archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ymmärrätkö ilmastonmuutoksen perusteet?

Rakenteilla oleva kaikille avoin opetusmateriaali tuo ilmastonmuutoksen perustiedot kaikkien saataville – ymmärrettävässä muodossa.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Rakenteilla oleva kaikille avoin opetusmateriaali tuo ilmastonmuutoksen perustiedot kaikkien saataville – ymmärrettävässä muodossa.

Yhteiskunnan kasvava erikoistuminen ja viime vuosikymmenten nopea murros ovat merkittävästi lisänneet ympäröivän maailmamme monimutkaisuutta ja epävarmuutta. Monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden lisääntyessä on yhä tärkeämpää ymmärtää suurempia kokonaisuuksia sekä aihealueiden välisiä linkkejä ja syy-seuraussuhteita. Ilmastonmuutos on yksi tällaisista monisyisistä haasteista.

Näin ajattelevat myös Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Sitra, jotka rakentavat paraikaa eri tieteitä yhdistelevää kaikille avointa peruskurssia ilmastonmuutoksesta.  Hankkeessa ovat mukana lisäksi Taideyliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Perusajatuksena on, että korkeakoulujen opettajat voisivat rakentaa materiaalien pohjalta oman alansa tarpeisiin sopivan 3-5 opintopisteen kurssin osaksi virallista tutkintoa.

”Tavoitteena on, että jokainen valmistuva maisteri ymmärtäisi ilmastomuutoksen perusteet”, kertoo projektia koordinoiva Laura Riuttanen Helsingin yliopiston Fysiikan laitokselta. ”On innostavaa tehdä laaja-alaista ja merkittävää yhteistyötä. Olemme saaneet jo paljon kannustavaa palautetta.”

Peruskurssille ilmastonmuutoksesta on suuri tarve. Monen alan opinnoissa ilmastonmuutosta ei opeteta, vaikka ilmiö koskettaa kaikkia oppialoja, selviää Sitran teettämästäIlmastoalan yliopisto-opetuksen nykytila Suomessa -raportista.

”Kaikissa viidessätoista kartoitetussa suomalaisessa korkeakoulussa ilmastoalan opetusta on kyllä tarjolla, mutta se ei tavoita kaikkia opiskelijoita. Nyt tarvitaankin oppiainerajoja ylittävää yhteistyötä ja opetusta ilmastomuutoksesta”, sanoo projektin parissa työskentelevä Liisa Lahti Sitrasta.

Kaikille avoimen materiaalin tavoite onkin puhutella myös muita kuin yliopistojen opiskelijoita ja opettajia. Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi halutessaan tutustua materiaalin verkossa ja opiskella mieleisensä paketin yhdistämällä eri luentomateriaaleja ja oppimistehtäviä. Opetusmateriaaliin linkitetään lisäksi jo olemassa olevia kursseja ja portaaleja, kuten Ilmatieteen laitoksen, SYKE:n ja Aalto yliopiston ilmasto-opas.fi.

Kokonaisuus tehdään monitieteisessä yhteistyössä

Kurssin sisältö on tiiviissä monitieteellisessä yhteistyössä syntyvä kokonaisuus, jota työstetään yhdessä muun muassa fyysikoiden, insinöörien, biologien, taidealan ammattilaisten, kasvatustieteilijöiden, opiskelijoiden sekä yliopistojen johdon kanssa.

”Ilmastonmuutos on aikamme suuri haaste, joka koskettaa kaikkia yhteiskunnan aloja. Tarvitsemme monitieteistä lähestymistapaa, joka ylittää perinteiset oppiainerajat,” sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola. Ilmakehätieteiden osastoa johtava professori Markku Kulmala jatkaa: ”Rakennamme nykyaikaista opetuskokonaisuutta, joka lisää yleissivistyksen lisäksi syväymmärrystä ilmastomuutoksesta ja kannustaa ihmisiä muuttamaan toimintaa.”

Myös Lappeenrannan teknillisen ylipiston rehtori Anneli Pauli näkee yhteistyön kannustavana: ”Ilmastonmuutos on ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetusohjelmassa jo usean vuoden ajan, ja nyt opetuksen sisältöön on mahdollista saada lisää syvyyttä luonnontieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten näkökulmien kautta. Hanke on myös erinomainen opetuksen digitalisaation lippulaiva.”

Kola yhtyy Paulin näkemykseen yhteistyöstä positiivisena kokemuksena: ”Pitkällä tähtäimellä toivomme, että tämä avaus toimii alustana laajemmalle yliopistojen väliselle yhteistyölle ilmasto-opetuksessa Suomessa. Se on yhteinen etumme, sillä tämän teeman osaajia ja ongelmien ratkaisijoita tarvitaan entistä enemmän, meillä ja maailmalla.”

Lue lisää:

Ilmastoalan yliopisto-opetuksen nykytila Suomessa (PDF)

Mistä on kyse?