uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Suomalainen tapahtuma kokoaa maailmantalouden uudistajat Jokohamaan Japaniin

Toista kertaa järjestettävä kiertotalouden huipputapahtuma World Circular Economy Forum synnyttää jälleen suurta kiinnostusta maailmalla. 22.–24. lokakuuta 2018 Japanin Jokohamassa järjestettävään foorumiin on ilmoittautunut yli tuhat osanottajaa yli 70 maasta. Kansainvälisiä median edustajia on paikalle ilmoittautunut yli 50.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

WCEF2018:ssä esitellään ratkaisuja siihen, kuinka kiertotaloudella luodaan taloudellista kasvua, yrityksille kilpailutekijöitä ja toteutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ratkaisut luovat perustaa uuden, tehokkaamman talouden kehittymiselle, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen. Kiertotalous osaltaan mahdollistaa ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen 1,5 asteeseen. Tapahtuman järjestävät Sitra ja Japanin ympäristöministeriö yhteistyössä globaalien instituutioiden – kuten YK:n kehitys- ja ympäristöohjelmien sekä OECD:n kanssa.

Suomen esimerkki kirittää muita maita uudistamaan talouttaan

 Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Kiertotalouden käyttöönotossa suomalaiset ovat etujoukoissa. Suomi teki Sitran johdolla maailman ensimmäisenä maana kiertotalouden kansallisen tiekartan vuonna 2016 ja hallitus oman toimenpideohjelmansa 2017.

“Olemme Suomessa päättäneet tavoitella vaurautta uusin keinoin –  uudenlaisella, tehokkaammalla taloudella ja totaalisella ajattelutavan muutoksella. Muutoksen aalto pyyhkii parhaillaan suomalaisten yritysten ansaintalogiikoita, hallintoa kuin koululaisiakin.” sanoo Mari Pantsar, joka johtaa Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teemaa.

Maahamme on syntynyt runsaasti kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, julkinen hallinto kehittänyt omassa toiminnassaan kiertotaloutta ja kaikki koulutusasteet sisältävä kiertotalouden opetus on alkanut – ensimmäisen vuoden aikana mukana on ollut jo yhden ikäluokan verran lapsia ja nuoria. Sitra on ollut auttamassa kymmeniä kokeiluja vauhtiin niin liikkumisen, ruokajärjestelmän kuin teollisuudenkin saroilla sekä perustanut alan globaalin huipputapahtuman World Circular Economy Forumin. Sitra valittiinkin maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi Maailman talousfoorumin yhteydessä Davosissa, Sveitsissä tammikuussa 2017.

Eri alojen edustajat rakentavat WCEF:ssä yhdessä kiertotaloutta

Sitra järjesti ensimmäisen WCEF:n kesäkuussa 2017 Helsingissä. Tapahtuma kokosi Finlandia-talolle noin 1600 osanottajaa miltei sadasta maasta. Yli puolet osanottajista oli elinkeinoelämän edustajia.

WCEF2018 keskittyy etenkin kiertotalouden tulevaisuuden visioihin. Tapahtuma kerää Jokohamaan niin hallinnon, liike-elämän, kaupunkien, järjestöjen kuin tutkimuksen edustajia. Keskustelunaiheita ovat muun muassa taloushyötyjen ja sosiaalisen tasa-arvon kysymykset kiertotaloudessa, energia- ja ilmastoratkaisut kiertotaloudessa, globaalit arvoketjut ja kiertotalouden mukainen kauppa sekä myös liikkumisen vallankumous ja muovijätteen vähentäminen.

WCEF2018:n puhujia ovat muun muassa Japanin ympäristöministeri Yoshiaki Harada, Suomen ympäristö-, energia- ja asuntoministeri Kimmo Tiilikainen, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, Global Environment Facilityn toimitusjohtaja Naoko Ishii ja Brasilian entinen ympäristöministeri, YK:n kansainvälisen resurssipaneelin puheenjohtaja Izabella Teixeira.

Tapahtuma myös kertoo tarinan siitä, miten Japanista tuli yksi maailman johtavista kiertotalousmaista ja valottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön parhaita käytäntöjä.

Tapahtumaa voi seurata suorana live-lähetyksenä tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa http://www.wcef2018.com/.

Median yhteydenotot:

presswcef2018@sitra.fi

Veera Heinonen, viestintäjohtaja, presswcef2018@sitra.fi, p. 050 372 5244

Samuli Laita, viestinnän asiantuntija, presswcef2018@sitra.fi, p. 040 536 8650

Lisätiedot:

Mari Pantsar, johtaja, mari.pantsar@sitra.fi, p. 050 382 0755

Mistä on kyse?