archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra valmistelee johtamiskoulutusta julkisen sektorin toimijoille

Julkaistu

Sitran yhteiskunnallinen koulutus valmistelee uutta julkisen sektorin johtamisen kehittämiseen keskittyvää koulutuskokonaisuutta. Suunnittelupöydällä on tulevaisuusorientoitunut, tuoreimpaan johtamistutkimukseen ja pedagogiaan perustuva johtamiskoulutus julkisen sektorin toimijoille.

Sitra tunnetaan koulutuskentällä Kestävän talouspolitiikan koulutusohjelmasta, joka kokoaan joka vuosi 60 päättäjää pohtimaan kestävän talouden, talouspolitiikan ja johtamisen ydinkysymyksiä.

Nyt suunniteltavaa johtamiskoulutusta tulee Sitraan 14.12.2016 alkaen valmistelemaan VTT Petri Virtanen. Petri on työskennellyt julkisen johtamisen eri kysymysten parissa noin kaksikymmentä vuotta. Hän on toiminut mm. professorina ja tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa (2014 – 2016), Turun kaupungin palvelutuotantojohtajana (2011 – 2013), Net Effectin toimitusjohtajana (2000 – 2011) ja neuvottelevana virkamiehenä valtiovarainministeriössä (1997 – 2000).

Tulevaisuusorganisaationa Sitralla on vahva tausta yhteiskunnallisen ajattelun uudistajana ja kouluttajana. Aiemmat koulutukset ja vuorovaikutteiset foorumit ovat käsitelleet mm. demokratiaa, työtä, taloutta, turvallisuutta ja koulutusta.

Mistä on kyse?