archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra, Ilmarinen ja HENRY ry kutsuvat 50 työpaikkaa mukaan uudistumaan

Kehitetään yhdessä parhaat työkalut työntekijöiden osaamisen päivittämiseen ja työpaikkojen uudistamiseen.

Julkaistu

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 50 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja uudistumiseen ja työurien pidentämiseen. Tulevaisuuden työpaikka uudistuu vain ihmisten avulla. Tavoitteena on, että työpaikat saisivat eväitä kehittyä houkutteleviksi oppimisympäristöiksi ja että yhä useampi suomalainen pitäisi aktiivisesti osaamistaan ajan tasalla. Siksi organisaatioiden toiminnan uudistaminen ja henkilöstön kehittäminen kannattaa integroida, uskotaan Sitrassa, Ilmarisella ja HENRY ry:ssä.

Työelämä ja työmarkkinat ovat nopeassa muutoksessa, jolle vauhtia antavat muun muassa digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos. Nopea muutos vaikuttaa myös siihen, kokevatko ihmiset heidän osaamisensa vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksia tai kykenevätkö työpaikat tarjoamaan osaamisen uudistamiselle puitteet. Työurat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Sitra, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry käynnistävät Tulevaisuuden työpaikka -projektin, jossa pureudutaan siihen, miten muuttuva työelämä haastaa sekä työnantajat että työntekijät.

”Sitran alkuvuodesta teettämän kyselyn mukaan suomalaiset rankkaavat oman osaamisen ajan tasalla pitämisen ylivoimaisesti tärkeimmäksi ominaisuudeksi työn saannin ja työelämässä pysymisen kannalta pitkällä aikavälillä, mutta vain 50 prosenttia 5000 vastaajasta kertoo pitävänsä aktiivisesti osaamistaan ajan tasalla”, taustoittaa Työelämän taitekohdat -avainalueen vetäjä Mikko Hyttinen Sitrasta. Hyttisen mukaan työelämän muutoksessa vauhdissa pysyminen edellyttää yksilöltä rohkeutta arvioida itseään, kykyä hypätä uuteen ja halua oppia aina uutta. Osaamistaan voi uudistaa työssä ja työn ulkopuolella.

”Koulutuspäivät eivät haastetta ratkaise, vaan osaamisen uudistaminen pitäisi saada kytkettyä osaksi työpaikan arkea ja toiminnan kehittämistä. Tulevaisuuden työpaikka inspiroi ihmisiä tarttumaan mahdollisuuksiin kasvattaa omaa työmarkkina-arvoaan”, Hyttinen sanoo. Työntekijöiden osaamiseen panostaminen on myös työllistymiskysymys: ”Työurien monimuotoistuessa ja sirpaloituessa on tärkeää, että läpi työuran jokaiselle löytyy mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, jotta mahdolliset siirtymät erilaisiin työtehtäviin onnistuvat.”

Tulevaisuuden työpaikka uudistuu vain ihmisten avulla

Projekti on tarkoitettu työpaikoille ja ideana on, että se on hyödyksi ja kilpailueduksi sekä työntekijälle että työnantajalle. Sitran, Ilmarisen ja HENRY ry:n asiantuntijat kehittävät yhdessä 50 erilaisen ja eripuolelta Suomea tulevan työpaikan kanssa konkreettisia työkaluja työntekijöiden osaamisen päivittämiseen ja uudistamiseen. Työkalut voivat olla jo jossakin käytössä tai vasta ideatasolla ja ne voivat liittyä esimeriksi uusiin tapoihin käydä kehityskeskusteluita, työtehtävien -ja roolien kiertoon tai siihen, luopuuko organisaatio vaikkapa tehtävänkuvista kokonaan. Työpaikoille projekti on ilmainen ja syntyneet työkalut tulevat jakoon kaikkien saataville.

Työeläkeyhtiöt ovat perinteisesti kantaneet huolta pitkistä työurista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Ilmariselle yhteistyöprojekti on nimenomaan keino vastata työntekijöiden ja työnantajien tarpeeseen saada uusia valmiuksia työelämän muutostrendien haltuunottoon.

”Sekä työntekijät että työnantajat tarvitsevat uusia valmiuksia digitalisaation ja työelämän nousevien trendien haltuunottoon. Jatkuva kyky uudistua on elinehto yritysten ja koko Suomen kilpailukyvylle. Työelämän tulee organisoitua tehokkaasti, joustavasti ja verkostoituen. Samalla täytyy pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta työn vallatessa tilaa vapaa-ajalta.  Me Ilmarisessa haluamme olla mukana projektissa, koska paremman työelämän kehittäminen ja sitä kautta työurien pidentäminen on vahva missiomme”, sanoo Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander.

Puhuttaessa työn ja työpaikkojen uudistamisesta, avainasemassa ovat organisaation johto ja henkilöstöjohtamisen ammattilaiset. HENRY ry:n toiminnanjohtaja Marita Salon mukaan henkilöstöjohtaminen on ytimeltään ihmisten uudistumisen johtamista: ”Kun osaamisen uudistamista halutaan tuoda entistä vahvemmin osaksi työpaikkojen arkea, on HR-ammattilaisten otettava siinä työssä entistä vaikuttavampaa ja näkyvämpää roolia, mutta ennen kaikkea huolehdittava oman ammattitaitonsa jatkuvasta uudistamisesta.”

Kantavana voimana projektissa ovat ns. lipunkantajat, jotka haluavat edistää työpaikkojen uudistumista Suomessa niin työnantajien kuin työntekijöidenkin kilpailueduksi. Lipunkantajat ovat ihmisiä, muita työelämän hankkeita tai aktiivisia organisaatioita, jotka jakavat omaa kokemustaan ja innostustaan projektissa mukana oleville.

Työpaikat ja lipunkantajat voivat ilmoittautua mukaan tammi-helmikuussa 2017, mutta kiinnostuksestaan voi ilmoittaa jo nyt projektin verkkosivuilla. Helmikuun 10. päivä julkistetaan mukaan valitut 50 työpaikkaa. Työpaikkojen yhteistyön tuloksena syntyy työkalupakki käytännöllisiä malleja työpaikkojen käyttöön. Lopullinen työkalupakki julkaistaan syksyllä 2017, mutta hyviä malleja tullaan jakamaan jo projektin aikana kevään mittaan.

Lisätietoja:

Saara Rimon, asiantuntija, Työelämän taitekohdat -avainalue, Sitra (projektin käytännön tekemiseen liittyvät kysymykset)
saara.rimon@sitra.fi, p. 050 438 5210

Mikko Hyttinen, johtava asiantuntija, Työelämän taitekohdat -avainalue, Sitra
mikko.hyttinen@sitra.fi, p. 0294 618 462

Jaakko Kiander, johtaja, talous ja hallinto, Ilmarinen,
jaakko.kiander@ilmarinen.fi, p. 050 583 8599

Marita Salo, toiminnanjohtaja, HENRY ry
marita.salo@henry.fi, p. 050 434 7492

www.tulevaisuudentyöpaikka.fi

Mistä on kyse?