archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vaikuttavuuskiihdyttämöön valittu kahdeksan hyvinvointialan yritystä

Valitut yritykset ovat erikoistuneet ikäihmisten itsenäisen selviytymisen tukemiseen tai nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Julkaistu

Kiinnostus vaikuttavuusinvestoimista kohtaan on lisääntynyt, ja vaikuttavuuden mallintaminen sekä mittaaminen kiinnostavat selvästi suomalaisia yrityksiä ja järjestöjä: Sitran maaliskuussa alkavaan, järjestyksessä toiseen Vaikuttavuuskiihdyttämöön haki 79 toimijaa, jotka ratkovat suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointihaasteita. Valinta osui kahdeksaan yritykseen, jotka ovat erikoistuneet joko ikäihmisten itsenäisen selviytymisen tukemiseen tai nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea osallistujien kehittymistä entistä vaikuttavammiksi toimijoiksi. Demoksen, Rambollin, Owal Groupin, Säätiötilipalvelun ja Sitran asiantuntemuksen avulla vahvistetaan yritysten vaikuttavuuden mallintamisen osaamista, kasvua ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. Kiihdyttämö starttaa maanantaina 21.3.

Vertaisoppimisen varmistamiseksi kiihdyttämöön valittiin tällä kertaa kehitystarpeiltaan ja toimialaltaan samankaltaisia yrityksiä. Ratkaisevaa valinnassa oli hakijoiden valmius kehittyä lyhyessä ajassa sijoitus- tai rahoitusvalmiiksi kohteiksi, joiden toiminnan vaikuttavuus on mallinnettu. Valitsijaraatiin kuului asiantuntijoita Sitrasta, Fibanista, Verticalista, xEdusta ja Arvoliitosta.

”Saamamme hakemukset osoittivat perehtyneisyyttä ja intoa vaikuttavuuden kehittämistä kohtaan, eikä osallistujien valinta ollut helppo tehtävä”, sanoo Sitran neuvonantaja Heidi Humala.

Toimintamallia ja sisältöä on kehitetty syys-talvella 2015 toteutetun ensimmäisen Vaikuttavuuskiihdyttämön kokemusten pohjalta, ja yritysten odotukset ovat korkealla: ”Odotamme mahdollisuutta hioa vaikuttavuusprosesseja sellaisiksi, että tulosten osoittaminen olisi entistä helpompaa. Silloin voisimme myydä tuloksia palvelun sijasta”, sanoo toimitusjohtaja Juha Kahila NAL Palvelut Oy:stä, yksi kevään kiihdyttämön osallistujista.

Kevään 2016 Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvat yritykset:

DuuniBuumi Oy

Mikä? Lyhytaikaisten töiden kohtaamispaikka, jossa kotitaloudet ja yritykset voivat ulkoistaa tehtäviään joustavasti, lainmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on työllistää nuoria.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Erik Back: Odotamme kiihdytystä siihen, että saamme liiketoimintamme seuraavalle tasolle ja apua siihen, että pääsemme kunnolla markkinoille. Jotta saavutamme nämä tavoitteet, tarvitsemme rahoitusta/sijoituksen ja toivomme löytävämme sopivan yhteistyökumppanin tähän tarpeeseen kiihdyttämön kautta.”

Eagle Vision Management Oy

Mikä? Kehittää ennakoivaan riskienhallintaan pohjautuvaa tilannekuvajohtamisen palvelukonseptia hoivapalveluyrittäjien ja julkisen sektorin hoivapalvelujen tarjoajien käyttöön. Tilannekuvajohtamisella vaikutetaan organisaatioiden kustannuksiin alentavasti ja luodaan puitteet uusille toimintamalleille, joiden avulla toimintaa ja henkilöstöresurssien käyttöä tehostetaan. 

Odotukset kiihdyttämöltä? Toimitusjohtaja Robert Huuhilo: ”Haluamme keskittyä palvelukonseptin tuotteistamisprosessin hiomiseen sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja hankintaan. Lisäksi osaamisen kehittämisen keskiössä on myynnin ja markkinoinnin suunnittelu sekä toteutus. Odotamme myös uusien ihmisten tapaamista, mielenkiintoista ajatustenvaihtoa sekä verkostoitumista yli toimialarajojen.”

HealthFox Oy

Mikä? Terveydenhuollon ohjelmisto-, sisällöntuotanto- ja asiantuntijapalveluiden toimittaja. Palvelukonseptimme parantaa potilaiden ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota, hoitoon sitoutumista ja motivoitumista sekä mahdollistaa vaikuttavuuden seurannan että tiedon vertailtavuutta.

Odotukset kiihdyttämöltä? Managing Director Kimmo Korhonen: ”Palvelukonseptimme vaikuttavuuden mallintamista nykyisen ja tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeiden mukaisesti niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ohjausta digitaalisen palvelukonseptin kansainvälisille markkinoille tuomisessa sekä rahoitusalan ammattilaisten sparrausta ja potentiaalisten sijoittajien tapaamista.”

Klinik Finland Oy

Mikä? Nettipalvelu, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan ja hoitamaan erilaisia vaivoja sekä kertoo kenen terveysasiantuntijan puoleen tarvittaessa kääntyä. Lisäksi Klinik tarjoaa julkisen terveydenhuollon toimijoille sähköistä hoidontarpeenarviopalvelua terveydenhuollon ajanvaraustoimintaa tehostamaan.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Hannu Nissinen: ”Haluamme syventää ymmärrystämme vaikuttavuudesta, sen todentamisesta ja kommunikoinnista, valjastaa koneistomme tuottamaan vaikuttavuutta asiakkaille ja ymmärtää vaikuttavuuden ja vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet skaalautumisessa.”

Mahtisluokka (xEdun kummiyritys)

Mikä? Mightifier (Mahtisluokka) -sovellus kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja empatiaa sekä parantaa luokkien työrauhaa keräämällä yhteen oppilaiden onnistumiset ja vahvuudet kavereiden kertomana.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO, Brand and concept Lead Mervi Pänkäläinen: ”Mightifierin ansaintamallien kirkastaminen, mahdollisten rahoittajien tunnistaminen, oman tarinan terävöittäminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kulmasta sekä verkostoituminen ja uudet kontaktit.”

Movendos

Mikä? Kehittää digitaalisia ratkaisuja yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen etävalmennukseen ja etäkuntoutukseen, joiden avulla ammattilaisen tuki tuodaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti arkeen.

Odotukset kiihdyttämöltä? Toimitusjohtaja Arto Leppisaari: “Digitalisaatio muuttaa merkittävästi terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintamalleja. Uusien toimintamallien luominen vaatii aikaa ja uskallusta sekä vaikuttavuuden ja kustannussäästöjen osoittamista. Haluamme syventää osaamistamme vaikuttavuuden mallintamisessa ja löytää yhteistyökumppaneita sekä rahoittajia, jotta voimme yhdessä luoda uusia toimintamalleja ja palveluita.”

NAL Palvelut Oy

Mikä? Tuottaa nuorille suunnattua tuettua asumista, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä.

Odotukset kiihdyttämöltä? Toimitusjohtaja Juha Kahila: “Odotamme mahdollisuutta hioa vaikuttavuusprosesseja sellaisiksi, että tulosten osoittaminen olisi entistä helpompaa, jolloin voisimme myydä tuloksia palvelun sijasta.”  

Seniortek Oy

Mikä? Turvaa ikäihmisen aktiivisen arkipäivän koti- tai hoivaympäristössä. Seniortekin järjestelmä perustuu aina yksilön kuntoon ja tarpeisiin sekä passiiviseen turvatekniikkaan ilman yksilöön kiinnitettäviä laitteita. Seniortekin turvatekninen kokonaisratkaisu on skaalautuva kaikkiin yksityisiin sekä julkisiin tiloihin ja ympäristöihin.

Odotukset kiihdyttämöltä? Toimitusjohtaja Pasi Nurmela: ”Laaja-alaisen osaamisen kasvattaminen, jonka kautta kyky vastata markkinoiden tarpeisiin riittävillä voimavaroilla.”

Mistä on kyse?