Menetelmiä ja työkaluja muutokseen

Muutoskyky on tulevaisuuden ratkaiseva taito. Sen vahvistamiseen tarvitaan mukaan kaikki yhteiskunnan toimijat. 

Ajankohtaista

Ajankohtaista muutoskyvystä.

Muutos-sana, jonka kädet piirtävät
uutiset

Digikoulutus auttaa oivaltamaan, miksi muutoskyky on tärkeää

Kompassi ja ihmisiä
Kutsuvierastilaisuus

Muutoskykyryhmä: Kohti yhteistä ymmärrystä muutoksentekokyvystä

Sitran alumneista koostuva ryhmä kokoontuu luomaan ymmärrystä suomalaisesta muutoskyvystä.
tiistai, 12.10.
Puheenvuoro

Miten muutoksen tekemistä opitaan?

Käsi pitelee julkaisua
uutiset

Työpaperi: Onko meillä muutoskykyä ja -halua?

Puheenvuoro

Haluamme muutosta, mutta missä piilee muutoskyky?

Lisbeth Strömberg & Kalle Nieminen
Puheenvuoro

Keitä suomalaiset muutoksentekijät ovat, ja mikä heitä yhdistää?

Mistä on kyse?

Lähde oppimaan muutoskykyjä

Sitra julkaisi kaikille avoimen digitaalisen koulutuksen muutoskyvystä alkuvuodesta 2022 eOppiva-alustalla.

Koulutus johdattaa pohtimaan yhteiskunnan muutoskykyä kokonaisuutena. Koulutus sopii erityisen hyvin aloittelijoille.

Tutustu koulutukseen

Kyky, halu ja mahdollisuus

Muutoskyky on tulevaisuuden ratkaiseva taito, jonka vahvistamiseen tarvitaan mukaan kaikki yhteiskunnan toimijat. Juuri nyt yhteiskuntaa haastavat yhteiskunnallisen luottamuksen väheneminen, polarisaatio sekä haluttomuus ja kyvyttömyys reagoida muuttuvaan ympäristöön.

Käyttäytymistieteistä tiedetään, ettei pelkkä kyvykkyys johda toimijuuteen. On tuettava myös halua – eli motivaatiota tehdä muutosta. Jotta kyky ja halu realisoituvat käyttäytymiseksi, tarvitaan mahdollisuuksia. ​Näitä voivat yksilöt, organisaatiot ja koko yhteiskunta osaltaan luoda.

Muutoksentekijöiden polkua voidaan tasoittaa auttamalla heitä tunnistamaan ratkaisemisen arvoisia haasteita, tuomalla tekijöitä yhteen sekä tarjoamalla eri osapuolille aika ja paikka oppia, kehittää ja verkostoitua.​

Yhteiskunnallinen muutoskyky on systeemistä

Yhteiskunnallinen muutos ei ole vain muutosta yksilön ajattelutavoissa, toimintamalleissa ja käyttäytymisessä, vaan edellyttää kokonaisuuden osasten samanaikaista muutosta. Yhteiskunnallinen muutoskyky taitoina tai kykyinä muodostuu useista erilaisista systeemin osien kyvykkyyksistä ja kyvyn kehittäminen edellyttää useiden eri kyvykkyyksien samanaikaista kehittämistä.

Esimerkiksi Sitran Näkemyksiä yhteiskunnalliseen muutoskykyyn -työpaperissa (2021) käsitellään yhteiskunnallisen muutoskyvyn käsitettä tarkemmin.

Yhteiskunnallista koulutusta muutoskyvyn vahvistamiseen

Monimutkaisten ongelmien reilu ratkaiseminen vaatii kaikkien osallisuutta ja laajasti eri muutoksentekijöitä. ​

Muutoksentekijöiden polkua on mahdollistettava auttamalla tunnistamaan ratkaisemisen arvoisia haasteita, tuomalla tekijöitä yhteen sekä tarjoamalla eri osapuolille aika ja paikka oppia, kehittää ja verkostoitua.​

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?