archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

11 tärppiä demokratian tulevaisuudesta

Suomessa panostetaan paljon tulevaisuus- ja ennakointitiedon tuotantoon. Ennakoinnin kentällä pohditaan myös demokratian tulevaisuutta – alla kiinnostavia tärppejä demokratian tulevaisuudesta.

Kirjoittaja

Julkaistu

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Erityisesti demokratian näkökulmasta kiinnostava on tutkimuskeskuksen julkaisema Poliittisen vaikuttamisen tulevaisuus -ekirja. Kirjassa käsitellään maailman megatrendejä sekä talouden ja politiikan syklejä. Käytännönläheisesti kirjassa tartutaan esimerkiksi internetin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, lähidemokratian kehittämiseen sekä EU:hun liittyviin demokratia-skenaarioihin. Kirja on jatkoa vuonna 2009 julkaistulle kirjalle Puolueiden tulevaisuus, jossa monitieteisesti paneudutaan edustuksellisen demokratian ydintoimijoihin. Puolueista erityisen kiinnostavan tarkasteltavan tulevaisuusnäkökulmasta tekee kirjoittajien mukaan se, että niiden ei pidä ainoastaan sopeutua tulevaisuuteen vaan myös luoda sitä. Puolueiden tulevaisuutta on pohdittu melko vähän, ja vaikka artikkelikokoelma on muutaman vuoden vanha, se tarjoaa erittäin kiinnostavia näkökulmia aiheeseen.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä sekä edistää näiden ilmiöiden vaikutusten ymmärtämistä lainsäädäntötyössä. Tätä tehtävää varten valiokunta kuulee laajasti asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Tulevaisuusvaliokunta voi myös teettää selvityksiä ja raportteja haluamistaan aiheista. Viime vuosina tulevaisuusvaliokunta on teettänyt demokratia-aiheesta useampia julkaisuja, joista erityisen kiinnostavia ovat Uusi ja vanha demokratia, Joukkoistaminen demokratiassa sekä jo kymmenen vuotta vanha julkaisu Demokratia tulevaisuuden myllerryksessä, jonka tulevaisuuspohdinnat ovat edelleen hämmästyttävän ajankohtaisia.

Lähitulevaisuutta luotaa puolestaan Oikeusministeriön Demokratiapoliittinen toimintaohjelma, jossa tarkastellaan demokratian nykytilaa Suomessa ja listataan seuraavien vuosien toimenpiteitä demokratian kehittämiseksi.

Sitra toimii eduskunnan alaisena rahastona suomalaisten tulevaisuustalona ja tiiviissä yhteistyössä myös valtioneuvoston kanslian kanssa Kansallisen ennakointiverkoston rakentamisessa. Demokratian tiimoilta Sitra julkaisi maaliskuussa 2017 muistion Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta, jonka kirjoittamisessa ammennettiin mm. artikkeleista Deliberatiiviset kansalaisfoorumit – kohti uusia avauksia tulevaisuudessa sekä Kohti pitkän aikavälin hallintoa – mitä, miksi ja miten?

Sitra on myös vuonna 2012 toteuttanut Uusi demokratia -foorumin, jossa aiheen parissa toimivat ihmiset pohtivat demokratian kohtaamia haasteita ja etsivät käytännön ratkaisuja ja kokeiluja demokratian kehittämiseksi.

Mistä on kyse?