archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi vaikuttavuusinvestoimisen kansainvälisen ohjausryhmän jäseneksi

Suomi on hyväksytty Vaikuttavuusinvestoimisen kansainvälisen ohjausryhmän jäseneksi. Vaikuttavuusinvestoimista ja siihen liittyvää yrittäjyyttä edistävän ohjausryhmän ytimen muodostavat johtavat G8-teollisuusmaat.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Vaikuttavuusinvestoiminen on keino kanavoida yksityistä pääomaa yrityksiin, järjestöihin tai hankkeisiin, jotka tavoittelevat sekä taloudellista tuottoa että myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyvää.

Vaikuttavuusinvestoimisen kansainvälinen ohjausryhmä (The Global Steering Group for Impact Investment) perustettiin elokuussa 2015 jatkamaan G8-maiden aiemman työryhmän (task force) viitoittamaa tietä ”ihmisten ja planeetan hyvinvoinnin lisäämiseksi”. Työtä johtaa pääomasijoittamisen ja vaikuttavuusinvestoimisen isänä tunnettu Sir Ronald Cohen.

”Hakemuksenne oli erittäin korkealaatuinen ja teki suuren vaikutuksen koko johtoryhmäämme. Olette tehneet merkittävää työtä vaikuttavuusinvestoimisen edistämiseksi Suomessa”, Sir Ronald Cohen sanoo.

Itsenäinen ja riippumaton ohjausryhmä edistää globaalien vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden syntyä. Se laatii yhteisiä näkemyksiä ja suosituksia, jakaa tietoa ja tukee kansallisia markkinoita muutoksen toteutuksessa. Ohjausryhmä tuo saman pöydän ääreen rahoituksen, liiketoiminnan, hallinnon ja järjestöjen vaikuttajia ja johtajia. Suomen lisäksi muut jäsenet ovat Argentiina, Australia, Brasilia, Intia, Iso-Britannia, Israel, Italia, Japani, Kanada, Meksiko, Portugali, Ranska, Saksa, Uruguay, Yhdysvallat ja EU.

”Suomi on saanut kansainvälistä kiitosta systemaattisesta ja käytännönläheisestä lähestymistavastaan vaikuttavuusinvestoimiseen. Jäsenyyden kautta pääsemme vaikuttamaan myös alan kansainväliseen kehitykseen, mutta opimme myös muilta”, sanoo Suomen kansallisen vaikuttavuusinvestoimisen ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeriön ylijohtaja Pentti Pikkarainen.

Suomen kansallinen vaikuttavuusinvestoimisen ohjausryhmä perustettiin Sitran toimesta joulukuussa 2015, ja siihen kutsuttiin mukaan sijoittajien, julkisen sektorin, erilaisten palveluntuottajien ja tutkimuslaitosten edustajia. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea uudenlaisen rahoitusmallin käyttöönottoa ja kehittämistä Suomessa.

Vaikuttavuusinvestoimista hyödynnetään maailmalla niin yhteiskunnallisten, ympäristönsuojelullisten kuin kehitystavoitteiden edistämiseen. Maailmanlaajuisten markkinoiden arvo on tätä nykyä noin 120 miljardia euroa.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus. Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia tukevan toiminnan ja kantavat toimintaan liittyvät taloudelliset riskit. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista.

Suomen hallitus linjasi puoliväliriihessään huhtikuussa, että se ottaa vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallin työkalupakkiinsa ja hyödyntää sitä sekä työllisyyden edistämiseen että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Kesäkuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla julkistettiin Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin kotouttamisen SIB-hanke, jonka tavoitteena on auttaa 2 500 maahanmuuttajaa töihin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Sitra on tuonut vaikuttavuusinvestoimisen Suomeen ja rakentanut sille otollista toimintaympäristöä noin kolmen vuoden ajan.

Lisätietoja

Pentti Pikkarainen, ylijohtaja, valtiovarainministeriö, pentti.pikkarainen@vm.fi (Suomen kansallisen vaikuttavuusinvestoimisen ohjausryhmän puheenjohtaja)

Mika Pyykkö, projektijohtaja, Vaikuttavuusinvestoiminen, Sitra, puh. 0294 618 259, mika.pyykko@sitra.fi (Suomen kansallisen vaikuttavuusinvestoimisen ohjausryhmän sihteeri)

Taru Keltanen, asiantuntija, Viestintä, Sitra, puh. 040 674 3246, taru.keltanen@sitra.fi

Mistä on kyse?