archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työelämävalmiuksien ideakuulutuksen ykkösketju valittu

Ideakuulutuksen upea tulos: 92 ideaa tarjoaa ratkaisuja korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämiseksi.

Julkaistu

Sitran alkukevään ideakuulutus haastoi pohtimaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämiseksi. Meitä kiinnosti, miten mahdollistamme korkeakoulutetuille nuorille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset eväät työelämään? Hyviä malleja ja käytäntöjä nuorten työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden edistämiseksi löytyy Suomesta paljon, mutta miten koota olemassa olevat mallit ja tehdä ne näkyviksi? Entä voimmeko löytää uusia ideoita tai avauksia, joita voisimme lähteä yhdessä kehittämään eteenpäin?

Parhaiden mallien ja uusien avauksien löytämiseksi Sitra käynnisti ideakuulutuksen. Etsimme kaikenlaisia ideoita, jotka edistävät korkeasti koulutettujen työllistyvyyttä ja työelämävalmiuksia. Haimme ehdotuksia tarvittavasta muutoksesta, uusia toimintamalleja käytännön kokeiluun tai jo hyväksi havaittuja malleja laajennettavaksi tai testattavaksi uudella alueella. Halusimme kuitenkin pitää kynnyksen matalana, eli etsimme myös pieniä aihioita, joista voi yhdessä syntyä jotakin suurta.

Ideakuulutuksen tulos yllätti iloisesti: saimme 92 upeaa ideaa! Sitra lupasi olla jatkokehittämässä kolmea lupaavinta ideaa. Kaikki ideat käytiin huolellisesti läpi ja ideoiden parhaimmistoa kommentoi vielä raati, jossa Sitran ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat tutkijatohtori Anne Virtanen Jyväskylän yliopistosta ja asiantuntija Hannele Seppälä Arenesta. Ideoiden arvioinnissa Sitra kiinnitti huomiota idean potentiaaliseen vaikuttavuuteen, uutuusarvoon, monialaisuuteen sekä idean toteutuskelpoisuuteen. Ideoiden joukossa oli hyväksi havaittuja konkreettisia malleja, kehittämistä ja laajentamista kaipaavia malleja sekä kokonaan uusia testaamattomia ehdotuksia.

”Parhaiden ideoiden valitseminen oli vaikeaa, kun käsillä oli 92 toinen toistaan mielenkiintoisempaa ideaa. Pitkien keskusteluiden ja kommentointien jälkeen valitsimme yhteensä 5 ideaa jatkokehittelyyn. Päädyimme viiteen ideaan kolmen sijaan, sillä neljästä valituksi tulleesta syntyi mielestämme ideakokonaisuus, joka yhteiskehittelyllä on enemmän kuin osiensa summa”, kertoo asiantuntija Milma Arola Sitran työelämän taitekohdat -tiimistä.

”Se, miten näitä viittä ideaa lähdetään jatkojalostamaan yhdessä ideoiden jättäjien kanssa, selviää kevään aikana, kun tapaamme ideoiden jättäjiä”, jatkaa Arola.

Valitut viisi ideaa ja perustelut valinnalle

1. Helsinki Think Companyn idea: ”Avoimen datan hyödyntäminen piilotyöpaikkojen ja mielenkiintoisimpien työnantajien löytämisessä”

Idean vahvuutena nähtiin erityisesti uutuusarvo. Sitra on tuonut esiin, että Suomessa voi olla jopa 270 000 piilotyöpaikkaa. Idea toisi toteutuessaan yhden uuden välineen piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Se avaisi nuorille korkeasti koulutetuille näkymiä potentiaalisista työpaikoista ja työtilaisuuksista. Idea olisi levitettävissä ja laajennettavissa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden hyödyksi koulutusalasta ja -sektorista riippumatta.

2. Kolmen yamk-opiskelijan Saara Gröhnin, Katja Kaihuan ja Minna Puiston antama idea ”Co-Coaching valmennuksesta apua omien vahvuuksien tunnistamiseen”

3. Tuula Rajanderin antama idea, jota kehitetään kolmessa ammattikorkeakoulussa (Kajaanin amk:n Centria amk:n ja Kymenlaakson amk:n): ”eMentrointi amk-opiskelijoiden tukena”

4. Helsingin yliopiston urapalveluiden Minna-Rosa Kanniaisen antama idea ”Opiskelijoiden ryhmämentorointi”

5. Tiia Sorsan antama idea ”PT4Careers – uraohjausta opiskelijoille”, joka on jatkoa Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan Hyvä yhteiskunta Master-Class -projektille. Mukana ideassa myös Väki Oy.

Edellä mainitut neljää ideaa valitsimme ideakokonaisuutena. Kaikki ideat liittyvät mentorointiin ja opiskelijoiden tukemiseen opinto- ja työuralla. Uskomme, että ohjaus, tuki, mentorointi, frentorointi ja uralla eteenpäin sparrailu tulevat olemaan asioita, joita jokainen työurien monipuolistuessa tarvitsee. Opiskeluaika luo pohjan uralle ja uralla suunnistamiselle. Näissä mentorointiin liittyvissä ideoissa yhdistyy työelämän ja opintojen yhteen tuominen, vertaistuki sekä urasuunnistuksen tuki. Jokaisessa ideassa on omat ainutlaatuiset piirteensä ja uskomme, että parhaat palat yhdistämällä ja malleja laajoille joukoille skaalaamalla voimme saavuttaa tuloksia.

Tarkemmat ideakuvaukset kaikista ideoista löytyvät ideakoosteesta.

Ideakuulutus on osa Sitran Työelämän taitekohdat -avainalueen työtä. Ideoimme ja kokeilemme toimintamalleja, jotka auttavat työtä ja työntekijöitä löytämään toisensa nykyistä tehokkaammin. Lisäksi herättelemme suomalaisia kehittämään uuden työn markkinoilla ja uudessa työelämässä tarvittavia valmiuksia.

Mistä on kyse?