archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra liittyi vastuullista sijoittamista edistävään FINSIFiin

Sitra on liittynyt Finland’s Sustainable Investment Forum − FINSIFin jäseneksi. FINSIF on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista.

Julkaistu

Sitra on liittynyt Finland’s Sustainable Investment Forum − FINSIFin jäseneksi. FINSIF on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, jossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä. Yhdistyksessä on 49 jäsentä, jotka ovat suomalaisia sijoittajia, varainhoitajia ja palveluntarjoajia.

Sitrassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa suuria ja pieniä tekoja paremman ja läpinäkyvän varainhoidon ja sijoituspäätösten sekä sijoituskohteiden ja aktiivisen omistajuuden suhteen. Vastuullinen sijoittaminen on myös vastuuta tuotoista ja siitä miten niitä saavutetaan.

Sitra on sitoutunut seuraamaan ja edistämään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mikä tarkoittaa, että Sitrassa:

  • otetaan huomioon ympäristövastuu-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapaan liittyvät asiat (ESG-asiat) sijoitusanalyyseissä ja päätöksentekoprosesseissa
  • raportoidaan organisaation vastuullisen sijoittamisen toimista ja niiden edistymisestä
  • sovelletaan ESG-asioita omistajakäytännöissä ja edistetään sijoituskohteiden ESG-raportointia sekä
  • edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla ja tehdään yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Ohessa olevassa artikkelissa (oikealla) kuvataan tarkemmin Sitran sijoitustoimintojen rooli ja tavoitteet, vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä vastuullinen sijoittaminen käytännössä.