archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra: Ilmastopolitiikassa tarvitaan rohkeita päätöksiä

Miksei Suomessa ole herätty ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin, vaikka maailman huippututkijat ovat esittäneet aukottomia todisteita jo vuosia?

Julkaistu

”Sote-uudistus ja kehysriihi osoittivat, että hallitus pystyy tekemään vaikeitakin päätöksiä, silloin kun on pakko. Samanlaisia rohkeita päätöksiä tulee tehdä energia- ja ilmastopolitiikassa ja teollisuuspolitiikassa”, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar-Kallio.

Kansainvälisen ilmastopaneelin viidennen raportin tulokset osoittavat ilmastonmuutoksen vääjäämättömyyden. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan paljon ennakoitua vakavampia. Sään ääri-ilmiöiden ja puhtaan veden sekä raaka-aineiden hupenemisen seurauksena voi syntyä ihmisten välisiä konflikteja ja ilmastonmuutos tulee muuttamaan maapallon markkinamekanismeja. Markkinoiden toimivuuteen tulee kysynnän ja tarjonnan lisäksi kolmas ilmiö: konfliktiriski, mikä johtuu kilpailusta maapallon hupenevista resursseista ja elintilasta.

Sitra ihmettelee, miksei Suomessa ole vielä laajasti herätty ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin, vaikka maailman huippututkijat ovat esittäneet aukottomia todisteita jo vuosia. Suomen tulisi ponnekkaammin varautua tulevaan ja yrittää omalta osaltaan löytää keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Monissa muissa maissa, kuten Tanskassa, Ruotsissa, Koreassa ja Yhdysvalloissa, on asiaan tartuttu jo vuosia sitten ja niissä on luotu kestävän kehityksen kaupunkeja, joissa yritykset voivat demonstroida kehittämiään teknologioita vientimahdollisuuksien lisäämiseksi.

Hallituksen tulee tarttua nopeasti ja ponnekkaasti ilmastonmuutoksen hillintään Suomen osalta.

”Sote-uudistus ja kehysriihi osoittivat, että hallitus pystyy tekemään vaikeitakin päätöksiä, silloin kun on pakko. Samanlaisia rohkeita päätöksiä tulee tehdä energia- ja ilmastopolitiikassa sekä teollisuuspolitiikassa”, Sitran johtaja Mari Pantsar-Kallio toteaa.

Sitran vanhempi asiantuntija Jukka Noponen pohtii, miksi Suomi ei halua tarttua globaalien uhkakuvien hillintään eturintamassa.

”Kansainvälisiä konfliktiriskejä ja elinympäristöämme sekä globaalien markkinoiden muuttumista ei ilmeisesti tunnisteta riittävästi omana uhkanamme taikka mahdollisuutena.  Nyt on vielä aikaa rakentaa tulevaisuutta mahdollisuuksien varaan ennen kuin on edessä kiire ja pakko tehdä ratkaisuja kustannuksista riippumatta”, Noponen sanoo.

Sitran mielestä energia- ja ilmastopolitiikka sekä teollisuuspolitiikka tarjoaisivat Suomelle ajankohtaisen mahdollisuuden uudistumiseen.  Yksinkertaisesti tukeutumalla vahvasti kotimaisiin energialähteisiin voisimme tukea kasvua ja työllisyyttä.  Siirtymällä asteittain kotimaisen energian käyttöön luodaan Suomeen uusia työpaikkoja ja parannetaan vaihtotasetta. Energiaratkaisuja on katsottava kansaintaloudellisesti kokonaisvaltaisesti, ei osaoptimoimalla yksittäisten laitosten tulovirtoja.

Sitra pyrkii omalta osaltaan vauhdittamaan Suomen siirtymää kohti resurssiviisasta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa erilaisten kokeiluhankkeiden ja demonstraatioiden avulla. Näillä pyritään vaikuttamaan niin teollisuuden, kansalaisten, kuntien kuin alueidenkin päätöksentekoon.

Suomi on ollut edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on juuri päivitetty kansallinen sopeutumisstrategia, jonka pohjalta on hyvä jatkaa myös kansallista kilpailukykyä vahvistavia toimenpiteitä.

Mistä on kyse?