archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveyspalvelujen valintakokeiluilla testataan palvelujen parempaa saatavuutta

Tavoitteina on parantaa palvelujen saatavuutta sekä hankkia lisätietoa siitä, miten laajennettu valinnanvapaus käytännössä toimii.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Ihmiset toivovat sote-uudistukselta sujuvampia ja paremmin saatavilla olevia palveluja. Tällä hetkellä terveydenhuollon peruspalvelujen pitkät jonotusajat ovat sote-järjestelmämme pahin pullonkaula. Samaan aikaan terveys- ja hyvinvointierot kasvavat. Asiakkaan mahdollisuus nykyistä paremmin itse vertailla ja valita palveluja on yksi keino parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen. Hyötyjinä olisivat erityisesti työterveyshuollon ulkopuolella olevat ryhmät, kuten työttömät ja eläkeläiset.

Nykyisessä sote-järjestelmässämme esimerkiksi terveyspalvelujen saatavuus ja jonotusajat riippuvat siitä, sattuuko ihminen olemaan työterveydenhuollon palvelujen piirissä vai esimerkiksi työtön tai eläkeläinen tai onko hänellä varaa ostaa palveluja yksityiseltä puolelta.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen toimeenpanoa (ministeriön tiedote aiheesta täällä). Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevan valmistelun tueksi. Kokeilu toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua. Sitra valmistelee osana projektia kuntakokeiluja yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kokeiluhankkeiden on määrä alkaa vuoden 2017 alussa ja kestää kahden vuoden ajan.

Kokeiluilla lisätietoa oikeanlaisista kannustimista

Kokeilujen tavoitteina on muun muassa parantaa palvelujen saatavuutta sekä hankkia lisätietoa siitä, miten laajennettu valinnanvapaus, eli se, että asiakas voi valita julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä, käytännössä toimii. Samalla luodaan edellytyksiä uudenlaisille, asiakaslähtöisille toiminta- ja ajattelutavoille ja etsitään keinoja terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo, että tavoitteena on sekä sote-alan toimijoiden että asiakkaiden uudistumiskyvyn parantaminen. Kokeiluhankkeita tarvitaan, koska emme vielä tiedä, minkälaisia vaikutuksia asiakkaiden laajennetulla valinnanvapaudella on.

Kokeilemalla ja vaikuttamalla muun muassa palveluntuottajien kannustimiin voimme varmistua siitä, että kannustimien vaikutusten suunta on oikea, eli että ne ohjaavat tuottamaan lisää terveyshyötyä ihmisille, kaventavat terveys- ja hyvinvointieroja ja monipuolistavat palvelutuotantoa kustannustehokkaasti. Kokeiluissa tavoitteena siis on, että valinnanvapaus toimii palvelurakenteen monipuolistumisen ajurina, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa”, Kivelä sanoo.

Asiakkaiden valinnanvapaus sote-palveluissa laajenee Suomessa vuonna 2019. Tähän ohjaa osaltaan myös EU:n potilasdirektiivi. Kansalaisten roolin vahvistuminen ja aktiivisuus suhteessa järjestelmään ja perinteisiin instituutioihin on muutenkin merkittävä kansainvälinen trendi ja edellyttää myös kulttuurista muutosta ajattelu- ja toimintatavoissa.

Nyt valmisteltavan hankkeen päätavoitteena on uusien toimintatapojen, mallien ja työkalujen käyttöönotto osana uutta palvelutuotantoa 2019 alkaen.  

Kokeiluhankkeet ovat jatkoa Sitran työlle kestävän hyvinvoinnin hyväksi

Sitra toimii kokeiluhankkeessa eri osapuolten osallistajana ja vuoropuhelun mahdollistajana sekä tuottaa osaltaan tietoa STM:n lainvalmistelutyön tueksi, yhdessä mukaan valittavien kokeilukuntien kanssa. Hankkeen aikana Sitra käynnistää myös kokeiluja, joissa testataan uudenlaisia, matalan kynnyksen palvelumalleja ja digitaalisia työkaluja.

Sitra on tehnyt työtä sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa yli kymmenen vuoden ajan, ja on viime vuosina muun muassa kehittänyt virtuaaliklinikka-konseptin, joka valittiin aiemmin tänä vuonna valtakunnallisten digitaalisten terveyspalvelujen malliksi.

Vuonna 2010 käynnistyi puolestaan työ Sitran sote-rahoitusmallin kehittämiseksi. Yksi mallin tavoitteista on lisätä järjestelmän läpinäkyvyyttä ja helpottaa eri palvelujen vertailtavuutta. Valinnanvapaus peruspalvelujen kohdalla on sote-rahoitusmallissa yksi keino ohjata järjestelmää ja palveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi.

Mistä on kyse?