1. Vaikuttavuuskiihdyttämö

  Lisää virtaa yrityksille ja järjestöille, jotka tukevat palveluillaan suomalaista hyvinvointia.

Ajankohtaista

  1. Hae Sitran...

   Uutiset 0

   Etsimme pk-yrityksiä ja järjestöjä, jotka haluavat aikaansaada mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

   3 viikkoa sitten
  2. Kolmas kerta toden sanoo

   Blogit 0

   Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistunut Intelles rakensi vaikuttavuuden osaksi hinnoittelumalliaan. Nyt ollaan ytimessä, bloggaa Heidi...

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Heidi Humala
  3. Pieni koululainen pulpetissa

   Vaikuttavuus, miksi sillä on...

   Blogit 0

   Kun lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat apua, on yhdentekevää, minkä niminen palvelu heitä auttaa, bloggaa SOS-Lapsikylän Kati Palsanen.

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kati Palsanen

Vauhtia hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kasvuun

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu yrityksille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille, jotka rakentavat suomalaista hyvinvointia – olipa haasteena nuorten syrjäytyminen, ikäihmisten yksinäisyys tai maahanmuuttajien kotouttaminen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien vaikuttavuus- ja tulosperusteista ansaintaosaamista, kasvua ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. 

Mitä?

Vaikuttavuuskiihdyttämö on kahden kuukauden intensiivinen koulutus- ja mentorointiohjelma. Sitra järjestää neljä kiihdyttämöjaksoa, jotka tukevat yhteensä noin 40 hyvinvointialan vaikuttavuustoimijan kehittymistä. Vaikuttavuuskiihdyttämö hakee ratkaisuja muun muassa seuraaviin haasteisiin: 

 1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
 3. Ikääntyneiden toimintakyvyn / itsenäisen selviytymisen edistäminen ja
 4. Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti yrityksille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille, jotka tarkoituksellisesti haluavat tuottaa mitattavia, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta hyvinvointihaasteiden ratkomiseksi.

Miten?

Kaikille yhteisen koulutuksen lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan yksilöllinen oppisuunnitelma ja -polku. Koulutuksen ja yksilöllisen mentoroinnin painopisteet liittyvät vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen, tulosperusteisen ansaintalogiikan rakentamiseen ja rahoitus- ja sijoitusvalmiuksien vahvistamiseen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen.

Tavoitteet

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea aikaisempaa vaikuttavampien toimijoiden kehitystä ja luoda uudenlaisia kanavia vaikuttavuustoimijoiden ja sijoittajien välille. Tavoitteena on, että yhteistyö poikii muutaman oikean sijoituksen.  

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen sisällöistä ja mentoroinnista vastaavat Sitran valitsemat yhteistyökumppanit

Keväällä 2017 testaamme myös vaikuttavuussisällön viemistä kahteen kumppanikiihdyttämöön, jotka ovat xEdu (koulutus) ja Vertical (terveysteknologia).

Osallistujien valinta

Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvien toimijoiden valinta perustuu yleisesti ottaen seuraaviin kriteereihin:

 • selkeä markkina- ja skaalautumisen potentiaali
 • osoitettavissa oleva vaikuttavuusketju ja alustavat tulosmittarit
 • tiimin sitoutuminen toimintaan ja ohjelmaan
 • sekä rahoitus- ja sijoitusvalmius sekä tarve.

Aikataulu ja hakuohjeet

Kevään 2017 Vaikuttavuuskiihdyttämön haku aukeaa pian ja on auki 1.3. saakka.

Kevään 2017 Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on sarjassaan neljäs ja viimeinen. Vaikuttavuuskiihdyttämö on osa laajemman vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakentamisesta Suomeen, josta Sitra omalta osaltaan vastaa. Vaikuttavuusinvestoimisen taustasta ja rahoitusmallista lisätietoja täällä.

Lisätietoja

Riina Kopola, projektikoordinaattori
puh. +358 294 618 240, riina.kopola@sitra.fi 
 

 

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa FIM: Sijoittajilta 3,4 milj. euroa maahanmuuttajien työllistämiseen

FIM ja Epiqus ovat saaneet onnistuneesti päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksen hankkeessa, joka tähtää tuhansien maahanmuuttajien työllistämiseen. Sitran lisäksi sijoittajia ova mm. SOK, Tradeka-Yhtiöt, Suomen Ortodoksinen Kirkko sekä yksityissijoittaja Tom Tukiainen.

2 viikkoa sitten sivustolta https:

Muualla verkossa HS: Lastensuojelusta tehdään sijoitustuote

Suomessa kehitetään mallia, jossa lastensuojeluun hankitaan rahaa yksityisiltä sijoittajilta. Kyse on riskisijoituksesta, jossa tuotoksi voi tulla sekä parempi elämä nuorelle ihmiselle että selvää rahaa sijoittajille. Kunta tai muu julkinen taho ehkäisee rahoilla syrjäytymistä, kertoo Helsingin Sanomat.

2 viikkoa sitten sivustolta www.hs.fi

Blogit SIB-sopimus auttaa kuntia uudistumaan

Kestävyysvaje on tätä nykyä yksi talouspolitiikan keskeisistä termeistä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) liittyy siihen: tavoitteena on kutistaa vajetta kolmella miljardilla eurolla. Mitä muita työkaluja kunnilla on käytettävissään kestävyysvajeen pienentämiseksi? Tätä pohtivat Kuntaliiton Jari Vaine ja Sitran Sari Rautio .  Kuntien ja kuntayhtymien...

2 viikkoa sitten

Artikkelit Sijoittaisinko SIBiin?

Tulosperusteisissa SIB-hankkeissa tavoitellaan tuottoa ja hyvinvointia. Mikä niissä kiinnostaa sijoittajia?

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Juuso Janhonen

Blogit Vaikuttava uudenvuodenlupaus?

On tullut taas se aika vuodesta, kun kuntosaleilla on ruuhkaa. Urheiluvaatteet, sykemittarit, rahkat ja avokadot valtaavat ostoskassit: uusi vuosi ja uusi, terveempi minä. Kuulostaako tutulta? Varmasti, sillä ilmiö toistuu joka vuosi. Kaikkien muutos ei valitettavasti ole ollut kestävä. Moni ei tee täydellistä remonttia, vaan sisustaa uudelleen.  Esimerkki on valitettavan tuttu myös...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Kolmas kerta toden sanoo

Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistunut Intelles rakensi vaikuttavuuden osaksi hinnoittelumalliaan. Nyt ollaan ytimessä, bloggaa Heidi Humala.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Heidi Humala

Blogit Vaikuttavuus, miksi sillä on väliä?

Kun lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat apua, on yhdentekevää, minkä niminen palvelu heitä auttaa, bloggaa SOS-Lapsikylän Kati Palsanen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kati Palsanen

Muualla verkossa HS: Voittoja hyvästä ja säästöstä

Sosiaalisen sijoittamisen – tai vaikuttavuussijoittamisen – idea on se, että yksityinen raha hoitaa omalla riskillään hankkeita, joilla pyritään pienentämään yhteiskunnan menoja, kirjoittaa Helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja Paavo Rautio.

3 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma Vauhtia vaikuttavuusinvestoi­miseen 3.0

- Visio ja miten siitä tehdään totta! Millainen olisi Suomi, jossa hyvinvointia luodaan vaikuttavasti ja tuloksellisesti? Millaisia tavoitteita kannattaa asettaa ja miten toiminnan tuloksellisuutta tulisi mitata? Miten voi sijoittajana edistää tärkeitä yhteisiä asioita? Vaikuttavuusinvestoiminen on pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä...

3 kuukautta sitten

Uutiset Companies want to prove their societal impact

Sitra's Impact Accelerator has provided more than a dozen companies and organisations with tools for demonstrating the benefits of their activities to society. The third accelerator has started this autumn.

3 kuukautta sitten

Muualla verkossa HS Vieraskynä: Pitkän aikavälin hyötyjä tuodaan investointeihin

Tavoitteelliset investoinnit ehkäisevät ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia. Niiden avulla rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää Suomea, kirjoittavat STM:n ylijohtaja Veli-Mikko Niemi ja Sitran johtava asiantuntija Mika Pyykkö Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

3 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Työllisyyden edistäminen

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

4 kuukautta sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

4 kuukautta sitten

Muualla verkossa FIM Lounge: Vaikuttavuussijoittaminen - win-win-win

Yksityinen pääoma ryntää apuun hyvinvointivaltion rahoituskriisissä. Vaikuttavuussijoittaminen on rahoitusmalli, josta parhaimmillaan hyötyvät niin avun tarvitsijat, julkinen talous kuin sijoittajatkin, todetaan FIM Loungen jutussa.

4 kuukautta sitten sivustolta https:

Julkaisut Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin!

Sijoittajilla, jotka haluavat sijoituskohteiltaan muutakin kuin tuottoa, on kohta edessään visaisia päätöksiä. Sijoittaako nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ikäihmisten itsellisen elämän tukemiseen vai maahanmuuttajien kotouttamiseen? Vaikuttavuusinvestoimisessa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Useimmiten investointi kohdistuu yrityksen...

Anna Tonteri, Heidi Humala, Riina Kopola

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen

Julkaisut Vaikuttavuuden hankinta

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan...

Jussi Pyykkönen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot