archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja HSY hinnoittelivat hiiliniukan tulevaisuuden vaihtoehdot

Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen ja puhtaan energiantuotannon lisääminen ovat keskeisissä rooleissa, kun Suomi siirtyy hiiliniukkaan tulevaisuuteen. Erityisesti rakennusten ja liikenneinfrastruktuurin energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää päästöjä ja pienentää energiakuluja merkittävästi. Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien investointien avulla voidaan samalla kehittää uutta liiketoimintaa.

Kirjoittaja

Jarek Kurnitski

Johtava asiantuntija, rakennettu ympäristö ja energia, Avainaluekehitys

Julkaistu

Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen ja puhtaan energiantuotannon lisääminen ovat keskeisissä rooleissa, kun Suomi siirtyy hiiliniukkaan tulevaisuuteen. Erityisesti rakennusten ja liikenneinfrastruktuurin energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää päästöjä ja pienentää energiakuluja merkittävästi. Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien investointien avulla voidaan samalla kehittää uutta liiketoimintaa.

Tänään julkaistu Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset -selvitys osoittaa, että kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää Suomelta suuruusluokaltaan 100–150 miljardin euron investointeja vuoteen 2050 mennessä. Investoinnit luovat uutta yritystoimintaa ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja sekä rakentamiseen että energiasektorille.

– Suomessa tarvitaan nyt avointa ja hyvin perusteltua arvokeskustelua, kun päätetään keinoista siirtyä hiiliniukkaan tulevaisuuteen. Vaikka energiatehokkuuden parantaminen maksaa, on tärkeää huomata, että investoinnit myös vähentävät kustannuksia pitkällä aikavälillä. Samalla voidaan luoda myös uutta yritystoimintaa, jolla on kansainvälistä kysyntää, Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski sanoo.

– Pääkaupunkiseudun päästöjen vähentämisessä kaupungit voivat myös luoda kysyntää energiatehokkaille ratkaisuille asumisessa ja liikkumisessa tekemällä miljoonan asukkaan seudulle selkeitä sitovia tavoitteita päästöjen vähentämiseen. Yhtenevillä vähennystavoitteilla luodaan uusille innovaatiolle pohjaa esimerkiksi palveluhankinnoissa, toteaa HSY-tulosaluejohtaja Irma Karjalainen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

– Nykyisen rakennuskannan korjaaminen energiatehokkaaksi edellyttää voimakasta panostusta uuteen osaamiseen ja innovaatioihin. Myös yhdyskuntarakenteen eheyttä tulee vaalia, jotta liikenneinfrastruktuurin kulut pysyvät kohtuullisina, Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen, yksi selvityksen tekijöistä, sanoo.

Selvitys pureutuu neljään kasvihuonekaasupäästöjen kannalta merkittävään teemaan: energiantuotantojärjestelmään, energian siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennuksiin ja niiden lämmitysenergiantarpeeseen sekä liikennejärjestelmään ja sen energiankulutukseen. Lisäksi selvityksessä esitellään tapaustutkimuksena pääkaupunkiseudun mahdollisia kehityspolkuja vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö Gaian laatiman selvityksen rahoittivat Sitran Energiaohjelma ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Lisätietoja

HSY-tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puh. 045 657 7990, etunimi.sukunimi@hsy.fi

Toimitusjohtaja Juha Vanhanen, Gaia Group Oy, puh. 050 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Julkaisun tiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset
Kirjoittajat: Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen, Gaia Consulting Oy
Sitran selvityksiä 30, osa toimintaohjelmaa ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017
ISBN 978-951-563-720-8
ISSN 1796-7112

Sitran Energiaohjelma pyrkii parantamaan rakennetun ympäristön energiatehokkuutta, lisäämään suomalaisten energiatietoisuutta sekä luomaan energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?