uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra kuvasi ensimmäistä kertaa, miten poliittinen ohjaus lainvalmistelussa toimii – yhteisiä pelisääntöjä ja avoimuutta kehitettävä

Lainvalmistelun poliittinen ohjaus on hämärää, sillä sille ei ole yhteisiä pelisääntöjä tai ohjeita. Sitran tuoreessa julkaisussa ehdotetaan, että poliittisen ohjauksen toimintatavoista tulevalle hallituskaudelle tulisi sopia jo hallitusta muodostettaessa.

Kirjoittajat

Krista Takkinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Henna Hiilamo

Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Suomi on saanut jälleen uuden eduskunnan, ja tulevan hallituksen muotoilema hallitusohjelma määrittelee tulevien vuosien lainvalmistelua. Vaikka poliittinen ohjaus on merkittävä osa lainvalmistelua, sille ei ole pelisääntöjä eikä ohjeita. Jopa lainvalmistelussa mukana olevat toimijat tuntevat prosessin tällä hetkellä huonosti ja tieto toimintatavoista kulkee suullisena perimätietona kussakin poliittisessa ryhmässä.

Merkittävä osa kansanedustajista vaihtuu vaaleissa. Tänä keväänä eduskuntaan valittiin 61 uutta kansanedustajaa. Erityisesti uusien päättäjien ja avustajien aloittaessa on tärkeää, että ymmärrystä poliittisesta prosessista vahvistetaan.

Sitran tuore Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti? -työpaperi kuvaa ensimmäistä kertaa, miten lainvalmistelun poliittinen ohjaus toimii, ja siinä ehdotetaan useita toimia prosessin kehittämiseksi. Työpaperissa ei pyritä määrittelemään poliittisen ohjauksen toimintatapoja vaan lisäämään ymmärrystä siitä sekä antamaan eväitä lainvalmistelun laadun parantamiseen.

Lainsäädäntöprosessi jakautuu valtioneuvoston johdolla tehtävään lainvalmisteluun sekä eduskunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon. Lainvalmistelu taas jakautuu vielä virkahenkilöstön muodollisjuridiseen prosessiin ja sen poliittiseen ohjaukseen. Työpaperissa pureudutaan lakien valmisteluprosessiin ja sitä edeltävään suunnitteluun, ja tarkastellaan poliittisen ohjauksen ja muodollisjuridisen prosessin yhteyksiä.

Paperin kirjoittanut pitkän linjan poliitikko ja entinen ministeri Jouni Backman esittää 11 kohdan toimenpidelistan. Ehdotuksissaan hän korostaa lainvalmistelun poliittisen ohjauksen läpinäkyvyyden lisäämistä ja toimien oikea-aikaisuutta sekä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista.

– Poliittista ohjausta ei ole tarpeen sitoa säädöksillä liian tiukasti, mutta yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen. Eri vaalikausille ja eri poliittisille ryhmille on tarpeen jättää mahdollisuus erilaisiin käytäntöihin. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta selkiyttää ja yhdenmukaistaa käsitteitä ja eri vaiheiden toimintatapoja. Esimerkiksi virkakoneiston on pystyttävä ennakoimaan poliittista ohjausta, jotta lainvalmistelu etenisi sujuvasti ja laadukkaasti, Backman huomauttaa.

Backman ehdottaa, että hallitusohjelman ei tulisi ohjata lainsäädännön valmistelua liian yksityiskohtaisesti, vaan hallitusohjelman strategisuutta ja ilmiöpohjaisuutta tulisi edelleen vahvistaa. Lisäksi työpaperissa ehdotetaan, että poliittisen ohjauksen ja ohjausjärjestelmän kehittämisen keskeiset periaatteet ja käytännöt sovittaisiin jo hallituksen muodostamisen yhteydessä.

Rooleja selkeytettävä ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia parannettava

Nyt tehty työpaperi on keskustelunavaus lainvalmistelun poliittisen prosessin avaamiselle, mutta Backmanin mukaan poliittisesta ohjauksesta tarvittaisiin kokonaan oma, erillinen oppaansa. Niin virkakoneiston kuin poliitikkojen ja heidän avustajiensakin on tärkeää ymmärtää kahden rinnakkaisen prosessin – poliittisen ja muodollisjuridisen – etenemistä, yhteyksiä, keskeisiä päätöksentekopisteitä sekä eri toimijoiden rooleja.

– Lainvalmistelun ja sitä edeltävän suunnittelun aikana monet tahot pyrkivät vaikuttamaan lainsäädännön sisältöön. Puolueiden, eduskuntaryhmien ja virkakunnan roolit risteävät tavoilla, joissa roolit helposti sekoittuvat. Tämä näkyy erityisesti julkisuutta koskevissa tulkinnoissa. Osa poliittisesta ohjauksesta ei jatkossakaan ole julkista, mutta avoimuutta on tältäkin osin lisättävä.

Myös kansalaisten mahdollisuuksia seurata ja arvioida poliittista päätöksentekoa on parannettava. Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektin asiantuntija Henna Hiilamo muistuttaa toimivan demokratian edellytyksen olevan, että kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

– Ei riitä, että kansalaiset voivat vaikuttaa vain äänestämällä vaaleissa, vaan päätöksentekoa pitäisi pystyä seuraamaan nykyistä paremmin ja osallistumaan myös vaalien välissä. Tämä edellyttää myös poliittisen prosessin avaamista siten, että kansalaiset tietävät miten ja milloin voivat osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Koska julkista dokumentaatiota ja tietoa poliittisesta ohjauksesta on toistaiseksi varsin vähän, perustuu nyt julkaistu työpaperi kirjoittajansa Jouni Backmanin pitkäaikaiseen kokemukseen lainsäädäntötyöstä ja sen poliittisesta ohjauksesta. Lisäksi lähteenä on hyödynnetty Sitran aiempia selvityksiä ja prosessimallinnuksia sekä poliittisen ohjauksen keskeisten toimijoiden haastatteluja.

Sitran Demokratia ja osallisuus -teema etsii ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseksi. Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti? -työpaperi on toteutettu yhdessä teeman Uudistuva päätöksenteko -projektin kanssa. Projektin tavoitteena on antaa edustukselliselle demokratialle keinoja uudistua, lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Mistä on kyse?