archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tarastin ryhmän 19 ehdotusta lupaprosessien sujuvoittamiseen

Suurin osa ehdotuksista on ratkaistavissa ja toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, osassa tarvitaan tarkempia selvityksiä.

Julkaistu

Ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä ehdottaa 19 toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi. Mukana on muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja kaavoituksen nykyistä tehokkaampi yhteensovittaminen, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisääminen lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden keventäminen eräiltä osin, sähköisten menettelyjen kehittäminen sekä valituslupajärjestelmän laajentaminen.

Lähtökohtana oli, että investointi- ja elinkeinohankkeet voisivat edetä nykyistä sujuvammin ja nopeammin ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä.

”Suurin osa ehdotuksistamme on ratkaistavissa ja toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, osassa tarvitaan tarkempia selvityksiä. Kun suurissa hankkeissa nykyisellään hanke voi joutua käsiteltäväksi kunnan eri viranomaisissa 13 kertaa ja kansalaisilla voi olla tilaisuus lausua siitä 8 kertaa, ei kukaan voi pitää tätä oikeasuhtaisena; jotakin on tehtävä. Toivon, että ehdotuksemme otetaan tulevan hallituksen hallitusohjelmaan”, sanoi ministeri Lauri Tarasti.

Toiminnanharjoittajan ja keskeisten viranomaisten välisestä ennakkoneuvottelusta on saatu hyviä kokemuksia menettelyjen sujuvoittamisessa ja nopeuttamisessa. Arviointiryhmä ehdottaa ennakkoneuvottelua mahdollistettavaksi kaikissa ympäristövaikutusten arviointia vaativissa noin 30–50 vuosittaisessa hankkeessa.

”Suomella ei nykyisessä taloustilanteessa ole varaa antaa yhdenkään investointihankkeen seisoa lupabyrokratian vuoksi. Arviointiryhmän ehdotukset esittävät ratkaisuja juuri tähän haasteeseen. Kilpailukykymme vuoksi nämä ehdotukset olisi otettava käytäntöön pikimmiten”, toteaa Sitran johtaja Mari Pantsar-Kallio.

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sähköisestä neuvonnasta kaikissa ympäristölupahankkeissa. Neuvonta sisältäisi valmiit lupahakemuslomakkeet, tiedot tarvittavista selvityksistä ja arvion asian käsittelyn aikataulusta.

”Tämä on juuri sitä turhan byrokratian purkamista, mitä Suomi tarvitsee. Tarastin ryhmä on tehnyt hyvää työtä. Valmistelu käynnistyy Tarastin esitysten pohjalta heti, vielä tämän hallituksen aikana, ja tulevalla hallituskaudella on jatkettava työtä lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Jokainen esitys tietenkin arvioidaan vielä erikseen”, sanoi tänään työryhmän raportin vastaanottanut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Uudet ympäristöinnovaatiot tarvitsevat vauhtia, eivät hidasteita. Arviointiryhmä esittää lukuisia yksittäisiä ehdotuksia menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja myös ehdotuksia uusiutuvan energian pientuotantohankkeiden nopeuttamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

”Kun hallinnon haasteet saadaan pois jarruttamasta, se voi mahdollistaa energiakäänteen tekemisen Suomessa”, Pantsar-Kallio sanoo.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta.

Lataa arviointiryhmän raportti.

Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi ministeri Lauri Tarasti ja ryhmän jäseninä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä sekä johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Asiantuntijana toimi oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi ja ryhmän sihteerinä johtava asiantuntija Tiina Kähö Sitrasta. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä tuki ryhmän työtä tuottamalla tietoperustaa ympäristöllisten arviointi- ja lupamenettelyiden kokonaisuuden sujuvoittamisesta.

Mistä on kyse?