Julkaistu 23.02.2018

Uusi työpaperi avaa keskustelua edistyksellisestä hallinnosta

Sitran visio hyvinvoinnin seuraavasta erästä peräänkuuluttaa edistyksellistä hallintoa ja demokratian toimintatapojen uudistamista. Kansanvallan peruskorjaus -työpaperi tuo keskusteluun ehdotuksia konkreettisista keinoista järjestelmän päivittämiseksi.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Tatu Leinonen
Asiantuntija, ilmastoratkaisut, Sitra
Tatu Leinonen toimii pohjoismaisen hyvinvointimallin uudistamiseen tähtäävän visiotyön, Seuraavan erän, sekä muiden Sitran juhlavuoteen liittyvien hankkeiden viestinnän parissa.

Sitran visiossa, Hyvinvoinnin seuraavassa erässä, julkishallinto nähdään innovatiivisena ja kunnianhimoisena toimijana yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaisussa. Esimerkiksi maapallon kantokykyyn sopeutuminen, teknologian valjastaminen edistyksen vauhdittajaksi ja kilpailukykyisen osaamisen ylläpitäminen Suomessa ovat yhteiskuntapolitiikan haasteita, joissa julkiselta hallinnolta ja sen johtamiselta vaaditaan edistyksellistä otetta.

Perjantaina 23.2.2018 julkistettu Liisa Hyssälän ja Jouni Backmanin Kansanvallan peruskorjaus -työpaperi tarjoaa keskustelunavauksen ja yli 50 toimenpide-ehdotusta siitä, miten päätöksentekojärjestelmää ja puolueiden toimintaa voitaisiin konkreettisesti kehittää. Lue työpaperin analyysi nykytilasta sekä ehdotukset tavoitetilasta ja toimenpiteistä työpaperista sekä tiedotteesta: Suomen menestystarina hiipuu, ellei kansanvallan rakenteita uudisteta.

Mistä on kyse?