archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Valtakunnallinen yhden luukun palvelu tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

Suunta-hanke on saanut kiitosta niin nuorilta kuin ohjaajilta. Yhden luukun nuorten palvelulla on myös taloudellista merkitystä yhteiskunnalle.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

(Sivun kuva on kuvituskuva eikä liity jutun sisältöön.)

Yhden luukun Suunta-palvelu on tarjonnut henkilökohtaista ohjausta nuorille virka-aikojen ulkopuolella ja tasapuolisesti riippumatta nuoren asuinpaikasta.

Valtakunnallinen, anonyymi ja verkkomuotoinen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu on osoittautunut tarpeelliseksi syrjäytymisen ehkäisykeinoksi Suomessa. Viime syksynä alkanut Suunta-hanke on saanut kiitosta niin nuorilta kuin ohjaajilta. Yhden luukun nuorten palvelulla on myös taloudellista merkitystä yhteiskunnalle, ilmenee Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksesta.

Nuorille suunnattavat palvelut istuvat hyvin verkkoon ja mobiiliin maailmaan, vaikka nuorten palveluissa työskentelevät eivät tähän saakka ole juuri uskoneet verkko-ohjauksen mahdollisuuksiin. Suunta-hanke on osoittanut, että nuorten palvelut tulee viedä sinne, missä nuoretkin ovat ja että verkkopalveluita tulee kehittää vuorovaikutteisiksi yhteydenottokanaviksi. Henkilökohtainen keskustelu verkko-ohjaajan kanssa on luonteva tapa nuorelle kommunikoida ja anonyymiys rohkaisee ottamaan esille myös arkaluonteisia kysymyksiä. Muun muassa näihin tuloksiin päädyttiin Sitran ja Pelastakaa Lapset ry:n toteuttamassa valtakunnallisessa Suunta-ohjaus- ja neuvontapalveluhankkeessa. Hankkeen tuloksista kerrottiin keskiviikkona 26. maaliskuuta julkaistussa Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksessa.

”Kokemukset Suunta-palvelusta tukevat näkemystä siitä, että syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan henkilökohtaista, asiakaslähtöistä ja valtakunnallista palvelua. Massatoimenpiteet eivät tähän porukkaan toimi. Nuorten kokemukset viranomaisohjauksesta toivat näkyväksi, etteivät ohjauksen tavat ja välineet ole pysyneet yhteiskunnallisen kehityksen mukana”, sanoo Kimmo Haahkola Sitrasta. 

Suunta-palvelun kohderyhmänä ovat erityisesti 15–25-vuotiaat peruskoulun tai muiden opintojen nivelvaiheessa olevat nuoret, jotka eivät tiedä, miten heidän tulisi edetä tai mihin ottaa yhteyttä. Palveluun otti yhteyttä syksyn 2013 aikana lähes 500 nuorta.

”Palvelulla on selvästi merkitystä nuorten ohjauksessa sekä itsenäisenä palveluna että osana laajempia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Suunta-palvelulla voidaan tavoittaa osa niistä erityistä tukea tarvitsevista nuorista, joita muut palvelut eivät ole syystä tai toisesta tavoittaneet”, toteaa erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta.

Suunta-palvelu on tarjonnut syksystä 2013 lähtien nuorille henkilökohtaista neuvontaa ympärivuorokautisesti. Palvelu täydentää nuorten valtakunnallista palvelukokonaisuutta. Se päivystää virka-aikojen ulkopuolella. Se on helposti saavutettavissa netissä ilman päiviä, jopa viikkoja kestävää jonottamista, ja ohjaajilla on aikaa keskittyä nuoren asioihin nopeasti. Suunta palvelee tasapuolisesti nuoria Helsingistä Utsjoelle.

Palvelun perusidea on yksinkertainen: kuunnellaan nuorta ja etsitään yhdessä askeleita kohti aikuisuutta ja työelämää. Jollekin vastaus saattaa olla oppisopimus, jollekin numeroiden korottaminen kymppiluokalla, toiselle kesken olevien opintojen loppuunsaattaminen, toiselle taas kannustus hakeutua toiselle alalle tai rohkaisu hakea koululle unohtunut opintomerkintä.

”Palveluverkosto otettiin haltuun lyhyessä ajassa ja koottiin yhteisöllisesti laaja ja monipuolinen osaaminen. Ohjaajien keskinäinen yhteisöllisyys nousi myös yhdeksi keskeiseksi keskustelujen laatua varmistavaksi tekijäksi. Tähän toki vaikuttivat myös selkeät prosessit ja laadukas tausta-aineisto”, sanoo Veera Uusoksa Pelastakaa Lapset ry:stä.

Tietolaatikko

  • Pelastakaa Lapset ry ja Sitra toteuttivat nuorille suunnatun valtakunnallisen Suunta-ohjaus- ja neuvontapalvelun syksyllä 2013 osana Ylen Nuorille. Nyt! -kampanjaa. Palvelua on päätetty jatkaa Sitran ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyönä huhtikuun loppuun 2014.
  • Sitra käynnisti vuoden 2013 alussa Nuoren tilannekuva -kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tietoa avaamalla, yhdistämällä ja analysoimalla luoda uusia ratkaisuja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on eri yhteistyökumppaneiden kanssa selvittää kattavan nuorten palvelukonseptin rakentamismahdollisuuksia Suomeen. Konseptissa olennaisia ovat yhden luukun -periaate ja matalan kynnyksen valtakunnalliset palvelut sekä ympärivuorokautinen tavoitettavuus. Paljon julkisuutta saanut nuorten liputuspalvelu on yksi osa Nuoren tilannekuvaa. Mikkelissä kokeiltavasta hankkeesta lisätietoa löytyy täältä.

Suunta-infon esitykset 26.3.2014

Yläfemma Suunta-palvelulle
Nuorten ja ohjaajien kokemuksia Suunta-palvelusta
(koonti tilaisuuden esityksistä)

Voi hyvää päivää. :D
Nuoren ohjaaminen ja kohtaaminen verkossa
Veera Uusoksa, Pelastakaa Lapset ry

Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Nuorten kokemuksia Suunta-ohjauksesta verkossa
Anu Gretschel ja Pirjo Junttila-Vitikka, Nuorisotutkimusseura/verkosto

Hei! Aika isoon aiheeseen tartuit saman tien
Nuorisolähtöinen ohjaus asuin- tai kotikunnasta, olinpaikasta tai koulutus- ja työhaaveista riippumatta?
Kimmo Haahkola, Sitra

Twitter: #Suunta

Lisätietoja  

Sitran hankkeesta:
Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra
kimmo.haahkola@sitra.fi, 050 380 8603

Suunta-palvelusta:
Veera Uusoksa, projektipäällikkö, Pelastakaa Lapset ry
veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi, 050 433 1397

Suunta-palvelusta tehdystä selvityksestä:
Anu Gretschel, erikoistutkija, FT, Nuorisotutkimusverkosto
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi

Julkaisun tiedot 

Suunta-palvelun kokemukset syksyltä 2013 koottiin selvitykseen, jonka voi ladata Sitran verkkosivuilta:

Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa
Anu Gretschel ja Pirjo Junttila-Vitikka
Sitra ja Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto
Sitran selvityksiä 76. Helsinki 2014. © Sitra
ISSN 1796-7104 (nid.)
ISSN 1796-7112 (PDF) www.sitra.fi
ISBN 978-951-563-876-2 (nid.)
ISBN 978-951-563-877-9 (PDF) www.sitra.fi
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 74
Asiasanat: syrjäytyminen, nuoret, Suunta-palvelu, nuorisotakuu

Mistä on kyse?