archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yritykset haluavat todentaa yhteiskunnallisen hyötynsä

Sitran kolmas Vaikuttavuuskiihdyttämö starttasi tällä viikolla. Aiempien yritysten opit vaikuttavuudesta on nyt koottu yksiin kansiin.

Julkaistu

Jo parikymmentä yritystä ja järjestöä eri puolilta Suomea on saanut Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä eväitä toimintansa yhteiskunnallisten hyötyjen osoittamiseen. Järjestyksessä kolmas kiihdyttämö alkaa tänään kymmenen uuden osallistujan voimin. Aiempien osallistujien esimerkit ja opit on nyt koottu yksiin kansiin.

Yritykset rakentavat vaikuttavuudesta kilpailuetua, sillä aihe kiinnostaa yhä enemmän paitsi asiakkaita myös sijoittajia ja muita rahoittajia. Vaikuttavuudella viitataan niihin pidemmän aikavälin vaikutuksiin, joita tietty palvelu tai tuote mahdollistaa. Esimerkiksi asunnon tarjoaminen syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle avaa paitsi oven omaan kotiin myös ovia työelämään, opintoihin, yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen ja hyvinvointiin.

”Vaikuttavuuden lisäarvo pitää osata kirkastaa ja konkretisoida. Tämän päivän valistunut asiakas ja sijoittaja haluaa faktoja”, sanoo Vaikuttavuuskiihdyttämön toimintaa koordinoiva Sitran neuvonantaja Heidi Humala.

Sitran koulutus- ja mentorointiohjelma on tarkoitettu yrityksille ja järjestöille, jotka tukevat palveluillaan suomalaista hyvinvointia. Kolmanteen kiihdyttämöön valittiin noin 50 hakijan joukosta kahdeksan yritystä ja kaksi järjestöä, jotka työskentelevät muun muassa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin, ikäihmisten itsenäisen selviytymisen sekä työ- ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukana ovat Global Learning Innovations Oy, Health Revolution Oy, Intelles Informatica Oy, Lifted Oy, Nicehearts ry, Perhekuntoutuskeskus Lauste Oy, Sininauha Oy, SOS-Lapsikylä ry, Vibemetrics Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen VAMOS-palvelut. Tutustu kiihdyttämön sisältöön ja osallistujien odotuksiin täältä.  

Uusia sijoituskohteita vaikuttavuusinvestoimisen markkinoille

Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa edistämään yhteistä hyvää tavoitteellisesti ja tuottoisasti. Useimmiten sijoitukset kohdistuvat yritykseen, jonka toiminta mahdollistaa halutun muutoksen olipa tavoitteena nuorten syrjäytymisen ehkäisy, maahanmuuttajien kotouttaminen tai työhyvinvoinnin edistäminen.

”Vaikuttavuusinvestoiminen ei ole hyväntekeväisyyttä eikä taloudellisen tuoton maksimointia, vaan se asemoituu näiden kahden ääripään välille. Sijoitusmuoto näyttäisi puhuttelevan yhä useampia sijoittajia. Taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelu onkin monin tavoin tuloksellinen tapa rakentaa tulevaisuutta”, muistuttaa Sitran Vaikuttavuusinvestoimisen tiimiä vetävä Mika Pyykkö.

Käsitteen alle mahtuu monenlaisia instrumentteja lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja tulosperusteisiin rahoitussopimuksiin eli SIB-sopimuksiin. Yrityksille vaikuttavuuden todentaminen avaa siis ovia uudenlaisiin rahoitusmuotoihin ja -lähteisiin.

Vaikuttavuusinvestoiminen on vielä uutta sekä Suomessa että maailmalla. Jotta markkinat lähtevät toden teolla lentoon, tarvitaan hyviä sijoituskohteita eli sellaisia yrityksiä, joiden vaikuttavuus on todennettu ja jotka osaavat viestiä siitä sijoittajille. Vaikuttavuuskiihdyttämön tavoitteena onkin auttaa osallistujia kehittämään omia sijoitus- ja rahoitusvalmiuksiaan.

”Tämä on punainen lanka kaikessa mitä teemme. Koulutus huipentuu tilaisuuteen, jossa osallistujat pitchaavat yrityksiään potentiaalisille sijoittajille”, Humala sanoo.

Myös kunnat ja valtio miettivät yhä tarkemmin, mitä ne haluavat saada aikaan niillä 35 miljardilla eurolla, jotka kanavoidaan vuosittain julkisiin hankintoihin. Tulosperusteiset hankinnat kiinnostavat, sillä niiden kautta saavutettu hyvinvoinnin lisäys voidaan todentaa. Tämä taas mahdollistaa muun muassa verotulojen tehokkaan suuntaamisen ja käytön.

”Yritys, joka pystyy laskelmin osoittamaan, että sen palvelu toimii ja vähentää esimerkiksi sosiaaliturvan tarvetta, on kilpailutuksissa vahvemmilla kuin yritys, jonka myyntivaltit perustuvat oletuksiin ja väittämiin”, Pyykkö painottaa.

Kolmea kiihdyttämöä seuraa kiihdyttämöjen kiihdyttämö

Nyt alkava kolmas kiihdyttämö jatkuu joulukuulle ja jää tällä erää viimeiseksi, sillä Sitran vaikuttavuusinvestoimisen projekti päättyy ensi kesänä.

”Seuraavaksi on suunnitteilla kiihdyttämöjen kiihdyttämö, jotta varmistamme, että vaikuttavuusnäkökulma nivoutuu luontevaksi osaksi muiden suomalaisten kiihdyttämöjen osaamista ja sisältöjä. On ollut hieno huomata, miten kiinnostuneita muutkin kiihdyttämöt ovat tästä aiheesta”, Humala sanoo.

Vaikuttavuuskiihdyttämön aiempien osallistujien tarinat ja opit on nyt koottu yksiin kansiin. Mukana on niin startupeja, vakiintuneita pk-yrityksiä ja yksi järjestö. Omia vaikuttavuusketjujaan avaavat Elffe Oy, Innokampus Oy, Kuka Helsinki Oy, Merikratos Oy, Minduu (AtCare Oy), Palveluksessa Oy, Protekto Group Oy, TeamPlanet Oy, Tilke. Osakeyhtiö, Walter ry, DuuniBuumi Oy, Eagle Vision Management Oy, HealthFox Oy, Klinik Finland Oy, Mightifier Oy, Movendos Oy, NAL Palvelut Oy ja Seniortek Oy. 

Julkaisun tiedot:
Sitran selvityksiä 119
Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin!
Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneiden yritysten ja järjestöjen esimerkkejä

Lokakuu 2016

Mistä on kyse?