archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yrityksille menestyksen eväitä hiilineutraaliuden rakennuspalikoista

Sitra rakentaa yhteistyössä yritysten kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Maailma on siirtymässä ennen näkemättömän nopeasti kohti vähähiilistä taloutta. Edelläkävijäyritykset luovat tätä varten tuotteita ja palveluja jo nyt myös Suomessa. Muutoksen vauhti on kovaa ja samoin kilpailu. Muutoksen välttämättömyyttä ei kukaan kiistä, mutta käytännön työkaluja tarvitaan.

Sitra rakentaa yhteistyössä yritysten kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Tuotamme tulevan vuoden aikana suomalaisen yritysten käyttöön tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat niitä laatimaan tiekartan kohti hiilineutraaliutta.

Valtaosa suomalaisyrityksistä näkee vähähiilisyyden keskeisenä kilpailukykytekijänä. Oman toiminnan ja liiketoimintamallien muuntaminen hiilineutraaliksi ei kuitenkaan ole aina ihan yksinkertaista. Sitra haluaa tarjota yritysten käyttöön konkreettisia rakennuspalikoita, jotka auttavat niitä kehittämään liiketoimintaansa kohti hiilineutraaliutta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen kokonaisvaltaista muuntumista. Kyseessä on pitkä prosessi, joka vaatii sitoutumista hiilineutraaliuden tavoitteluun läpi koko yrityksen sekä toiminnan systemaattista, jatkuvaa kehittämistä. Tulevaisuuden markkinoilla menestyvät parhaiten ne, jotka ensimmäisenä pystyvät hyödyntämään hiilineutraaliuden tuomat liiketoimintamahdollisuudet ja pystyvät auttamaan muita tulemaan askel askeleelta perässä.

Mistä sitten on kyse hiilineutraaliksi muuntumisessa? Kyse on toimintatapojen ja johtamismallien muuttamisesta, usein myös strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntaamisesta. Esimerkiksi energia-alalla painopiste on siirtymässä fossiilisista kohti uusiutuvia polttoaineita ja uudenlaisia liiketoimintamalleja. Metsäteollisuudessa taas on tarjolla entistä enemmän biopohjaisia tuotteita, jotka mahdollistavat kestävämmän kulutuksen ja samalla hillitsevät ilmastonmuutosta. Kyse on siis erilaisista muutoksista eri yrityksissä. Tähän ei olekaan yhtä, yksinkertaista ratkaisua, joka toimisi kaikilla. Siksi tarvitaan monenlaisia työkaluja, joilla muuntumista voidaan edistää.

Jotta yritykset pystyvät muuttamaan toimintatapojaan ja kehittämään uudenlaisia liiketoimintamalleja, ne tarvitsevat uudistumiseen kannustavan toimintaympäristön. Siksi myös valtion ja kaupunkien päätöksillä ja uudenlaisilla yhteistyömalleilla on suuri merkitys.

Mitä me käytännössä teemme?

Tuotamme tulevan vuoden aikana yhteistyössä yritysten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa yritysten käyttöön tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat niitä laatimaan pitkän tähtäimen tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Hiilineutraaliuden rakennuspalikat kattavat strategian, johtamisen, innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan kehityksen sekä päästöjen vähentämisen. Tavoitteena on myös kannustaa yrityksiä luomaan uutta hiilineutraaliuteen pyrkivää tai sitä edistävää liiketoimintaa.

Toteutamme yritysten kanssa yhteisiä hankkeita, joissa testaamme hiilineutraaliuden rakennuspalikoiden toimivuutta. Kokemuksista kokoamme esimerkkejä tukemaan ja vauhdittamaan teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaleja tuotteita, ratkaisuja ja liiketoimintaa.

Teetämme myös selvityksiä hiilineutraaliuteen liittyvistä liiketoiminnallisista ja strategisista näkökulmista. Lisäksi tuomme esimerkkejä, kansainvälisen huipputason tietämystä ja parhaita käytäntöjä maailmalta Suomeen. Osana työtä fasilitoimme eri aloilla toimivien yritysten sekä kaupunkien välistä yhteistyötä.

Yritykset testaavat työkalujen toimivuuden käytännössä

Mukana kehittämässä toimintaansa kohti hiilineutraaliutta ovat kanssamme muun muassa Fortum, Gasum, KONE, Neste, Nokia, St1 ja UPM. Yhteistyöyritykset ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä omalla sektorillaan. Niillä on halu olla tienraivaajia ja toimia esimerkkinä muille. Mutta pelkkä haluaminen ei riitä: tarvitaan myös selkeä tavoitetaso ja suunnitelma hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena onkin, että yritykset pystyvät kehityshankkeidemme avulla parantamaan kilpailukykyään ja kehittämään liiketoimintaansa.

Esimerkkejä yritysten kanssa tehtävästä kehitystyöstä

Tässä kumppaneidemme mietteitä hiilineutraaliudesta ja yhteistyöstä Sitran kanssa:

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, hiilineutraali teollisuus, Hiilineutraali teollisuus

+358 294 618 263

Mistä on kyse?