Arvioitu lukuaika 1 min

Sitra käynnistää selvityksen tulevaisuuden ohjauskäytännöistä julkishallinnossa

Kiihtyvä muutostahti globaalissa ympäristössämme tuo muutoksia suomalaiseen tapaan toimia niin yrityksissä kuin hallinnossakin. Jatkuvat muutokset lisäävät painetta yhteistyön sujuvuudelle, sillä kukaan ei ratko toimintaympäristöä ravistavia muutoksia yksin. Eikä pidäkään, sillä tuloksellinen yhteistyö kuuluu demokratian ytimeen.

Julkaistu

Julkishallinnon ohjaus- ja johtamisjärjestelmää on Sitrassa tutkittu useissa eri hankkeissa ja Sitra on myös julkaissut johtamisen haasteisiin pureutuvia tutkimusraportteja ja selvityksiä. Governments for the Future – Building the Strategic and Agile State (2014) -selvityksessä Mikko Kosonen ja Yves Doz paneutuvat länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittavat, että ne ovat ratkaistavissa.

Vuonna 2017 Sitra toteuttaa selvitystyön, jonka tavoitteena on hahmottaa, miten hallinnonrajat ylittävä yhteistyö ja resurssien uudelleen allokointi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä Suomessa voisi onnistua. Vahvassa murroksessa on digitaalisen kehityksen myötä myös se, miten demokratia ohjaa yhteiskuntaa eri tasoilla. Näitä yhteiskunnan uudistumiskyvyn haasteita Sitrassa selvittää vuoden 2017 alusta alkaen kaksi kokenutta vanhempaa neuvonantajaa, Liisa Hyssälä ja Jouni Backman. Työn tavoitteena on tuottaa jäsentynyt kannanotto julkishallinnon uudesta ohjaus- ja johtamisjärjestelmästä ja sen olisi määrä olla valmis kuluvana vuonna.

Lisäksi Hyssälä ja Backman osallistuvat Sitran uuden koulutuskokonaisuuden valmisteluun, minkä tavoitteena on julkisen sektorin johtamisen kehittäminen.

Teema

Uudistumiskyky

Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat arkemme vauhdilla. Siksi myös yhteiskunnan rakenteiden ja käyttämiemme palvelujen tulee uudistua. Tähän tarvitsemme uudenlaisia, luottamukseen perustuvia kumppanuuksia, yhteisiä, tietoon perustuvia tavoitteita ja ihmisten osallisuuden vahvistamista. Uudistumiskyky-teema työskentelee näiden tavoitteiden puolesta.

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?