uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Vaasan keskussairaala pilotoi koronalle altistuneiden tunnistamisessa auttavaa Ketju-sovellusta

Anonymiteettiin ja vapaaehtoisuuteen perustuvan sovelluksen tavoitteena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan koronavirukselle altistuneita kansalaisia. Tämä mahdollistaisi testausresurssien tehokkaamman ohjauksen ja altistuneiden eristämisen aikaisessa vaiheessa.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Vaasan keskussairaalassa käynnistyy Sitran rahoittama hanke, jossa terveydenhuollon henkilökunta pilotoi koronaviruksen tartuntaketjujen tunnistamisessa auttavaa teknologiaa. Sairaalan henkilökunnan keskuudessa tehtävän pilotin tavoitteena on kokeilla koronavirustartuntojen jäljitystyössä käytettävää Bluetooth-teknologiaa sovelluksen ja sen taustajärjestelmän osalta.

Sovelluksen toimittavat pilottia varten ICT-yhtiö 2M-IT Oy sekä Ketju-sovelluksen valtakunnallista selvitystyötä viime viikkoina edistäneet ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice ja tietoturvayhtiö Fraktal.

Pilotissa palvelua käyttää rajattu joukko Vaasan keskussairaalan työntekijöitä, jotka simuloivat testiympäristössä sekä kansalaisia että terveysviranomaisia. Pilottiin osallistuvat henkilöt testaavat ainoastaan järjestelmän toimivuutta eivätkä anna esimerkiksi oikeita potilastietojaan. Pilottia varten kehitettävä sovellus on tarvittaessa räätälöitävissä ja laajennettavissa valtakunnalliseen käyttöön.

“Koronavirukselle altistuneiden digitaalinen tunnistaminen on tärkeää koko Suomen tulevaisuuden ja alueellisesti Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta. Haluamme olla etulinjassa etsimässä työkaluja akuutin kriisin ratkaisemiseen”, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

“2M-IT on hankkeessa mukana tuomassa digitaalisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Tavoitteena on käynnistää pilotti Vaasan keskussairaalassa toukokuun aikana.

Tartuntaketjujen digitaalinen tunnistaminen tukee terveysviranomaisten työtä

Ketju-sovellus mahdollistaa koronavirukselle altistuneiden tehokkaan digitaalisen tunnistamisen. Se ei korvaa terveysviranomaisten tekemää jäljitystä ja testausta, vaan tukee ja tehostaa prosessia.

Digitaalinen ratkaisu tekee tartuntaketjujen tunnistamisesta nykyistä nopeampaa ja tarkempaa. Lisäksi se helpottaa hoitohenkilökunnan työkuormaa ja tarjoaa jokaiselle kansalaiselle konkreettisen tavan taistella epidemiaa vastaan.

Sovellus hyödyntää Bluetooth-teknologiaa, joka kirjaa ylös sovelluksen käyttäjien välisiä kohtaamisia anonyymisti.

Pilottivaiheessa sovellukseen tallentuu käyttäjästä ainoastaan puhelinnumero, joka on salattu muilta. Palvelu ei ole missään yhteydessä potilastietojärjestelmään, ja pilottiympäristössä käytetään tekaistuja tartuntadiagnooseja. Pilotoitava sovellus toimii tietosuojaa ja henkilötietoja koskevan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Sovellus on tärkeä osa varautumista epidemian tuleviin vaiheisiin

Pitkään terveydenhuollon uudistamiseksi työskennellyt Sitra on mukana rahoittamassa pilotointia. Sovelluksen kehittämisen käynnistäjänä ja yhteistyöverkoston kokoajana toimi hankkeen alkuvaiheessa Business Finland.

Eri toimijoiden yhteisenä tavoitteena projektille on parantaa kansallista kykyä reagoida epidemian tuleviin vaiheisiin ja keventää myös kriisin aiheuttamaa taakkaa kansantaloudelle.

Sitran Uudistumiskyky-teeman johtajan Antti Kivelän mukaan poikkeuksellinen tilanne on samalla mahdollisuus kehittää kokeilujen kautta uusia toimintamalleja ja ratkaisuja kaikkien suomalaisten hyödyksi.

”Tämän konsortion tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen pilottiversio, jonka tuotokset ovat pilotin jälkeen Suomessa vapaasti käytettävissä ja viranomaistahojen kautta myös kansallisesti levitettävissä. Kokeilun kautta saadaan myös välttämätöntä tietoa niin sovelluksen, lainsäädännön kuin toimintamallien jatkokehitystarpeista”, Kivelä sanoo.

Sovelluksen kehittämisessä ja tulevassa kokeilussa keskeistä on ollut varmistaa, että henkilöön liittyviä tietoja kerätään ja käytetään yksityisyyttä kunnioittaen, läpinäkyvästi ja tietoturvallisesti sekä ihmisten suostumuksella Sitran luotsaaman reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti.

Pilotti on yksi ensimmäisiä Euroopassa

Tämänkaltaisen sovellusratkaisun pilotti on yksi ensimmäisiä Euroopassa.

“Pilotin tavoitteena on tarjota havaintoja ja testituloksia eri tahoille, jotta saataisiin mahdollisesti myös onnistunut valtakunnallinen käyttöönotto. Lähtökohtamme on, että tästä tulee olla aitoa hyötyä kansalaisille ja terveysviranomaisille“, sanoo Reaktorin Suomen toimitusjohtaja Sampo Pasanen.

“Selvitystyötämme on ohjannut kaksi perusperiaatetta: Se, että ratkaisu täyttää tiukat vaatimukset tietoturvan ja yksityisyyden osalta ja se, että palvelu on aidosti toteutettavissa Suomessa”, lisää Futuricen liiketoimintajohtaja Paavo Punkari.

Lisätietoja:

Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja, puh. 044 323 1808
Antti Kivelä, johtaja, Sitran Uudistumiskyky-teema, puh. 040 482 7435
Jari Nevalainen,  2M-IT Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 383 9455
Sampo Pasanen, Reaktorin Suomen toimitusjohtaja, puh.  050 564 3129
Paavo Punkari, Futuricen liiketoimintajohtaja, puh. 040 180 1295


Ota yhteyttä

Mistä on kyse?