1. Vaikuttavuuskiihdyttämö

  Lisää virtaa yrityksille ja järjestöille, jotka tukevat palveluillaan suomalaista hyvinvointia.

Ajankohtaista

  1. SIB! Mieluummin duuo kuin...

   Blogit 0

   ”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja ...

   3 päivää sitten kirjoittajalta Sari Rautio
  2. ikäihminen tietokoneella

   Luvassa datasadetta ja...

   Blogit 0

   Kiva tietää -datan sijasta tarvitaan oikein ajoitettuja ja suunnattuja vaikuttavuuden mittareita, bloggaa Movendosin Paula Mäkeläinen.

   2 viikkoa sitten kirjoittajalta Paula Mäkeläinen
  3. Vaikuttavuuskiihd...

   Uutiset 0

   Valitut yritykset ovat erikoistuneet ikäihmisten itsenäisen selviytymisen tukemiseen tai nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

   2 kuukautta sitten
  4. Vaikuttavuussijoittaja haluaa...

   Artikkelit 0

   Yhteiskunnalliset yritykset ovat talouden piilotettu voimavara, todetaan Etlan selvityksessä. Mutta miksi jäädä piiloon, kun oman työn ja sen...

   7 kuukautta sitten kirjoittajalta Taru Keltanen

Vauhtia hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kasvuun

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu yrityksille ja järjestöille, jotka rakentavat suomalaista hyvinvointia – olipa haasteena nuorten syrjäytyminen, ikäihmisten yksinäisyys tai maahanmuuttajien kotouttaminen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien vaikuttavuus- ja ansaintaosaamista, kasvua ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. 

Mitä?

Vaikuttavuuskiihdyttämö on kolmen kuukauden intensiivinen koulutus- ja mentorointiohjelma. Sitra järjestää kolme kiihdyttämöjaksoa, jotka tukevat yhteensä noin 30 hyvinvointialan vaikuttavuustoimijan kehittymistä. Vaikuttavuuskiihdyttämö hakee ratkaisuja muun muassa seuraaviin haasteisiin: 

 1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
 3. Ikääntyneiden toimintakyvyn / itsenäisen selviytymisen edistäminen ja
 4. Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, järjestöille ja muille yhteisöille eli vaikuttavuustoimijoille, jotka tuottavat palveluja hyvinvointihaasteiden ratkomiseksi.

Miten?

Kaikille yhteisen koulutuksen lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan yksilöllinen oppisuunnitelma ja -polku. Koulutuksen ja yksilöllisen mentoroinnin painopisteet liittyvät vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen, kannattavan ansaintalogiikan rakentamiseen ja sitä kautta rahoitusvalmiuksien vahvistamiseen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen.

Tavoitteet

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea aikaisempaa vaikuttavampien toimijoiden kehitystä ja luoda uudenlaisia kanavia vaikuttavuustoimijoiden ja sijoittajien välille. Tavoitteena on, että yhteistyö poikii muutaman oikean sijoituksen.  

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen sisällöistä ja mentoroinnista vastaavat Sitran julkisen kilpailutuksen kautta valitsemat yhteistyökumppanit Demos & ReaktorOwal GroupRamboll ja Suomen Säätiötilipalvelu

Mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden samankaltaisten toimijoiden (ml. kiihdyttämöt) kanssa kartoitetaan osana vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin kehitystä ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista.

Osallistujien valinta

Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvien toimijoiden valinta perustuu yleisesti ottaen seuraaviin kriteereihin:

 • Selkeä markkinapotentiaali ja mitattava hyöty
 • Skaalautuva konsepti 
 • Tiimin uskottavuus 
 • Mitattavissa ja ymmärrettävissä oleva vaikutusketju
 • Selkeä ja toimiva rahoitusmalli
 • Lupaus vaikuttavuudesta 
 • Sijoitus-/rahoitusvalmius osoitettavissa

Ensimmäiset 10 osallistujaa lokakuussa 2015 alkaneeseen kiihdyttämöön valittiin Sitran ideakuulutuksen ja yhteistyökumppaneiden toteuttamien kilpailujen pohjalta. Osallistujat toiseen ja kolmanteen kiihdyttämöön valitaan hakemusten kautta. 

Aikataulu ja hakuohjeet

Ensimmäinen kiihdyttämö ajoittui välille 12.10.2015 -  18.1.2016. Järjestyksessä toinen kiihdyttämö alkoi 21.3.2016 ja siihen valittiin kahdeksan yritystä. Ensi syksynä järjestetään mahdollisesti vielä yksi koulutuskokonaisuus. 

Lisätietoja

Heidi Humala, Vaikuttavuuskiihdyttämöstä vastaava neuvonantaja, Sitra
puh. 0294 618 288, heidi.humala@sitra.fi 
 

 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Arctic15 - Vaikuttavuus­investoiminen esittäytyy!

Sitra tuo vaikuttavuusinvestoimisen tänä vuonna Arctic15-tapahtuman agendalle. Mistä oikein on kyse ja millaisia uusia mahdollisuuksia vaikuttavuusinvestoiminen tarjoaa sijoittajille? Torstai 2.6. klo 14.40 alkaen (Stage 2) : Why Invest in Social Impact Lavalle nousevat muun muassa CEO Rodney Schwartz ( Clearly So ) ja CEO Ruth Brännvall ( Impact Invest Scandinavia ). Löydät...

2 päivää sitten

Blogit SIB! Mieluummin duuo kuin sooloo, ajatellaan Brysselissä

”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja Matthieu Le Grelle . Brysselin alueen nuorisotyöttömyys on 28 prosenttia, ja maahanmuuttajanuorilla vielä korkeampi. Syyt ovat yleiseurooppalaisia: syrjintä, verkostojen, osaamisen tunnistamisen tai tutkintojen puute. Taustalla vaikuttavat myös...

3 päivää sitten kirjoittajalta Sari Rautio

Muualla verkossa Kuntalehti: Sijoittaja tunnistaa kotoutuksen investoinniksi

Kuntalehden jutussa pohditaan vaikuttavuusinvestoimisen mahdollisuuksia: Lyhytnäköinen ja osaoptimointiin perustuva politiikka näkee hyvinvointipalvelut taloudellisesti kireinä aikoina menoina, joista pitää leikata. Sijoittajat sen sijaan näkevät palvelut investointina.

1 viikko sitten sivustolta kuntalehti.fi

Tapahtuma Vaikuttavuuskiihdyttämön koulutuspäivä: Investointistrategiat

Investointistrategiat -jaksolla selkiytetään omaa investointisuunnitelmaa sekä pureudutaan arvonmääritykseen, erilaisiin rahoitusmuotoihin (ml. vaikuttavuussijoittaminen ja joukkorahoitus) ja potentiaalisten rahoittajien tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Koulutuspäivien aikana tunnistetaan oman liiketoiminnan vaikuttavuuden kasvattamisen keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia, kasvun...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Impact business modelling -työpaja

Sitra järjestää yrityksille ja järjestöille Impact business modelling -työpajan, jossa liiketoimintamallia on mahdollisuus kiihdyttää päivän mittaisessa tehokkaassa koulutuspäivässä. Impact business modelling -liiketoimintamallinnuksen työpajassa käsitellään yhteiskunnallisten yritysten ja vaikuttavuustoimijoiden liiketoimintamalleja sekä sitä, miten nämä mallit poikkeavat...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Segmentoinnilla asiakkaan iholle

Segmentointi suuntaa rajalliset resurssit niihin asiakkaisiin, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jonna Heliskoski

Blogit Hyvinvointia tuloksia ostamalla – mikä ihmeen SIB-mallinnus?

Tuttu tilanne? Budjettineuvotteluissa ehdotus hyvinvointia edistävien palveluiden rahoittamiseksi saa rastin päälleen resurssien valuessa päälle kaatuvien ongelmien hoitamiseen. Ja näin käy, vaikka tiedetään, että ongelmien ehkäiseminen tulisi huomattavasti edullisemmaksi ja lisäisi hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa: suoritteista tulee...

2 kuukautta sitten

Muualla verkossa HS:Oleskeluluvan saaneita yritetään työllistää nyt pikavauhtia

Helsingin Sanomat kertoo, miten oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia yritetään työllistää nopeasti ja tehokkaasti yrityksiin, joissa on työvoimatarpeita. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra valmistelevat yhtä tällaista hanketta, jossa hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia. Siinä sijoittajat kantavat taloudellisen riskin ja valtio maksaa vain tuloksista. Työllistymisen kautta on mahdollista säästää valtion ja kuntien menoja kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja.

2 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa Kauppalehti Optio - Me-säätiön Ulla Nord: Kaikkiin asioihin voi vaikuttaa

Supercellin omistajien perustama Me-säätiö jakaa tulevien vuosien aikana kymmeniä miljoonia euroja syrjäytyneiden lasten ja nuorten auttamiseen. Toimitusjohtaja Ulla Nord kertoo lehtihaastattelussa, että Me-säätiön raha menee sinne, missä se vaikuttaa eniten. Me-säätiö on yksi Suomen ensimmäisen SIB-hankken ankkurisijoittajista. Nord uskoo, että vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallille olisi Suomessa laajemminkin potentiaalia.

2 kuukautta sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Tapahtuma Impact investing - profit with a purpose

Osana Sitran ensimmäisen vaikuttavuuskiihdyttämön loppuhuipennusta, Fiban ja Sitra isännöivät Impact Investing- pitch tapahtuman Startup Saunalla 23.2. Tapahtuma on avoin yleisölle klo 16 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta ml. ilmoittautumislinkki löytyy täältä .

5 kuukautta sitten

Julkaisut SIB-opas julkiselle sektorille

Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus mahdollistaa yksityisen pääoman käytön yhteisen hyvän edistämiseen tavoitteellisesti ja tuottoisasti. Oppaassa kerrotaan, millaisiin hankkeisiin SIB-sopimus soveltuu ja miten hanke etenee vaihe vaiheelta suunnittelusta käytäntöön. SIB-sopimus on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto.

Petri Hilli, Marja Karttunen, Taru Keltanen, Mika Pyykkö, Sari Rautio (työryhmä)

Julkaisut SIB-opas julkiselle sektorille

Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus mahdollistaa yksityisen pääoman käytön yhteisen hyvän edistämiseen tavoitteellisesti ja tuottoisasti. Oppaassa kerrotaan, millaisiin hankkeisiin SIB-sopimus soveltuu ja miten hanke etenee vaihe vaiheelta suunnittelusta käytäntöön. SIB-sopimus on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto.

Petri Hilli, Marja Karttunen, Taru Keltanen, Mika Pyykkö, Sari Rautio (työryhmä)

Tapahtuma Vauhtia vaikuttavuusinvestoimiseen 2.0

Vaikuttavuusinvestoimisen kansainväliset markkinat kehittyvät ja kasvavat kovaa vauhtia. Millaisia mahdollisuuksia uusi malli tarjoaa taloushaasteiden kanssa kamppailevassa Suomessa? Osaavatko sijoittajat jo yhdistää hyvinvointitavoitteita tuottotavoitteisiinsa? Miten ”sijoitusvalmiita” ovat hyvinvointialan yritykset ja järjestöt? Entä mistä päin Suomea löytyvät Social Impact Bond...

6 kuukautta sitten

Tapahtuma New Non-Profit -ohjelman iltatilaisuus

"Towards New Finnish Well-Being" -iltatilaisuus kokoaa yhteensä 300 järjestöjen puheenjohtajaa, yrittäjää, päättäjää ja paremman suomalaisen yhteiskunnan rakentajaa. Tule mukaan rohkaistumaan uudenlaiseen yhteistyöhön kasvuyrittäjien, järjestöjen ja julkisten toimijoiden kesken! Päivän tavoite on inspiroitua huomaamaan toimintamme yhtymäkohtia ja oivaltaa...

7 kuukautta sitten

Tapahtuma FIBAN-bisnesenkeliaamiainen: vaikuttavuusinvestoiminen

FIBANin (Finnish Business Angel Network) bisnesenkeliaamiaisen teemana on impact investing eli vaikuttavuussijoittaminen. Tilaisuudessa kerrotaan miten sijoitustoiminnassa voidaan yhdistää taloudellinen tuotto ja yhteiskunnallinen vaikutus. Lopuksi kuullaan Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvien yritysten ja järjestöjen pitch-esitykset.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset: ...

7 kuukautta sitten


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot