uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran kehittämät kestävän arjen työkalut eurooppalaisten käyttöön

Sitran on valittu yhdessä 16 kansainvälisen kumppanin kanssa kehittämään ratkaisuja eurooppalaisten aktivoimiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kahdeksan maan yhteinen PSLifestyle-hanke on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra on valittu kehittämään keinoja kansalaisten aktivoimiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan osana EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa hankkeella, joka aktivoi ja tukee kansalaisia hyvän ja kestävän arjen rakentamisessa.

Hankkeen taustalla on Sitran Kestävä arki -projektin työ kansalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa kohti parempaa ja kestävämpää arkea. Sitran Elämäntapatestiä on tehty jo yli miljoona kertaa, ja tuhannet suomalaiset ovat tehneet oman suunnitelmansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Olemme selvittäneet, kuinka kestävästi suomalaiset toimivat ja millaisia tunteita ilmastonmuutos aiheuttaa. Lisäksi olemme koonneet tietoa arjen ympäristövaikutuksista helposti saataville ja järjestäneet kehitysohjelmia yrityksille ja järjestöille.

Sillä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme, on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Länsimaissa noin 70 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä voidaan jyvittää meille kansalaisille.

Syksyllä 2021 alkavassa PSLifestyle-hankkeessa (Positive and Sustainable Lifestyle) toteutetaan paikallisesti räätälöitävissä oleva kokonaisuus, jonka avulla yksilö voi löytää oman tapansa elää hyvää elämää, joka on kestävää ja mahdollista 1,5 asteen lämpenemisen rajoissa sekä tehdä oman suunnitelman sen toteuttamiseksi. Teknologisen ratkaisun, joka perustuu kulutuspohjaiseen hiilijalanjälkilaskentaan, myötä tavoitteena on myös tarjota anonyymiä, reaaliaikaista dataa niin yrityksille kuin päättäjillekin, kansalaisten kestävän arjen tavoitteista, motiiveista ja mieltymyksistä.

Sitra vastaa hankkeessa projektin vetämisestä ja kansalaisten kanssa kehitettävistä ratkaisuista.

Kansalaiset voivat vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää

Hanke on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), jonka tavoitteena on ohjata EU:ta kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä ja vahvistaa EU:n globaalia johtoasemaa ilmastotoimissa asettamalla perustus kestävälle ja reilulle kasvulle.

Tukea 16 kumppanin konsortiolle tarjoaa EU:n Horizon2020-ohjelma, jossa tuetaan vaikuttaviin ratkaisuihin tähtääviä innovaatioita. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla tarjotaan kansalaisille mahdollisuus toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi omien valintojensa, kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun edistämiseksi koulutuksen ja kansalaisten itsensä tuottaman uuden tiedon avulla.

Yhteistyöhanke alkaa syksyllä 2021 ja jatkuu kevääseen 2025.

Hankkeessa mukana olevat kumppanit

Athena Research and Innovation Center, Kreikka
Circular Change, Institut za Krozno Gospodarstvo, Slovenia
Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production, Saksa
DECO-Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Portugali
Enosi Katanaloton Poiotita Tis Zois, Kreikka
EuroHealthNet, Belgia
Fondazione Sviluppo Sostenibile, Italia
Greenapes SRL, Italia
Hot or Cool Institute, Saksa
ICLEI European Secretariat, Saksa
Let’s Do It Foundation, Viro
Municipality of Ljubljana, Slovenia
Rohetiiger, Green Tiger Foundation, Viro
Sitra, Suomi
Solita Oy, Suomi
Zeytince Ekolojik Yasamı Destekleme Dernegi, Turkki

Lue lisää:
Horizon 2020 Framework Programme
Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)
Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?