archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tampere pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi

Tampere haluaa eroon ilmastoa lämmittävistä fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Tampereen kaupunki ja Sitra ovat käynnistäneet laaja-alaisen ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkia.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tampere haluaa eroon ilmastoa lämmittävistä fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Tampereen kaupunki ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet laaja-alaisen ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua.

Tampere lämpiää ja saa sähkönsä tänä päivänä noin 90-prosenttisesti maakaasusta ja turpeesta. Jos tänään julkistetut tavoitteet toteutuvat, vuonna 2040 kaupungin omistama Tampereen Sähkölaitos Oy tuottaa lämpöä ja sähköä asukkaille lähes 90-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

– Uusiutuvasta energiasta noin kaksi kolmasosaa olisi metsähaketta ja muuta puuenergiaa, jota toivomme saavamme omasta ja lähimaakuntien metsistä, sanoi Tampereen pormestari Timo P. Nieminen ECO2-hankkeen avaustilaisuudessa Tampereella perjantaina. Muita merkittäviä energialähteitä olisivat tuulivoima, jäteveden lämmöstä, jätelietteestä ja jätteiden poltosta saatava energia. Näitä Tampere aikoo hyödyntää suunnitteilla olevassa keskusjäteveden puhdistamossa ja Tammervoima-hyötyjätevoimalassa.

– Energialaitoksemme uudistaminen niin, että voimme nostaa uusiutuvan energian osuuden 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, maksaa investointeina 220 – 250 miljoonaa euroa, sanoi pormestari Nieminen.
– Odotamme valtiovallalta tukea uusiutuvan energian tukipaketista näihin suurinvestointeihin.

Sitra haluaa vauhdittaa kuntia ilmastomuutoksen hillintään

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee Tampereen kanssa yhteistyötä ECO2-hankkeen käynnistysvaiheen ajan 2010-2012.

Suurimmat kaupunkiseudut ovat avainasemassa yhdyskuntien energiankäytön ja kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Yhdyskunnat vastaavat yli 40 prosentista energiankäytöstä ja yli 30 prosentista kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla on tärkeä rooli olla näyttämässä Suomelle suuntaa kohti hiilineutraalia kehitystä. Toimenpiteitä tarvitaan mm. yhdyskuntarakenteiden jatkuvan hajautumisen pysäyttämiseksi, rakentamisen edistämiseksi kaupunkien sisällä, julkisen ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi, energiatehokkaan uudisrakentamisen ja korjaamisen vauhdittamiseksi sekä asukkaiden ja yritysten kannustamiseksi toimintaan.

– Sitran Energiaohjelma on mukana useissa valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittävissä hankkeissa kannustamassa energian käytön vähentämiseen. Tampere on mukana myös kansainvälisissä ympäristöaloitteissa. Jo Ilmankos-hanke osoitti osaltaan tamperelaisten halua mennä eteenpäin. Tampereella onkin erinomainen mahdollisuus nousta kansalliseksi ja kansainväliseksi esimerkiksi, toteaa johtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.

– Sitraa kiinnosti ECO2-hankkeessa erityisesti Tampereen kaupungin valmius sisällyttää energiatehokkuusajattelu ja päästöjen vähentäminen kokonaisvaltaisesti kaupungin kaikkeen päätöksentekoon, hän jatkaa.

Rakentajia kannustetaan energiatehokkuuteen

Tampere ei pääse hiilineutraalin kaupungin tavoitteeseen pelkästään energialaitoksen polttoainetta vaihtamalla, sillä kaupunki kasvaa noin 2000 asukkaan vuosivauhtia. Energiankasvun taittamiseksi pyritään energiatehokkuutta lisäämään mm. kannustamalla rakennusyhtiöitä energiaa säästävään rakentamiseen ja peruskorjaukseen.

– Tampere sitoutuu rakentamaan kaikki uudet kiinteistönsä A-energialuokan tasoon ja haastamme mukaan kaikki yksityiset rakentajat, sanoi pormestari Nieminen.
– Lisäksi liitämme jatkossa peruskorjauksiin aina energiatehokkuuden parantamisen. Se on tärkeää, koska Tampereella on erittäin paljon kerrostaloalueita ja myös pientaloalueita peruskorjausiässä. Jos tätä mahdollisuutta ei nyt käytetä hyväksi, seuraava tulee vasta muutaman vuosikymmenen päästä.

ECO2-hankkeessa kehitetään energiatehokasta rakentamista eri muodoissa. Tampereen Vuoreksen asuntomessuille 2012 kannustetaan rakentajia tonttivuokra-alennuksen voimin kehittämään passiivi- ja nollaenergiataloja ja ottamaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. Vuorekseen kaavaillaan Suomen suurinta aurinkoenergian keskittymää ja myös puukerrostalojen aluetta suunnitellaan Koukkujärven alueelle.

Asukkaita houkutellaan energiaremontteihin kilpailuilla. Vuoden paras energiaremontti ja vähiten energiaa kuluttava uudistalo palkitaan.

Tampereen keskustaan junaradan päälle suunniteltu Keskusareena ja liiketalojen kortteli aiotaan toteuttaa energiatehokkaan rakentamisen esimerkkikohteeksi. Tampereelle nousee ensi vuonna myös Suomen ensimmäisen passiivienergiapäiväkoti, joka hyödyntää aurinkoenergiaa.

Myös liikenteen päästöjä pyritään hillitsemään. Tampere on tehnyt periaatepäätöksen kehittää raideliikennettä bussien rinnalle. Lähijunien ja katuraitiotien toivotaan houkuttelevan auton käyttäjiä joukkoliikenteen kyytiin. Ensimmäistä raidelinjaa aletaan tänä vuonna suunnitella Hervannasta keskustaan.

– ECO2-hanke koordinoi ja kokoaa yhteen kaupunkikehityksen toimijoita ja edistää uusia menettelytapoja, kuten asuinalueiden hiilijalanjäljen laskentaa, ekotehokasta liikkumista ja uusiutuvien energiamuotojen hajautettua tuottamista, sanoi ECO2-hankkeen johtaja Pauli Välimäki.

Uutta hankkeessa on Välimäen mukaan myös se, että tavoitteet on asetettu kaupungin ylimmässä johdossa ja niitä toteutetaan yhdessä kaikkien energia- ja ilmastokehitykseen vaikuttavien toimijoiden kanssa.

– Haemme ensi sijassa hyviksi havaittuja käytäntöjä, joita sovellamme mahdollisimman laajasti. Silloin ilmastotekojen vaikuttavuus on suuri. Toiseksi haemme myös innovaatioita ja uusia pilotteja, koska ne näyttävät tulevaisuudelle suuntaa ja auttavat kehittämään kaupungin toimintatapoja hiilineutraalimmaksi.

Lisätietoja

Timo P. Nieminen, Tampereen pormestari
puh 0400 635 776, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Pauli Välimäki, ECO2-hankkeen johtaja
puh. 040 801 6035, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Vesa-Matti Lahti, johtava asiantuntija, kansalaiset ja energiatehokkuus, Sitran Energiaohjelma
puh. 050 387 3188, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Lue Tampereen kaupungin tiedote »

Sitran Energiaohjelma vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?