archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi malli vauhdittaa kierrätystä yritysten kesken

Teollisten symbioosien syntyä vauhditetaan jatkossa työpajoissa eri puolilla Suomea. Uusi toimintamalli lanseerataan tänään Arktisen teollisuuden sivuvirrat -työpajassa Kemissä.

Julkaistu

Teollisten symbioosien syntyä vauhditetaan jatkossa työpajoissa eri puolilla Suomea. Uusi toimintamalli lanseerataan tänään arktisen teollisuuden sivuvirtoja kartoittavassa työpajassa Kemissä. Sitran ja Motivan kehittämä malli tuo sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät konkreettisesti saman pöydän ääreen.

Teollisessa symbioosissa toimivat yritykset muodostavat ekosysteemin, jossa syntyvät sivuvirrat – kuten jätteet, materiaalit ja energia – hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Symbioosien synnyn tueksi rakennettu malli (Finnish Industrial Symbiosis System, FISS) perustuu fasilitointiin. Vaikka malli on kehitetty ennen muuta yritysten tarpeisiin, työpajoihin ovat tervetulleita myös julkisen tai kolmannen sektorin toimijat.

”Tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa”, kertoo Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen.

Suomi jaetaan alueisiin, joilla nimetyt asiantuntijat keräävät tietoa sivuvirroista, tunnistavat synergiamahdollisuuksia yli toimialarajojen ja auttavat uusien symbioosien toteutuksessa. Symbiooseja edistetään myös alueiden välillä muun muassa kansallista SYNERGie-resurssitietokantaa hyödyntämällä.
Nyt käyttöön otettavan mallin kehitystyössä hyödynnettiin Ison-Britannian erinomaisia tuloksia saavuttanutta NISP-ohjelmaa (National Industrial Symbiosis Programme).

”Teollisia symbiooseja vauhditetaan nyt monin tavoin useissa eri maissa, joten tulevaisuudessa toimintaa on mahdollista laajentaa kansalliselta kansainväliselle tasolle”, visioi Motivan asiantuntija Paula Eskola. Motiva koordinoi FISS-mallin toteutusta Suomessa.

Teolliset symbioosit auttavat Suomea saavuttamaan resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita sekä kansallisella että EU-tasolla. Symbiooseista odotetaan myös uutta potkua talouteen: kasvua, työpaikkoja ja vientituloja.

Karttasovellus auttaa jakamaan ja etsimään sivuvirtoja

Yritysten verkottumisen avuksi on kehitetty toinenkin kanava: Suomen karttaan perustuva tietokanta, johon yritykset voivat syöttää tietoja ylimääräisistä tai tarvitsemistaan materiaaleista. Osoitteesta www.teollisetsymbioosit.fi löytyy jo yli 300 esimerkkiä resurssiviisaasta yhteistyöstä hyötyineen.

Lisätietoja:
Jyri Arponen, johtava asiantuntija, Sitra, puh. 040 766 2906, jyri.arponen@sitra.fi
Paula Eskola, asiantuntija, Motiva Oy, puh. 040 555 2961, paula.eskola@motiva.fi

Mistä on kyse?