään datan liiketoimintamahdollisuuksia, ovat kiinnostuneita datapohjaisen liiketoiminnan käynnistämisestä tai haluavat liittyä jo olemassa olevaan dataverkostoon.

Taustaselvityksessä kuvataan reilun datatalouden yleinen malli. Taustaselvityksen pohjalta myöhemmin julkaistava sääntökirja ohjaa datapohjaista, reilua liiketoimintaa yritysverkostossa, jossa dataa voidaan jakaa nykyistä helpommin ja turvallisemmin yritysten kesken. Sääntökirjassa kuvataan oikeudelliset, liiketoiminnalliset, tekniset ja hallinnolliset mallit, joita yritykset dataverkostossa noudattavat jakaessaan dataa toistensa kanssa. Sääntökirjassa otetataa huomioon eettiset periaatteet ja erityisesti ihmisten yksityisyyden ja tietosuojan vaatimukset.

Datan nykyistä paremmalla hyödyntämisellä on hyvät mahdollisuudet edistää niin liiketoimintaa kuin julkisia palveluita. Haasteita datan laajamittaiselle jakamiselle organisaatioiden välillä on kuitenkin useita. Ne liittyvät muun muassa tietojärjestelmien tekniseen yhteen toimimattomuuteen, datan laadun puutteisiin, kulttuurisiin ja asenteellisiin ongelmiin, vaikeuteen hahmottaa datan jakamisesta saatavaa hyötyä sekä liikesalaisuuksien hallinnan menettämiseen ja tietosuojaan. Sääntökirjan tarkoituksena on poistaa näitä ongelmia.

Taustaselvityksen koonnut työryhmä jatkaa työtään ja kokoaa tulevaisuuden dataverkostoille yhteistä sääntökirjapohjaa, jossa kuvataan asiat, joista dataverkoston jäsenten tulee sopia ja jotka tulee ottaa huomioon.

Taustaselvityksestä jalostetaan varsinainen sääntökirja, joka julkaistaan syksyllä 2019.

Mistä on kyse?