archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhteiset rahoituskriteerit ohjaavat sote-tiedonhallinnan hankkeita

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Julkiset toimijat ovat sopineet yhteisistä rahoituskriteereistä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan hankkeille. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes ja Sitra ovat sopineet noudattavansa yhteisesti laadittuja kriteerejä. Kriteerejä noudatetaan hankkeissa, jotka liittyvät Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanoon.

Tavoitteena on lisätä rahoittajakoordinaatiota ja selkiyttää rahoittajien työnjakoa sote-tiedonhallinnan rahoituksessa. Yhteisten kriteerien avulla hankkeiden arvioijat ja hankehakijat voivat varmistaa, että hankkeet noudattavat kansallisia linjauksia. Kriteerit myös vähentävät päällekkäistä rahoitusta.

”Nyt sovitut yhteiset linjaukset tukevat hyvin Sitran hyvinvointidataan liittyvien hankkeiden toteutusta. Sitra valmistelee hankkeillaan hyvinvointidatan nykyistä sujuvampaa hyödyntämistä,” toteaa Antti Kivelä Sitrasta.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan hankkeille yhteiset rahoituskriteerit (STM:n tiedote 22.9.2016)

Rahoituskriteerit Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanossa

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Kehittämispäällikkö Anne Kallio, STM, p. 0295 163 366
Kaupallinen neuvos Antti Eskola, TEM, p. 0295 064 820
Budjettineuvos Jouko Narikka, VM, p. 0295 530 017
Johtaja Antti Kivelä, Sitra, p. 0294 618 265
Tietojohtaja Pekka Kahri, THL, p. 0295 246 146
Johtava asiantuntija Raimo Pakkanen, Tekes, p. 0295 055 829

 

Mistä on kyse?