archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra tekee turvallisuuteen liittyviä kokeiluja

Kokeiluilla tutkitaan, miten voidaan estää syrjäytymistä tai nostaa kyberturvallisuus kansalaistaidoksi.

Julkaistu

Sitra toteuttaa turvallisuuteen liittyviä kokeiluja ympäri Suomea

Kokeiluilla tutkitaan, miten voidaan estää syrjäytymistä tai nostaa kyberturvallisuus kansalaistaidoksi

Uusi turvallisuus -foorumin kokeilujen avulla selvitetään uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita ja tutkitaan, kuinka turvallisuutta voidaan parantaa käytännössä. Esimerkkejä erityyppisistä kokeiluista ovat Hakunilan kirjastomummo- ja vaaritoiminta sekä kyberturvallisuuden nostaminen kansalaistaidoksi ja kansalliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitran kokoama poikkiyhteiskunnallinen Uusi turvallisuus -foorumi on pohtinut lokakuusta lähtien, mitä ovat tämän päivän uuden turvallisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Foorumi hakee kokeiluilla käytännön näkökulmaa turvallisuusajatteluun. Kaikille avoin ideahaku tuotti noin 150 turvallisuuteen liittyvää ideaa, joista foorumilaiset valitsivat kokeiltavaksi 11.

Foorumin 30 hengen joukko koostuu vaikuttajista yhteiskunnan eri sektoreilta: tieteestä ja koulutuksesta, elinkeinoelämästä, mediasta, julkishallinnosta, politiikasta, kulttuurialalta ja järjestöistä.

Kyberturvallisuuden kehittämisen ja kirjastomummo ja -vaaritoiminnan lisäksi kokeillaan muun muassa palvelumuotoilun tuomista julkishallintoon, nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä nuorisotyössä, viestintäverkon suunnittelemista kriisitilanteiden varalle ja taloyhtiön turvallisuuden kehittämistä asukaslähtöisesti.

Kokeiluja toteutetaan muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Pudasjärvellä yhteistyössä julkisen hallinnon, kaupunkien, kuntien, kirjastojen, turvallisuusalan ja palvelumuotoilun ammattilaisten sekä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. 

Hakunilan kirjastomummot pelaavat, leikkivät ja kuuntelevat

Hakunilan kirjaston vapaaehtoiset kirjastomummot ja vaarit pelaavat, leikkivät ja juttelevat kirjastossa aikaansa viettävien lasten kanssa. Kirjastomummotoiminta edistää monikulttuurisen Hakunilan lasten turvallisuutta vahvistamalla osallisuutta yli kulttuuri- ja sukupolvirajojen.

”Osallisuus on yksi kehityksen perustekijöistä. Kun lapsen tekemisellä on väliä, hän voi tuntea olevansa tärkeä ja kuuluvansa joukkoon. Luottamus ja yhteisen elämän pelisäännöt kasvavat vuorovaikutuksen ja osallisuuden kautta”, kertoo foorumilainen ja lastensuojelualalla toimivan Palmukodin johtaja Anton Palmu.

Ensimmäiset palautteet ovat olleet hyviä: lapset ovat ottaneet eläkeläiset ilomielin vastaan leikki- ja pelikavereiksi, ja toiminta on ollut antoisaa myös vapaaehtoisten mielestä.

Sitran kokeilussa monikulttuurisen taustan omaava nuorisotyöntekijä on kerännyt työnsä ohessa lapsilta toiveita ja ideoita tapahtumapäivää varten, joka järjestetään Hakunilan kirjastossa lauantaina 8.3. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Hakunilan nuorisotilan, kansainvälisen yhdistyksen, seurakunnan, MLL:n paikallisyhdistyksen ja Vantaan NMKY:n kanssa.

Kyberturvallisuuden osaamisesta kansalaistaito ja vientituote

Kaksi kokeiluista liittyy kyberturvallisuuteen, jonka foorumilaiset näkevät tulevaisuuden tärkeänä kansalaistaitona, valtavana liiketoimintamahdollisuutena sekä kansallisena kilpailuvalttina.

Kyberturvallisuudesta kootaan koulutusmateriaali ja kokeillaan sen kouluttamista lukiolaisille. Koulutuspaketti rakennetaan Espoon yhteislyseon lukion ja Kaitaan lukion opiskelijoille tehdyn kyselyn pohjalta, ja sen kokoavat asiantuntijat Espoon kaupungista, Aalto-yliopistosta, poliisista, Electronic Frontier Finlandista ja Intel Securitystä.

”Kun olemme päässeet lukiolaisten kanssa alkuun, tarkoituksena on versioida koulutuspakettia vastaamaan myös muiden ryhmien tarpeita”, kertoo foorumilainen, YTE-konsultti ja erityisluokanopettaja Sari Karjalainen Espoon kaupungista.

Kokeilun pidemmän tähtäimen tavoitteena on tehdä kyberturvallisuudesta kansalaistaito.

Toisessa kyberkokeilussa luodaan mahdollisuuksien kyberturvallisuusjulistus, jonka pohja on parhaillaan avoimesti kommentoitavissa osoitteessa www.mahdollisuuksienkyber.fi. Kommentteja ja kehitysehdotuksia toivotaan kansalaisilta noin kuuden viikon ajan.

Kommenttien pohjalta lopullisen muotonsa saavan julistuksen ääreen kutsutaan suomalaisia vaikuttajia toukokuussa. Kutsutilaisuuden tarkoituksena on selkeyttää johtajuutta ja luoda draivia kyberturvallisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

”Juuri nyt on aika tarttua kyberturvallisuuden mahdollisuuksiin. Maailmassa olisi tarvetta kyberrauhan välittäjälle, ja Suomella on osaamisen ja yhteiskunnan vakauden ansiosta hyvä mahdollisuus profiloitua sellaiseksi”, kertoo foorumin osallistuja ja Intel Securityn kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnéll.

”Lisäksi voimme peliteollisuuden avulla rakentaa opetuspaketteja minne päin maailmaa tahansa ja minkä ikäisille ihmisille tahansa”, Limnéll jatkaa.

Kokeilut tarkentavat teoreettista turvallisuusajattelua

Foorumilla on tunnistettu uusiksi uhkiksi muun muassa kansalaisten huono verkko-osaaminen, syrjäytyminen ja turvallisuuden tunteen heikkeneminen. Ongelmat ovat moniulotteisia, ja niitä on vaikea ratkaista ainoastaan suunnittelemalla ja suunnitelmia toteuttamalla. Rinnalle tarvitaan ketterää kokeilemista.

”Testaamme kokeilujen avulla, päteekö foorumilla syntynyt teoriaan pohjaava ajattelu käytännössä. Kokeiluista saadut opit tullaan peilaamaan foorumin työhön, jolloin käsitys uudesta turvallisuudesta syntyy sekä teoriasta että käytännön kokeiluista yhdessä”, Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström kertoo.

Turvallisuutta on foorumilla käsitelty viiden eri teeman näkökulmasta; osallisuuden, kyberturvallisuuden, turvallisuusmarkkinan, resilienssin eli muutosjoustavuuden sekä dialogin ja yhteistyön.

Kokeilujen jälkeen foorumin työ jatkuu uuden turvallisuusajattelun kiteyttämisen parissa.

Lisätietoja:

Uusi turvallisuus -foorumi: Hannele Sirkkanen, hannele.sirkkanen@sitra.fi, 040 836 7036

Kokeilut: Kalle Nieminen, kalle.nieminen@sitra.fi, 050 387 9350

Viestintä: Tatu Leinonen, tatu.leinonen@sitra.fi, 050 448 1276

Uusi turvallisuus -foorumin työtä ja kokeiluja voi seurata ja kommentoida Twitterissä hashtagilla #uusiturvallisuus, Uusi turvallisuus -foorumin sivuilla, sekä Facebookissa.

Uusi turvallisuus -foorumin osallistujat

Kokeiluiksi valitut ideat

Mistä on kyse?