uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Tulevaisuus kiinnostaa kaikkia – suomalaisten toiveyhteiskunta on tasa-arvoinen ja ympäristöystävällinen

Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia. Sitran Tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaisten enemmistö ajattelee, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa, mutta hieman harvempi tietää miten.  

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tulevaisuusbarometri-kyselyllä selvitettiin, minkälaisia asenteita suomalaisilla on tulevaisuutta kohtaan, miten tulevaisuuden kehityssuunnat tunnetaan, kenen pitäisi tulevaisuuteen vaikuttaa ja mitä suomalaiset tulevaisuudelta toivovat. Verkkokyselyn toteutti tammikuussa Kantar TNS ja siihen vastasi yli 2000 15–84-vuotiasta mannersuomalaista.

Kaikki tutkimusaineistot voit ladata täältä. Kyselyn pohjalta kirjoitettiin myös selvitys Tulevaisuusbarometri 2019 – Millaisena suomalaiset näkevät tulevaisuuden?

Tulevaisuus sekä innostaa että pelottaa

Kyselyn mukaan tulevaisuus kiinnostaa miltei kaikkia suomalaisia (88 prosenttia). Vain 8 prosenttia vastasi kysymykseen ”Millaisena näet tulevaisuuden?: ”Ei kiinnosta, elän tätä päivää”.

”Pragmatismiin taipuvaisessa Suomessa on yllättävää, että tulevaisuus kiinnostaa näinkin paljon. H-syndroomasta, eli tulevaisuuden pitämisestä höttönä, hattarana tai haihatteluna, ei ole tietoakaan”, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.

Selkeä enemmistö (83 %) on sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Selvästi harvempi (63 %) uskoo tietävänsä keinot, joilla voi vaikuttaa tulevaisuuteen.

Yli puolet vastaajista näkee tulevaisuuden välillä pelottavana ja välillä innostavana. Neljäsosa näkee paljon mahdollisuuksia ja vastaavasti reilu kymmenen prosenttia näkee paljon uhkakuvia.

Merkittävin erottava tekijä tulevaisuusasenteissa on vastaajan kokemus toimeentulostaan: ne, jotka kokevat tulevansa toimeen hyvin, ovat kiinnostuneempia tulevaisuudesta, uskovat enemmän omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja suhtautuvat tulevaisuuteen innokkaammin kuin ne, jotka kokevat joutuvansa tinkimään lähes kaikesta.

Ilmastonmuutos nähdään suurimpana uhkana

Suomalaiset tuntevat megatrendit hyvin. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus on megatrendeistä tutuin ja se nähdään suurimpana uhkana. Ilmastonmuutos on myös noussut yhdeksi tärkeimmistä äänestyspäätökseen vaikuttavista asioista työllisyyden, koulutuksen ja sosiaaliturvauudistuksen vanaveteen. Megatrendeistä vähiten tuttu on kansainvälisen politiikan jännitteet ja demokratian haasteet, johon myös omat vaikutusmahdollisuudet koetaan vähäisiksi. Sen sijaan teknologiaan suomalaiset uskovat: teknologian nopeaan kehitykseen ja työelämän muutokseen liitetään eniten mahdollisuuksia.

”Megatrendit tunnetaan, mutta niihin liitetään tällä hetkellä hieman enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Tarvetta voisi siis olla toivoa luoville tulevaisuuksille. Näin vaalikeväänä hieman yllättää, että megatrendeistä vähiten ihmiset kokivat voivansa vaikuttaa politiikan ja demokratian haasteisiin”, Laine pohtii.

Tulevaisuuden kehityskulkuihin suomalaiset odottavat suuria muutoksia kaikilta yhteiskunnan toimijoilta, etenkin valtionhallinnolta, kunnilta ja kaupungeilta sekä yrityksiltä. Kolmesta megatrendistä ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi odotetaan kaikilta toimijoilta suurimpia muutoksia.

Tulevaisuusbarometrissä suomalaisilta kysyttiin myös kolmea tärkeintä asiaa, joiden vastaajat toivoisivat yhteiskunnassa toteutuvan pitkällä aikajänteellä. Suomalaisten toivomassa tulevaisuudessa korostuvat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvot, kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus. Toivottavassa tulevaisuudessa myös ilmastonmuutos on otettu vakavasti ja pysäytetty, työllisyys ja toimeentulo on turvattu ja koulutus sekä osaaminen ovat korkealla tasolla.

Mistä on kyse?