Arvioitu lukuaika 1 min

Tiekartta ilmiöpohjaisuuteen

Oulun Ritaharjun yläkoulussa järjestettiin ilmiöpohjaisen oppimisen viikko, jonka opit ja oivallukset on kerätty ohessa olevaan raporttiin. Olkaa hyvät!

Julkaistu

Sitran Uusi koulutus -foorumin ohessa toteutettiin kevään 2015 aikana kokeiluja ympäri Suomen. Yksi kokeiluista oli Oulun Ritaharjun yläkoulussa järjestetty ilmiöpohjaisen oppimisen viikko, jonka opit ja oivallukset on kerätty ohessa olevaan raporttiin.

Kokeilujen toteuttaminen ei ole rakettitiedettä. Ota mukaan loppukäyttäjät ja aloita kevyesti muutaman päivän tai viikon kokeilulla. Huomattavasti vaikeampi vaihe on kerätä kokeilun opit talteen.

Yhteiskunnalliset kokeilut eivät lähes koskaan ole tarkkoja laboratorio-olosuhteissa toteutettuja koeasetelmia, joiden systemaattinen mittaaminen olisi mahdollista. Sen sijaan on tunnistettava käyttäjien reaktioita ja tunteita. Löydettävä tekijöitä jotka hidastavat tai kokonaan estävät toimintamallia toteutumasta.

Tulee huomioida, että dataa ja kokemuksia voidaan kerätä monella tavalla, eikä yksi mittari riitä. Etnografiset menetelmät, kyselytutkimukset ja haastattelut ovat tärkeässä osassa.

Oheisessa raportissa on ilmiöpohjaisen oppimisen viikon oppeja, onnistumisia ja epäonnistumisia, kerätty yhteen palvelumuotoilijoiden silmin, käyttäen hyväksi haastatteluja ja etnografiaa.

Raportin voi ladata pdf-versiona täältä.

Ota yhteyttä
 
Kalle Nieminen

Aihe

Koulutus

Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?