uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra uudistuu – tulevaisuustalo keskittyy talouskasvun ja innovaatioiden edistämiseen

Uuden strategian tavoitteena on lisätä Sitran tehokkuutta ja ketteryyttä tarttua Suomen tulevaisuutta koetteleviin ongelmiin.

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto uudistaa strategiansa ja toimintamallinsa syyskuun alusta. Tulevaisuustalon työ keskittyy jatkossa hyvinvoinnin ja kestävän talouskasvun edistämiseen sekä Suomen uudistamiseen.

Strategia tuo Sitran työskentelyyn kolme keskeistä muutosta. Sitra vahvistaa ennakointitiedon tuottamista Suomen tulevaisuuden suurista haasteista, edistää Suomen uudistumista yhteiskunnallisilla innovaatioilla ja lisää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Suomea koettelevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Sitran hallintoneuvosto vahvisti uudistetun strategian 12.6.2024.

Tulevaisuustalo suuntaa toimintaansa uudelleen tilanteessa, jossa Suomen talous ei ole käytännössä kasvanut vuoden 2008 jälkeen ja työn tuottavuuden kasvu on heikkoa. Väestön ikääntyminen ja siitä juontuva työvoimapula heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Suomen kyky hyödyntää innovaatioita on huono. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota horjuttaa toimintaympäristöä monin tavoin.

”Tulevaisuudennäkymät ovat synkentyneet. Myös Sitran on muututtava, jotta voimme olla Suomelle hyödyksi ja auttaa maatamme uudistumaan. Kohdennamme työmme kestävän talouskasvun edistämiseen, innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen kartoittamiseen, jotka ovat Sitran tehtävän ytimessä”, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen kiteyttää.

Uudistumisella Sitra parantaa kykyään tarttua nopeasti uusiin, nouseviin ilmiöihin. Ketteryyden rinnalla se panostaa jatkossakin pitkäjänteiseen työhön. Tulevaisuustalo valitsee aihealueet, joiden parissa se erityisesti työskentelee, ja tarkastelee niitä vuosittain. Ensi vaiheessa Sitra keskittyy neljään aihealueeseen. Ne ovat kasvu, kestävyyssiirtymä, demokratia ja polarisaatio sekä data ja tekoäly.

Sitran hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen esityksen, että Sitra tekee kestävän talouskasvun edistämiseen normaalin vuosibudjetin ylittävän merkittävän taloudellisen erityispanostuksen, joka mahdollistaa työn käynnistämisen välittömästi.

Lisää yhteistyötä

Uudistuksessa on hyödynnetty laajasti Sitran sidosryhmiltä kerättyä palautetta ja siitä tehtyjä kehittämissuosituksia.

Tulevaisuustalon työ muuttuu uudistuksessa monin tavoin. Sitran kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu ennakointityö tuottaa jatkossa nykyistä syvempää tulevaisuustietoa valituista aiheista koko Suomen käyttöön. Lisäksi Sitra pyrkii tulevaisuusajattelun ja ennakointikyvyn vahvistamiseen yhteiskunnassa.

Uudistus merkitsee myös Sitran paluuta suomalaiselle innovaatiokentälle vuosien tauon jälkeen. Tulevaisuustalo panostaa yhteiskunnallisten innovaatioiden edistämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhteiskunnalliset innovaatiot tarjoavat ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ne voivat olla tuotteita, palveluja, toimintamalleja tai rakenteellisia uudistuksia, joiden tavoitteena on Suomen uudistuminen. Sitran sidosryhmät ovat toivoneet voimakkaasti Sitran paluuta suomalaisen innovaatiotoiminnan ja -järjestelmän kehittäjäksi.

”Jatkossa Sitra on yhä enemmän kumppani ja auttaa muita. Suomen ongelmat ovat monimutkaisia, eikä niitä voi ratkoa yksin. Yhdistämme toimijoita ja tuemme heitä löytämään ratkaisuja. Lisäämme myös kumppanien kanssa tehtävien kokeilujen rahoittamista”, Atte Jääskeläinen sanoo. 

Suuren suosion saaneet Megatrendit, Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus sekä viime syksynä käynnistetty EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutus jatkuvat myös uudistetussa Sitrassa. 

Toimintamalli uudistuu ja keskijohto vähenee

Ketteryyden lisäksi Sitra hakee uudistuksella lisää tehokkuutta toimintaansa ja kustannusten hillintää pitkällä aikavälillä. Uudistuksella pyritään vastaamaan sekä toimintaympäristön muutoksiin että sidosryhmien muuttuneisiin ja kasvaneisiin odotuksiin. Sidosryhmät antoivat laajassa kyselytutkimuksessa erittäin hyvää palautetta Sitran työstä. Samalla ne odottavat Sitran uudistuvan ja tehostavan toimintaansa.

Sitra kävi strategiatyön aikana muutosneuvottelut. Neuvotteluissa käsiteltiin Sitran johtamismallin, toimintamallin sekä organisaation uudistamista. Muutosneuvottelujen tuloksena mm. keskijohdon määrä vähenee ja ylimpään johtoon tulee muutoksia.

Uudet toimintojohtajat: Veera Heinonen, Kalle Nieminen, Lasse Miettinen ja Kristo Lehtonen.

Entisten temaattisten yksiköiden tilalle tulee neljä toimintoa. Ennakointi ja koulutus -toiminnon johtajaksi on valittu Veera Heinonen. Erityisesti kokeiluihin ja innovaatioiden edistämiseen keskittyvää Ratkaisut -toimintoa ryhtyy vetämään Kalle Nieminen. Ohjelmatoiminto kehittää valittujen kumppanien kanssa yhdessä ratkaisuja eteenpäin ja vie niitä käytäntöön. Tätä toimintoa johtamaan on valittu Lasse Miettinen. Jatkossa Sitran kansainvälinen työ eriytetään omaksi toiminnokseen, joka toimii pääosin kansainvälisellä rahoituksella. Kansainvälistä työtä johtaa Kristo Lehtonen. Toimintojohtajat ovat johtoryhmän jäseniä.

Sitran kansainväliseen työhön kuuluvat tällä hetkellä mm. maailman johtava kiertotalouden tapahtuma World Circular Economy Forum WCEF sekä datan hyödyntämiseen, kiertotalouteen ja arjen kestävien valintojen edistämiseen liittyvät EU-projektit.

Muutosneuvotteluiden seurauksena Sitrasta lakkautetaan syyskuun alusta 23 tehtävää, mm. operatiivisen johtajan tehtävä, teemajohtajien sekä projektijohtajien tehtävät. Näissä tehtävissä toimineille pyritään löytämään työ uudessa organisaatiossa.

Sitra arvioi koko ajan sijoitetun pääoman tuotolla rahoitetun toiminnan henkilökunnan määrää. Uudessa strategiassa kansainvälinen toiminta eriytetään ja se hakee jatkossa rahoituksensa pääosin Suomen ulkopuolelta.  

Sitra ei käytä verorahaa valtion budjetista. Se hakee rahat toimintaansa lähes kokonaan sijoitusmarkkinoilta.