1. Vaikuttavuuskiihdyttämö

  Lisää virtaa yrityksille ja järjestöille, jotka tukevat palveluillaan suomalaista hyvinvointia.

Ajankohtaista

  1. Hyvinvoinnin...

   Julkaisut 0

   Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneiden yritysten ja järjestöjen esimerkkejä

   Sijoittajilla, jotka haluavat sijoituskohteiltaan muutakin kuin tuottoa, on kohta edessään visaisia päätöksiä. Sijoittaako nuorten...   → Lataa PDF

   1 viikko sitten kirjoittajalta Anna Tonteri, Heidi Humala, Riina Kopola
  2. Syksyn...

   Artikkelit 0

   Lokakuussa alkava kiihdyttämö auttaa yrityksiä ja järjestöjä mittaamaan niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kehittämään...

   3 viikkoa sitten
  3. verenpaineen mittaus terveyskioskissa

   Kuntoutuksen uusi aalto

   Blogit 0

   HealthFoxin Kimmo Korhonen pohtii kuntoutuksen merkitystä työurien pidentämisessä. Digitaalisuus tarjoaa tähän uusia keinoja.

   4 kuukautta sitten kirjoittajalta Kimmo Korhonen

Vauhtia hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kasvuun

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu yrityksille ja järjestöille, jotka rakentavat suomalaista hyvinvointia – olipa haasteena nuorten syrjäytyminen, ikäihmisten yksinäisyys tai maahanmuuttajien kotouttaminen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien vaikuttavuus- ja ansaintaosaamista, kasvua ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. 

Mitä?

Vaikuttavuuskiihdyttämö on kolmen kuukauden intensiivinen koulutus- ja mentorointiohjelma. Sitra järjestää kolme kiihdyttämöjaksoa, jotka tukevat yhteensä noin 30 hyvinvointialan vaikuttavuustoimijan kehittymistä. Vaikuttavuuskiihdyttämö hakee ratkaisuja muun muassa seuraaviin haasteisiin: 

 1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
 3. Ikääntyneiden toimintakyvyn / itsenäisen selviytymisen edistäminen ja
 4. Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, jotka tarkoituksellisesti haluavat tuottaa mitattavia, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta hyvinvointihaasteiden ratkomiseksi.

Miten?

Kaikille yhteisen koulutuksen lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan yksilöllinen oppisuunnitelma ja -polku. Koulutuksen ja yksilöllisen mentoroinnin painopisteet liittyvät vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen, kannattavan ansaintalogiikan rakentamiseen ja sitä kautta rahoitusvalmiuksien vahvistamiseen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen.

Tavoitteet

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea aikaisempaa vaikuttavampien toimijoiden kehitystä ja luoda uudenlaisia kanavia vaikuttavuustoimijoiden ja sijoittajien välille. Tavoitteena on, että yhteistyö poikii muutaman oikean sijoituksen.  

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen sisällöistä ja mentoroinnista vastaavat Sitran julkisen kilpailutuksen kautta valitsemat yhteistyökumppanit Demos & ReaktorOwal GroupRamboll ja Suomen Säätiötilipalvelu

Mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden samankaltaisten toimijoiden (ml. kiihdyttämöt) kanssa kartoitetaan osana vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin kehitystä ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista.

Osallistujien valinta

Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvien toimijoiden valinta perustuu yleisesti ottaen seuraaviin kriteereihin:

 • Selkeä markkinapotentiaali ja mitattava hyöty
 • Skaalautuva konsepti 
 • Tiimin uskottavuus 
 • Mitattavissa ja ymmärrettävissä oleva vaikutusketju
 • Selkeä ja toimiva rahoitusmalli
 • Lupaus vaikuttavuudesta 
 • Sijoitus-/rahoitusvalmius osoitettavissa

Ensimmäiset 10 osallistujaa lokakuussa 2015 alkaneeseen kiihdyttämöön valittiin Sitran ideakuulutuksen ja yhteistyökumppaneiden toteuttamien kilpailujen pohjalta. Osallistujat toiseen ja kolmanteen kiihdyttämöön valitaan hakemusten kautta. 

Aikataulu ja hakuohjeet

Ensimmäinen kiihdyttämö ajoittui välille 12.10.2015 -  18.1.2016. Järjestyksessä toinen kiihdyttämö alkoi 21.3.2016 ja siihen valittiin kahdeksan yritystä. Syksyn 2016 Vaikuttavuuskiihdyttämön haku on auki 26.8. saakka täällä.

Lisätietoja

Heidi Humala, Vaikuttavuuskiihdyttämöstä vastaava neuvonantaja, Sitra
puh. 0294 618 288, heidi.humala@sitra.fi 
 

 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Työllisyyden edistäminen

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

3 päivää sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

4 päivää sitten

Muualla verkossa FIM Lounge: Vaikuttavuussijoittaminen - win-win-win

Yksityinen pääoma ryntää apuun hyvinvointivaltion rahoituskriisissä. Vaikuttavuussijoittaminen on rahoitusmalli, josta parhaimmillaan hyötyvät niin avun tarvitsijat, julkinen talous kuin sijoittajatkin, todetaan FIM Loungen jutussa.

4 päivää sitten sivustolta https:

Julkaisut Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin!

Sijoittajilla, jotka haluavat sijoituskohteiltaan muutakin kuin tuottoa, on kohta edessään visaisia päätöksiä. Sijoittaako nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ikäihmisten itsellisen elämän tukemiseen vai maahanmuuttajien kotouttamiseen? Vaikuttavuusinvestoimisessa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Useimmiten investointi kohdistuu yrityksen...

Anna Tonteri, Heidi Humala, Riina Kopola

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Muualla verkossa Kauppalehti: Sijoittaisitko yhteiseen hyvään? Toisten työllistyminen voi tarjota tuottoja

Voitaisiinko yhteiskunnallisia ongelmia ratkaista sijoittajien rahoilla tuottoa tavoitellen? Pystyisivätkö sijoittajat esimerkiksi edesauttamaan pakolaisten nopeaa työllistymistä? Vaikuttavuusinvestoimisessa on kyse nousevasta trendistä, jossa yhteiskunnallisia hankkeita rahoitetaan sijoittajien rahalla tuloshakuisesti, kirjoittaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.

2 kuukautta sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Blogit Vaikuttavuusinvestoiminen etenee Euroopassa

Euroopan komissio haluaa nostaa aktiivisesti esille uusia yhteiskunnan ja talouden kehityksen toimintamalleja, kuten myös EU-puheenjohtajana tammi-kesäkuussa toiminut Hollanti. Yksi näistä toimintamalleista on vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact investing). Sain kutsun Den Haagissa järjestetyn Impact Startup Fest -tilaisuuden avajaispaneelin jäseneksi ja kansainvälisen Expert...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Pauli Marttila

Tapahtuma Vaikuttavuudesta yrityksen kilpailuetu - kiihdyttämöjen rooli

Sitra on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana osaltaan ensimmäisiä ”impact investing” eli vaikuttavuusinvestoimisen markkinan avauksia Suomessa. Vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia, jolla halutaan saada aikaan mitattavia, myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä positiivista taloudellista tuottoa . Sitran painopiste on tähän mennessä...

3 kuukautta sitten

Blogit Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain sinistä

Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskuksen Salla Frisk ja Päivi Hietanen bloggaavat liitostaan yhteiskunnallisen markkinoinnin kanssa.  Aika on nykypäivän markkinatavaraa. Siitä kilpailevat työ, perhe, ystävät, vapaaehtoistoiminta, harrastukset ja uni. Valitsenko illalla kotisohvan, kuntosalin vai legoleikit lapsen kanssa? Oma hyvinvointi vaatisi kuntosalia, lapsen legoleikkejä....

4 kuukautta sitten

Tapahtuma Vaikuttaa hyvältä!

Vaikuttavuus yrityksen valttikorttina: Miten tuotetaan hyvinvointia vaikuttavasti ja tuloksellisesti?   Kysyntä vaikuttavalle toiminnalle kasvaa. Onko yrityksesi valmis vastaamaan siihen? Miten toiminta olisi mahdollisimman ennakoivaa, vaikuttavaa ja kauaskantoista? Miten tuloksellisen toiminnan lähtökohdat voidaan mallintaa ja onnistumista mitata?   Yhä useampi toimija on...

4 kuukautta sitten

Blogit Kuntoutuksen uusi aalto

HealthFoxin Kimmo Korhonen pohtii kuntoutuksen merkitystä työurien pidentämisessä. Digitaalisuus tarjoaa tähän uusia keinoja.

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Kimmo Korhonen

Julkaisut Vaikuttavuus yrityksen kilpailuetuna

Sitra rakentaa vaikuttavuusinvestoimiselle toimintaympäristöä Suomeen, ja Vaikuttavuuskiihdyttämö on osa tätä työtä. Ideana on tukea yritysten kehitystä aiempaa vaikuttavammiksi toimijoiksi. Millaisia vaikuttavuusketjuja ovat tunnistaneet ensimmäiseen Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneet yritykset Elffe, Innokampus, Kuka, Merikratos, Minduu, Palveluksessa, Protekto, TeamPlanet ja...

Anna Tonteri, Heidi Humala

Julkaisut Vaikuttavuus yrityksen kilpailuetuna

Sitra rakentaa vaikuttavuusinvestoimiselle toimintaympäristöä Suomeen, ja Vaikuttavuuskiihdyttämö on osa tätä työtä. Ideana on tukea yritysten kehitystä aiempaa vaikuttavammiksi toimijoiksi. Millaisia vaikuttavuusketjuja ovat tunnistaneet ensimmäiseen Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneet yritykset Elffe, Innokampus, Kuka, Merikratos, Minduu, Palveluksessa, Protekto, TeamPlanet ja...

Anna Tonteri, Heidi Humala

Tapahtuma Arctic15 - Vaikuttavuus­investoiminen esittäytyy!

Sitra tuo vaikuttavuusinvestoimisen tänä vuonna Arctic15 -tapahtuman agendalle. Mistä oikein on kyse ja millaisia uusia mahdollisuuksia vaikuttavuusinvestoiminen tarjoaa sijoittajille? Torstai 2.6. klo 14.40 - 16.00 (Stage 2) : Why Invest in Social Impact Lavalle nousevat muun muassa CEO Rodney Schwartz ( Clearly So ) ja CEO Ruth Brännvall ( Impact Invest Scandinavia ). Puhujien...

5 kuukautta sitten

Blogit SIB! Mieluummin duuo kuin sooloo, ajatellaan Brysselissä

”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja Matthieu Le Grelle . Brysselin alueen nuorisotyöttömyys on 28 prosenttia, ja maahanmuuttajanuorilla vielä korkeampi. Syyt ovat yleiseurooppalaisia: syrjintä, verkostojen, osaamisen tunnistamisen tai tutkintojen puute. Taustalla vaikuttavat myös...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Sari Rautio

Muualla verkossa Kuntalehti: Sijoittaja tunnistaa kotoutuksen investoinniksi

Kuntalehden jutussa pohditaan vaikuttavuusinvestoimisen mahdollisuuksia: Lyhytnäköinen ja osaoptimointiin perustuva politiikka näkee hyvinvointipalvelut taloudellisesti kireinä aikoina menoina, joista pitää leikata. Sijoittajat sen sijaan näkevät palvelut investointina.

5 kuukautta sitten sivustolta kuntalehti.fi


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot