archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen uusi menestys voi pohjautua julkisiin kiertotaloushankintoihin

Tänään julkistettu hallituksen kiertotalouden toimenpideohjelma tarjoaa Suomelle menestyksen eväitä pidemmäksi aikaa, mikäli ohjelmassa listattuihin toimiin sitoudutaan hallituksessa laaja-alaisesti. Suuntaa voivat näyttää kiertotalouden mukaiset julkiset hankinnat.

Julkaistu

Suomen talouden ennusteet ovat lähiajoille valoisia, mutta kuinka turvattu kansantaloutemme ansaintalogiikka on vielä vuosienkin päästä? Samaan aikaan maailma etsii ratkaisuja siihen, että neitseellisten luonnonvarojen käyttöön perustuva ylikulutus ei olisi enää yhteiskuntien taloudellisen pärjäämisen ja hyvinvoinnin lähde.

Yksi ratkaisu on kiertotalous, ja Suomen talouden osalta menestymisen avaimia tarjoaa hallituksen kiertotalouden toimenpideohjelma. Siihen on koottu hallituksen sekä Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi tällä hallituskaudella. Ohjelma täydentää Sitran johdolla reilu vuosi sitten julkaistua maailman ensimmäistä kiertotalouden tiekarttaa. Toimenpideohjelma ohjaa Suomea uudenlaisen kasvun lähteille, toimimaan kokonaan uudella tavalla – globaalina edelläkävijänä.

”Ohjelman toimet läpileikkaavat lainsäädäntöä ja muuttavat hallinnon toimintaa, mikäli niihin sitoudutaan laajasti”, sanoo kiertotalouden projektijohtaja Kari Herlevi Sitrasta.

Esimerkiksi julkiset hankinnat – joita tehdään maassamme vuosittain yli 30 miljardilla eurolla – voivat olla keskeisessä roolissa tämän tehokkaamman talouden esiinmarssissa. Sitra käynnistää kiertotalouden julkisten hankintojen kiihdyttämöhankkeen edistämään kunnianhimoisten kiertotalouden hankintojen toteutumista kunnissa seuraavien kahden vuoden aikana.

”Kiihdyttämön tavoite on, että kuntakentässä toteutetaan yhdestä kahteen mittavaa, kansainvälisestikin kunnianhimoista kiertotalouden yhteishankintaa. Sitra on valmis tukemaan kiertotaloushankintojen valmistelua asiantuntijatuella sekä osarahoituksella”, Herlevi kertoo.

Ministeriöt perustavat laaja-alaisen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen keväällä 2018. Verkostossa voidaan edistää kiertotalousratkaisujen tunnettuutta ja pääsyä markkinoille.

”Kiertotalouden avulla talous ja hyvinvointi vahvistuvat niin, että ylikulutuksen sijasta käytämme rajallisia luonnonvaroja kestävämmin. Samalla pienennämme tuotannon ja kulutuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja”, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kolmen ministeriön yhteistiedotteessa.

Mistä on kyse?