archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra valmistelee uutta ohjelmaa teemalla Maaseutu voimavarana ja haastaa kiinnostuneet vaikuttamaan

Ohjelman valmisteluvaiheessa kartoitetaan ohjelman kannalta tärkeitä aihe-alueita ja näkökulmia. Valmisteluvaiheessa näkökulmia kerätään avoimessa verkkotyöpajassa, johon kuka tahansa voi osallistua.

Kirjoittaja

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Julkaistu

Sitra on käynnistämässä uutta ohjelmaa teemalla Maaseutu voimavarana. Ohjelman valmisteluvaiheessa kartoitetaan ohjelman kannalta tärkeitä aihe-alueita ja näkökulmia. Valmisteluvaiheessa työskennellään useilla foorumeilla yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Ensi vaiheessa näkökulmia kerätään avoimessa verkkotyöpajassa, johon kuka tahansa voi osallistua. 

Maamerkit.fi-sivusto on ohjelman valmistelun tueksi perustettu tapahtumapaikka, jossa kaikille kiinnostuneille tarjotaan avoimen verkkotyöpajan kautta mahdollisuus ehdottaa ja ottaa kantaa siihen, miten maaseutua voidaan kehittää koko yhteiskunnan voimavarana.
– Erityisen kiinnostavia ovat rohkeat ja innovatiiviset ehdotukset, jotka tuottavat lisäarvoa siihen nähden, mitä jo tehdään muualla ja jotka edistävät uudenlaisten, rajoja ylittävien verkostojen rakentamista, totesi ohjelmajohtaja Eeva Hellström Sitrasta.

Verkkotyöpajan ensimmäisessä vaiheessa (29.9. – 9.10.2009) aiheena ovat ekotehokkaat hajautetut ratkaisut sekä ihmisten muuttuva maaseutusuhde uuden hyvinvoinnin ja uusien palvelujen mahdollistajana. Työpajassa tunnistetaan näihin kysymyksiin liittyviä kehittämishaasteita ja etsitään ratkaisuja. Lisäksi pohditaan, millaisia muita tuoreita näkökulmia ja avauksia tarvitaan, jotta maaseutu olisi voimavara koko yhteiskunnalle.

Toisessa vaiheessa (29.10. – 13.11.2009) pohditaan, miten tarvittavat muutokset saadaan aikaiseksi. Kolmannessa vaiheessa (4. – 5.1.2010) työpajan tulokset kootaan yhteen ja niistä on mahdollista keskustella.

Vuoden 2010 alussa käynnistyvässä ohjelmassa pyritään avoimiin, vuorovaikutteisiin lähestymistapoihin. Jo valmisteluvaihe avataan kiinnostuneille syyskuussa käynnistettävän verkkotyöpajan avulla ja haastetaan kaikki kiinnostuneet mukaan vaikuttamaan.

Maaseutu voimavarana -ohjelma 

Luonnonvarat ovat eräs merkittävimmistä Suomen vahvuuksista. Maaseudun elinvoimaisuus on edellytys niiden innovatiiviselle käytölle ja tulevaisuuden kilpailukyvyllemme.

Sitran ohjelmassa etsitään ja välitetään tuoreita näkökulmia ja innovatiivisia toimintamalleja, joiden kautta maaseutu voi luoda kilpailukykyä sekä uutta arvoa ja hyvinvointia kaikille suomalaisille, riippumatta esimerkiksi siitä toimivatko ja asuvatko he maaseudulla vai eivät.

Maaseudun nykyisten toimintojen ja rakenteiden turvaamisen sijaan ohjelman painopiste on uuden luomisessa, mahdollistamisessa ja voimaantumisessa. Ohjelmassa pohditaan esimerkiksi kenelle tulevaisuuden maaseutua rakennetaan sekä millaisia uusia verkostoja ja toimintatapoja siihen tarvitaan.

Ohjelmassa voidaan rahoittaa ja toteuttaa erityyppisiä hankkeita: selvityksiä, kokeilu- tai demonstraatiohankkeita, ennakointi- tai strategiaprosesseja, viestintä- ja verkostohankkeita, liiketoiminnan kehittämistä sekä pääomasijoitusta. Ohjelma käynnistyy vuoden 2010 alussa ja se kestää 4-5 vuotta. 

www.maamerkit.fi-verkkotyöpaja »
Sitran Maaseutuohjelma »

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.  

Mistä on kyse?