archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra uudistaa strategiaansa ja toimintamalliaan – tavoitteena kestävän hyvinvoinnin edelläkävijyys

Sitra siirtyy kolmea kestävän hyvinvoinnin teema-aluetta toteuttavaan projektiorganisaatioon vuoden 2012 aikana. Samalla Sitra vahvistaa rooliaan yhteiskunnallisena kouluttajana ja verkottajana sekä tehostaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Muutoksella haetaan lisää strategista ketteryyttä.

Julkaistu

Sitra siirtyy kolmea kestävän hyvinvoinnin teema-aluetta toteuttavaan projektiorganisaatioon vuoden 2012 aikana. Samalla Sitra vahvistaa rooliaan yhteiskunnallisena kouluttajana ja verkottajana sekä tehostaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Muutoksella haetaan lisää strategista ketteryyttä.

Sitra uskoo vahvasti visioonsa, jonka mukaan Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tähän on saatu tukea strategian uudistamisen yhteydessä käydystä vuoropuhelusta kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Uudistuksen myötä Sitra fokusoi toimintaansa visionsa saavuttamiseksi.

– Näkemyksemme mukaan aikamme suurin haaste on koetun hyvinvoinnin ja kestävyyden samanaikainen toteutuminen. Uskomme, että Suomi menestyy vastaamalla tähän haasteeseen, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen tarkentaa.

Siinä missä kestävä kehitys on nähty yhtenä tavoiteltavista asioista muiden joukossa, tulisi se Kososen mukaan nostaa yhteiskuntamme tärkeimmäksi päämääräksi.

– Tämä tarkoittaa, että kestävän hyvinvoinnin tutkimusta, kokeiluja, kehitystä ja sovelluksia tulisi edistää radikaalisti ja nopeasti. Tähän tähtää myös Sitran uudistettu strategia ja toimintamalli.

Sitra keskittyy kolmeen teema-alueeseen

Vuodesta 2004 lähtien Sitran toiminta on perustunut ohjelmiin, joita tällä hetkellä on käynnissä viisi. Ensi vuoden aikana Sitrassa siirrytään projektiorganisaatioon, jossa keskitytään kolmeen teema-alueeseen. Näitä ovat kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö, uudistuva johtaminen ja hyvinvointipalvelut sekä talouskasvun kapeikot ja uudet mahdollisuudet. Teemoja toteuttavia avainalueita ja projekteja tarkennetaan tulevien kuukausien aikana.

Käynnissä olevat ohjelmat saatetaan loppuun vuoden 2012 kuluessa ja siirtyminen teema-alueisiin toteutetaan joustavasti ja hallitusti. Tämä merkitsee sitä, että vaikka ohjelmat Sitran toimintamuotona loppuvatkin, osa ohjelmien sisällöistä ja hankkeista jatkuu erillisinä projekteina. Muutoksen yhteydessä Sitra sopeuttaa myös ensi vuoden budjettiaan vastaamaan talouskehityksen heikentyneisiin näkymiin.

Terävöittämällä strategiaa Sitra uskoo tuottavansa yhä enemmän lisäarvoa yhteiskuntaan.

– Tavoitteenamme on lisätä herkkyyttä ennakoimalla yhteiskunnan muutoksia ja vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin nykyistä paremmin. Tätä toteutamme muun muassa panostamalla kestävän hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä vahvistamalla rooliamme yhteiskunnallisena kouluttajana ja verkottajana seuraavien vuosien aikana, Kosonen painottaa.

Mistä on kyse?