uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra tiellä kohti kestävyyttä

Sitran vaikutus ilmastoon on juuri arvioitu hiilijalanjäljen avulla. Hiilijalanjälki on toimiva työkalu viitoitettaessa tietä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suomesta kestävän yhteiskunnan kansainvälinen esikuva

Sitran vaikutus ilmastoon on juuri arvioitu hiilijalanjäljen avulla. Merkittävin osuus Sitran ja sitralaisten kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu matkustamisesta. Toiseksi suurin kasvihuonekaasujen lähde on energiankulutus. Hiilijalanjälki on toimiva työkalu viitoitettaessa tietä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

– Sitra on uudessa strategiassaan asettanut tavoitteeksi rakentaa Suomesta kestävän yhteiskunnan kansainvälinen esikuva. Oma sitoutumisemme tähän tavoitteeseen on tärkeää, ja siksi aloitamme systeemisen muutoksen kohti kestävyyttä meistä itsestämme, toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Sitran hiilijalanjälki vuonna 2008 oli noin 436 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv.). Sitran hiilijalanjäljen arvioinnissa huomioitiin Sitran ja ilmaston kannalta oleellisimmat toiminnot, mm. energiankulutus, matkustaminen, hankinnat ja jätteet. Yli puolet Sitran päästöistä aiheutui liikematkustamisesta. Energiankulutuksen osuus hiilijalanjäljestä oli noin neljäsosa. Työhön kulkemisen osuus Sitran hiilijalanjäljestä oli kuusi prosenttia.

Asiantuntija Nathalie Clément-Vikatmaa Natural Interestistä on iloinen, että Sitra on liittynyt hiilijalanjälkensä arvioineiden organisaatioiden joukkoon.

– Sitran hiilijalanjälki ei eroa koostumukseltaan juurikaan tyypillisestä asiantuntijaorganisaation hiilijalanjäljestä. Liikematkustamisen vähentäminen onkin yksi haastavimpia kohteita pyrittäessä vähähiiliseen toimintaan, Clément-Vikatmaa toteaa.

Sitralaisen työhiilijalanjälki oli noin 4,4 tonnia. Se on hieman alhaisempi kuin keskimääräinen toimistotyöntekijän hiilijalanjälki Suomessa. Vuositasolla suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on yhteensä noin 10–15 tonnia CO2-ekv. riippuen laskentatavasta, tietolähteestä ja rajauksesta.

Työhön kulkemisessa eniten matkustuskilometrejä ja hiilidioksidipäästöjä aiheutui henkilöautoilusta. Työmatkakyselyn yhteydessä työntekijät kaipasivat erityisesti kannusteita julkisten käyttöön sekä uusia ratkaisuja kuten kimppakyyti-poolia. Sitralaisen työmatkan keskipituus on 10,9 km. Suomalaisen keskimääräinen työmatka on 7,4 km päivässä.

Sitran toiminnassa energia ja ympäristö on tähän asti huomioitu ohjelmien ja hankkeiden kautta. Nyt käynnissä olevan Energiaohjelman tavoitteena on kääntää yhdyskuntien energian käyttö ja päästöt laskuun. Yhtenä keinona on herätellä suomalaisia käyttämään energiaa järkevästi. Myös Suomen Elinvoiman lähteet -kehitysohjelmassa tulevaisuuden menestyksen avaimiksi on tunnistettu ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. Jätkäsaaren kestävän rakentamisen Low2No -korttelihankkeessa Sitra on tämän vuoden aikana jo lähtenyt aktiivisesti etsimään uusia keinoja siirtymiseksi kohti hiilivapaata yhdyskuntaa.

Seuraavaksi Sitra ryhtyy laatimaan tiekarttaa kohta vähähiilisyyttä asettamalla omalle toiminnalleen päästötavoitteet ja tunnistamalla tarvittavat toimenpiteet näihin pääsemiseksi.

– Sitra lähti selvittämään omaa hiilijalanjälkeään, sillä haluamme toimia vastuullisesti ja olla sekä näkijä että tekijä. Aito muutos syntyy lisäämällä tietoisuutta, kommentoi energia-asiantuntija Johanna Kirkinen Sitran Energiaohjelmasta.

– Olemme suuren haasteen edessä, jotta päästöjen rajoitustavoitteet saadaan täytettyä. Siksi aloitamme muutoksen itsestämme, Kirkinen jatkaa.

Sitran hiilijalanjäljen arvioi ilmastoasiantuntija Natural Interest Oy, joka ohjaa asiakkaitaan vähähiilisille markkinoille. Yritys auttaa parantamaan ekotehokkuutta, kilpailukykyä ja ympäristövastuullisuutta.

Sitran Energiaohjelma  pyrkii vaikuttamaan rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen, suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luomaan energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?