uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Osaaminen näkyviin keskustelemalla – Tule mukaan järjestämään Erätauko-keskusteluja

Omaa osaamistaan huomaa helpommin, kun keskustelee siitä muiden kanssa. Kutsumme järjestämään Erätauko-dialogeja osaamisen huomaamisesta Osaaminen näkyviin -viikoilla elo-syyskuussa. Kerromme miksi ja miten järjestät oman Erätauko-dialogin.

Kirjoittajat

Julkaistu

Oman osaamisen huomaaminen ja siitä puhuminen ei ole aina helppoa. Näin vastasi 42 prosenttia aikuisista Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselyssä.

Kuitenkin oman osaamisen tunnistaminen on tärkeää osallisuuden, hyvinvoinnin, sivistyksen ja työllistymisen kannalta. Ymmärrys omasta osaamisesta lisääntyy usein vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta on matalan kynnyksen tapa pohtia omaa osaamista.

Erätauko-dialogi on rakentava ja tasavertainen keskustelu, jossa ei pyritä tiettyyn lopputulokseen tai yksimielisyyteen vaan ymmärryksen lisäämiseen. Osaamisen huomaamisesta käytävässä Erätauko-dialogissa tarkoitus on ajatella osaamista laajasti, tunnistaa ja tehdä näkyväksi omaa osaamista ja pohtia, mikä auttaa huomaamaan omia taitoja ja vahvuuksia.

Jokaisella on monenlaista osaamista, ja sitä kertyy erilaisissa ympäristöissä – kursseilla, työelämässä, vapaa-ajan harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Ja kaikenlainen osaaminen on arvokasta!

Kannustamme yhteisöjä ja kaikkia kiinnostuneita järjestämään Erätauko-keskusteluja Osaaminen näkyviin -viikkojen aikana elo-syyskuussa 2021. Keskustelun voi käydä kasvokkain tai verkossa.

Kokemuksia osaamisesta käydyistä Erätauko-keskusteluista

Muutama ryhmä on jo käynyt Erätauko-keskustelun osaamisen huomaamisesta. Ryhmässä käyty dialogi auttoi osallistujia tunnistamaan, arvostamaan ja sanoittamaan omaa osaamista, luottamaan omiin taitoihin ja ajattelemaan osaamisesta monipuolisemmin.

Osallistujille dialogi oli hyödyllinen, uusi ja innostava tapa keskustella osaamisesta.

”Keskustelun aikana kirkastui ajatus siitä, että oman osaamisen huomaaminen syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Keskustelu sai aikaan uusia oivalluksia oman osaamisen sanoittamiseen. Oli virkistävää osallistua dialogiin, jossa ei ollut tarvetta päätyä mihinkään lopputulokseen, vaan kasvattaa ymmärrystä osaamisesta ja sen tunnistamisesta. Keskustelua käytiin hyvässä ja positiivisessa hengessä. Muiden ajatusten kuuleminen oli opettavaista ja avartavaa, ja viritti omia ajatuksiakin taas vähän uudella tavalla.” –Riina Nousiainen, STTK

”Koen, että tein huomioita toisten kertomista osaamisen alueista, joita peilasin omaan osaamiseen, ja sitä kautta huomasin myös itse osaavani samanlaisia taitoja.”

”Kokemus oli minulle mahtava. Oli hienoa kuulla, miten osallistujat ”heräsivät” keskustelussaan huomaamaan omaa osaamistaan, monipuolisesti, iloisesti ja aidosti. Keskustelussa osaaminen nähtiin työn ulkopuolta ja puhtaasti voimavarana.” –Minna Lankinen, Kansalaisopistojen liitto

”Osallistujat yllättyivät siitä, että hyvää ja syvää keskustelua osaamisesta syntyi lyhyessä ajassa ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Osallistujat oivalsivat, että heillä oli niin samalaisia – kuin myös erilaisia – kokemuksia ja käsityksiä osaamisesta. Keskustelut laajensivat osallistujien ymmärrystä, niin osaamisesta kuin esimerkiksi myös muiden antaman palautteen ja kannustuksen merkityksestä oman osaamisen tunnistamiselle ja osaamisen kehittämiselle. Merkityksellistä keskusteluissa oli myös havainto siitä, että koska osaamisen kartuttaminen on koko elämän pituinen matka, on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan omaa osaamistaan ja iloita kaikesta siitä, mitä nyt jo osaa.” –Annika Tahvanainen-Jaatinen, Opintokeskus Sivis

Tule rohkeasti mukaan järjestämään Erätauko-keskustelu osaamisen huomaamisesta!

Voit koota ryhmän ja järjestää Erätauko-dialogin osaamisen huomaamisesta. Tarjoamme perehdytyksen keskustelun vetämiseen ja ohjeita tueksi, kuten kutsuluonnoksen ja aikataulutetun käsikirjoituksen 1,5-2 tunnin keskusteluun.

Perehdytyksen järjestävät yhteistyössä Sitra, Erätauko-säätiö ja Opintokeskus Sivis.

Yhteiset rakentavan keskustelun pelisäännöt auttavat ryhmää etenemään läpi keskustelun, minkä vuoksi myös aloittelevan ohjaajan on mahdollista vetää keskustelu. Hyödynnä vinkit ja muokkaa niitä ryhmällesi sopiviksi!

Keskustelua syntyy aivan varmasti, sillä tämä teema koskettaa ihan kaikkia.

”Erätaukojen vetäminen osaamisen huomaamisesta oli myönteinen kokemus. Mielenkiintoinen aihe, hyvät materiaalit ja eri taustaisista ihmisistä koostuneet ryhmät loivat pohjan hyville keskusteluille. On ollut mielenkiintoista huomata, miten monipuolisesti osaamisen huomaamisesta ja näkyväksi tekemisestä voikaan keskustella. Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan suunnittelemaan ja ohjaamaan osaamisen huomaamisesta käytäviä Erätauko-keskusteluja. Keskustelun runko tukimateriaaleineen mahdollistaa Erätauko-keskustelun ohjaamisen, vaikka se olisikin ensimmäinen Erätauko-keskustelu. Itse aihe herättää kyllä keskustelua, sillä osaamisen suhteen olemme kaikki kokemusasiantuntijoita.” –Annika Tahvanainen-Jaatinen, Opintokeskus Sivis

”Terveiseni muille, jotka pohtivat osaamisteemaisen Erätauko-keskustelun järjestämistä: Erätauko on erinomainen työkalu virittää keskustelua osaamisen huomaamisesta. Keskustelua syntyy aivan varmasti, sillä tämä teema koskettaa ihan kaikkia.” –Riina Nousiainen, STTK

Ilmoittaudu nyt keskustelun järjestäjäksi

Jos et ole vielä ilmoittanut organisaatiotasi Osaaminen näkyviin -viikoille, ilmoita yhteisösi mukaan tapahtumaviikkojen ja keskustelun järjestäjäksi tällä lomakkeella.

Jos olet jo ilmoittautunut Osaaminen näkyviin -viikoille, mutta et keskustelun järjestäjäksi, tai haluat järjestää yksittäisenä henkilönä Erätauko-keskustelun, ilmoittaudu sähköpostitse maikki.siuko@sitra.fi

Ilmoittaudu samalla verkkotilaisuuteen, jossa Erätauko-ammattilaiset perehdyttävät sinut keskustelun järjestämiseen. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä.

Hyödynnä ohjeet Erätauko-dialogiin osaamisen tunnistamisesta.

Lue lisää

Osaaminen näkyviin -viikot
www.eratauko.fi

 

Erätauko-säätiö sai jatkorahoitusta 2022-25 jatkamaan rakentavan keskustelukulttuurin edistämistä, vähentämään yhteiskunnan jakautumista ja vahvistamaan ihmisten osallisuutta.

Mistä on kyse?