archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Valinnanvapauden kokeilu hyvässä vauhdissa Ylä-Savossa

Tieto sote-palvelujen laajentuvan valinnanvapauden kokeilusta on tavoittanut palvelujen käyttäjät hyvin Ylä-Savossa, kertoo Sitran teettämä kansalaiskysely. Oikeuttaan vaihtaa sote-tuottajaa käytti ensimmäisen kuukauden aikana yli tuhat ihmistä.

Julkaistu

Selkeä enemmistö Ylä-Savon asukkaista (85 prosenttia) on kuullut alueella vuoden alussa alkaneesta valinnanvapauskokeilusta, kun taas 15 prosenttia ei ole kuullut siitä. Naiset ovat kuulleet asiasta useammin kuin miehet (naiset 90 prosenttia, miehet 79 prosenttia).

Kokeilun tunteminen on 18-30 -vuotiaiden keskuudessa selvästi matalampi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Asian tunteminen on matalampaa myös myös työttömien/lomautettujen keskuudessa (71 prosenttia). Selkeästi useimmin tietoa kokeilusta on saatu sanomalehdistä (71 prosenttia asian tuntevista). Kuntayhtymän tiedotteista asiasta on saanut tietoa 35 prosenttia, ystäviltä tai tuttavilta 31 prosenttia ja terveysasemalta vain 12 prosenttia. Tiedot ilmenevät Sitran TNS Gallupilla teettämästä kansalaiskyselystä. Katso kyselyn tulokset kokonaisuudessaan täältä.

Kysely tehtiin helmikuussa 2017 puhelinhaastatteluina ja siihen haastateltiin 509:ä Ylä-Savon alueella asuvaa ihmistä. Kyselyn tuloksia on verrattu vuoden 2016 syyskuussa valtakunnallisesti toteutettuun verkkokyselyyn, johon vastasi 2052 ihmistä.

Yli tuhat ihmistä käytti valinnanvapauttaan ensimmäisen kuukauden aikana

Kokeilun tunteminen ei vaikuttanut vastaajien halukkuuteen vaihtaa palveluntuottajaansa. Palvelun tuottajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat ovat hankkineet tietoa useammin ystäviltä tai tuttavilta tai jostain muista lähteistä ja harvemmin kuntayhtymän tiedotteista tai sanomalehdistä kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palveluntarjoajaa.

Kansalaiskyselyn perusteella lähes neljännes (23 prosenttia) alueen asukkaista on jo vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa terveyskeskuspalveluiden tarjoajaa. Vastaajista 70 prosenttia ei harkitse vaihtoa ja seitsemän prosenttia ei osaa sanoa kantaansa asiasta. Ylä-Savon soten mukaan kokeilun ensimmäisen kuukauden jälkeen helmikuun puolessa välissä palveluntuottajaa oli vaihtanut 1 100 ihmistä ja heistä yli 450 oli myös käyttänyt uuden palveluntuottajansa palveluja.

Palveluiden tuottajaa on vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa muita vastaajaryhmiä useammin 18-49 -vuotiaat, Iisalmen ja Kiuruveden asukkaat ja yksityisiä terveyspalveluja pääasiassa käyttävät vastaajat.

”Kansalaiskyselyn perusteella näyttää siltä, että ensimmäisten joukossa palvelua ovat vaihtaneet innokkaimmin työ-ikäiset ja työssäkäyvät. Heidän osaltaan voidaan olettaa, että tärkeimpinä syinä valinnanvapauden käyttämiseen ovat olleet jonottamisen välttäminen ja toive asioinnin vaivattomuudesta”, arvioi Sitran johtava asiantuntija Tuula Tiihonen.

Asiakastyytyväisyys korkealla jo ennestään

Kansalaiskyselyn perusteella asiakaspalautetta soten käyttäjiltä kysytään Ylä-Savossa vain harvoin. Tämä vastaa jo aiemmin julkistettuja, valtakunnallisia tuloksia, joiden mukaan asiakaskokemus on Suomen sotessa hyvin harvoin hyödynnetty kehittämisen voimavara.

Valtakunnallisesti jopa 70 prosenttia vastanneista sanoi, että heiltä ei ole kysytty minkäänlaista palautetta heidän käyttämistään sote-palveluista. Ylä-Savossa vastaava luku on 73 prosenttia.

Jos palautetta oli Ylä-Savossa kysytty, sen on tehnyt useimmiten (54 prosenttia) julkinen terveydenhuolto. Kyselyn perusteella lähtökohdat valinnanvapauden kokeilulle ovat Ylä-Savossa hyvät tai huonot, näkökulmasta riippuen. Kyselyyn vastanneet olivat nimittäin jo ennestään keskimäärin varsin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin esimerkiksi hoidon laadun ja palvelun ystävällisyyden suhteen.

Ainoastaan ajan saamisen nopeus ja helppous päästä vastaanotolle jakoivat vastaajien mielipiteitä, mutta näidenkin osalta tyytymättömiä oli alle viidennes (18 prosenttia) vastanneista.

Erittäin hyväksi koettu palvelu on kyselyn perusteella Ylä-Savossa selvästi muuta maata yleisempää. Sen sijaan selkeästi tyytymättömien määrissä ei ole suurta eroa koko maan tuloksiin.

Nähtäväksi jää, miten asiakastyytyväisyys heijastuu halukkuuteen valita itse palveluntuottaja.