uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Työpaperi: Haastelähtöisen innovaatiopolitiikan jännitteet näkyviin

Haastelähtöinen innovaatiotoiminta on yksi viime vuosien puhutuimmista keinoista tehdä systeemistä muutosta. Vaikka haastelähtöiseen innovaatiopolitiikkaan on viime vuosina kohdistunut paljon huomiota, on ymmärrys sen taustalla vaikuttavista käytännöistä jäänyt yllättävän vähälle.  

Kirjoittajat

Ville Takala

Tutkija (postdoc), Hanken Svenska Handelhögskolan

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

– On pelko, että haastelähtöinen innovaatiopolitiikka jää abstraktiksi ja vaikeaselkoiseksi. Nyt pitää vastata siihen, missä ja millaisten ongelmien ratkaisemiseen haaste- tai missiolähtöisyyttä voisi vaikuttavasti soveltaa sekä millaista osaamista haastelähtöisyys vaatii perinteisen osaamisen rinnalle, kertoo yksi julkaisun kirjoittajista Ville Takala

Haastelähtöisen innovaatiopolitiikan käytännöt: Haasteen määrittely, toimeenpano, arviointi ja rahoitus -työpaperi antaa eväitä viitekehyksen soveltamiseen käytännössä. Työpaperi pohjautuu asiantuntijahaastatteluihin sekä teoriaan ja keskusteluun haastelähtöisyydestä. 

Haastelähtöistä kehittämistapaa soveltavien asiantuntijoiden kokemukset osoittavat, että sen käyttämiseen liittyy useita jännitteitä sekä erilaisia kompromisseja tai vaihtokaupan kohteita, joista innovaatiotoiminnan suunnittelussa, toimeenpanossa, arvioinnissa ja rahoittamisessa neuvotellaan. 

Innovaatiopolitiikan tekeminen on prosessi, jossa tehdään lukuisia arvopohjaisia valintoja, joilla on vaikutusta siihen, miten ja millaisia muutosvoimia haastevetoisilla aloitteilla saadaan aikaan. Työpaperi nostaa jännitteet esiin sekä kannustaa päätöksentekijöitä tekemään näkyväksi ja keskustelemaan tavoista, joilla niihin voidaan vastata. 

Julkaisussa esitellään neljä kriittistä kysymystä, joista voi olla hyötyä haastelähtöistä innovaatiopolitiikkaa tutkittaessa tai käytettäessä. Kysymykset liittyvät esimerkiksi siihen, kuinka voidaan varmistaa, että innovaatiot skaalautuvat myös käyttöön jatkossa ja kuka voisi vastata innovaatiotoiminnan koordinaatiosta ja ekosysteemin johtamisesta Suomessa. 

Työpaperi on osa Business Finlandin rahoittamaa (2021–24) ja Hanken Svenska handelshögskolanin toteuttamaa “Towards an Entrepreneurial Welfare State? The Practices of Challenge-Driven Innovation Policies”-tutkimushanketta.

Lisätietoja Towards an Entrepreneurial Welfare State? -tutkimushankkeesta
Lue työpaperi

Ota yhteyttä
Tutkija (postdoc), Hanken Svenska Handelhögskolan