archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teknologia tuo mahdollisuuksia, jos yhteiskunta uudistuu

Teknologinen kehitys tuo mukanaan valtavia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, jotka voivat kuitenkin muuttua uhkiksi.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Teknologinen kehitys tuo mukanaan valtavia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, jotka voivat kuitenkin muuttua uhkiksi, jos yhteiskuntamme rakenteet eivät jousta tarpeeksi, sanoo Risto Linturi tuoreessa raportissaan.

Teknologian kehitys tuo mukanaan haasteita yhteiskunnan eri osa-alueille. Tämän päivän uutisotsikoissa kerrotaan usein, kuinka digitalisoituminen vähentää työpaikkoja ja kuinka älypuhelimet luovat ihmisten välille kuilun ja vähentävät sosiaalista kanssakäymistä sen sijaan, että edistäisivät vuorovaikutusta. Futuristi ja teknologia-asiantuntija Risto Linturin mukaan tulevaisuus ei välttämättä kuitenkaan ole näin synkkä – jos olemme valmiit tekemään töitä sen eteen.

”Esimerkiksi talouden, terveydenhuollon, koulutuksen, hallinnon ja työelämän saroilla teknologia tuo mukanaan paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia”, toteaa Linturi tänään julkaistussa tutkimusraportissaan Technology as an enabler of sustainable well-being in the modern society (Teknologia kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana nykyajan yhteiskunnassa).

Raportissa Linturi tutkii, kuinka teknologinen kehitys vaikuttaa tulevaisuuteemme. Mitkä teknologiset trendit tukevat kestävää hyvinvointia ja mitkä uhkaavat sitä? Mikä keinoälyn, digitalisoitumisen, biotekniikan tai nanomateriaalien rooli on kestävän tulevaisuuden näkökulmasta? Miten yhteiskunta voi ohjata teknologian kehitystä haluttuun suuntaan?

Linturi esittää, että suurimmat mahdollisuudet liittyvät uusiutuviin energianlähteisiin ja uusiin materiaaleihin, jotka muodostavat kestävän hyvinvoinnin taloudellisen pohjan. Toisaalta kaikki teknologiat, jotka luovat mahdollisuuksia tehokkaaseen pienen mittakaavan tuotantoon ja yhtenäisten, pehmeitä arvoja noudattavien yhteisöjen syntyyn, ovat tärkeitä merkityksellisen elämän ja vakaan yhteiskunnan rakennuspalikoita.

”Sillä, miten teknologia kehittyy, ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä kuin sillä, miten sitä käytetään”, Linturi huomauttaa.

Yhteiskunta voi vaikuttaa muutokseen

Teknologia on niin erottamaton osa yhteiskunnan kehitystä, että joskus on vaikea sanoa, vaikuttaako teknologian kehitys yhteiskuntaan vai päinvastoin. Avoimessa maailmassa uudet teknologiset ratkaisut ovat läsnä ja leviävät kaikkialle, mutta niiden esiintymismuodot vaihtelevat kulttuurista toiseen.

”Yhteiskunta voi kohdistaa resurssejaan uudelleen teknologian kehityksen tukemiseksi, mutta se voi myös helpottaa hyödyllisten innovaatioiden käyttöönottoa ja leviämistä esimerkiksi asettamalla normeja ja standardeja, ottamalla käyttöön kannustimia, panostamalla koulutukseen sekä myöntämällä tutkimus- ja kehitysrahoitusta”, kirjoittaja sanoo.

Linturi esittää myös, että olemassa olevat instituutiot voivat hidastaa kehitystä samalla lisäten mahdollista yhteiskunnallista kuohuntaa.

”Sekä mahdollisuuksista että uhkista voimme päätellä, että teknologisesti tuottavimpien toimintatapojen ja yleisten nykyajan käytäntöjen välinen ero tulee kasvamaan. Digitaalinen kuilu saattaa levitä teknologisen kehityksen nopean tahdin ja yhteiskunnan rakenteiden hitaan mukautumisen vuoksi”, Linturi varoittaa.

”Jos ihmisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja itsenäistä organisoitumista tuetaan, on mahdollista, että samalla myös valtahierarkiaan ja suurtuotantoon liittyvät tuloerot pienenevät.”

Osana työtään kestävän hyvinvoinnin eteen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut näkemyksen, jossa esitetään, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitran näkemys perustuu jatkuvaan asiantuntijatyöhön ja analyyseihin. Teknologinen edistys on yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista, ja se vaikuttaa myös Sitran visioon Suomen tulevaisuudesta.

”Teknologisen kehityksen vauhti kasvaa. Muutoksen, sen aiheuttamien uhkien ja mahdollisuuksien sekä niiden keskinäisen dynamiikan ymmärtäminen on yhä tärkeämpää”, toteaa Sitran kestävän hyvinvoinnin visiota käsittelevän Visio Suomelle -raportin pääkirjoittaja, Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström.

Lisätietoja
Risto Linturi, teknologia-asiantuntija, tulevaisuudentutkija, +358 50 511 4332, risto.linturi@sovelto.fi
Eeva Hellström, johtava asiantuntija, Sitra, +358 294 618 276, eeva.hellstrom@sitra.fi
Heli Nissinen, asiantuntija, viestintä, Sitra, +358 294 618 477, heli.nissinen@sitra.fi

Julkaisun tiedot
Technology as an enabler of sustainable well-being in the modern society
Risto Linturi
Sitra Studies 103
ISBN 978-951-563-942-4 (paperback)
ISBN 978-951-563-943-1 (PDF) www.sitra.fi
ISSN 1796-7104 (paperback)
ISSN 1796-7112 (PDF) www.sitra.fi