archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

12 keinoa demokratian vahvistamiseksi

Sitra julkaisi kevään Suomi 100 -demokratiaviikoilla tukun keinoja, joilla päätöksentekoa voitaisiin tuoda lähemmäksi arkea.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Parin vuosikymmenen ajan länsimaissa on puhuttu edustuksellisen demokratian rapautumisesta tai jopa kriisistä. Maailmanpolitiikan viime vuosien tapahtumat ovat sähköistäneet keskustelua entisestään. Yhä useampi kokee, että omat vaikutusmahdollisuudet yhteiskuntaan ja järjestelmään ovat riittämättömiä.

Kriisitietoiset puheet eivät kuitenkaan ole johtaneet demokratiaa tai demokraattisia instituutioita vahvistaviin tekoihin. Sitran muistio Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta ehdottaa seuraavia keinoja osallisuuden kasvattamiseksi demokraattisessa päätöksenteossa:

 1. Siirrytään politiikassa kuulemisesta aitoon keskusteluun. Kansalaiskeskustelutapahtumissa sekä kansalaiset että poliitikot voisivat saada jalostuneempia näkemyksiä.
 2. Valjastetaan teknologia palvelemaan demokratiaa esimerkiksi hyödyntämällä sitä virheellisen tiedon tunnistamisessa.
 3. Uudistetaan puolueiden toimintatapoja. Puolueiden jäsenyyden, ohjelmakehityksen ja valmistelutyön avaamista tulisi edistää.
 4. Kehitetään hallintoa avoimemmaksi ja joustavammaksi.
 5. Tuetaan oppimista ja koulutusta läpi elämän. Voitaisiin kokeilla esimerkiksi yli 25-vuotiaiden opintotiliä ja alanvaihtoon liittyviä lyhyitä koulutuksia.
 6. Siirrytään päätöksenteossa kertaluonteisuudesta jatkuvaan kehittämiseen, jota tekevät yhdessä päätöksentekijät, tiedon tuottajat ja ratkaisujen toteuttajat.
 7. Varmistetaan toimeentulo kaikille, sillä eriarvoistuminen johtaa demokratiavajeeseen.
 8. Vahvistetaan luottamusta ja dialogia tukemalla erilaisten ihmisten kohtaamisia. Esimerkiksi peruskoulu ei ole vain paikka oppia, vaan se tuottaa myös yhteenkuuluvuutta.
 9. Hyödynnetään päätöksenteossa laajemmin pitkän aikavälin työkaluja. Esimerkiksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja Kansallisen ennakointiverkoston työtä sekä tulevaisuusselontekoa.
 10. Edistetään globaalin päätöksenteon ohella lähidemokratiaa. Mahdollisuudet vaikuttaa elinympäristöön vahvistavat osallisuutta.
 11. Luodaan yhteisymmärrystä taustaltaan tai arvoiltaan eroavien ryhmien välille. Esimerkiksi kansalaiskeskustelujen ja -raatien avulla voitaisiin lieventää kärjistyneitä vastakkainasetteluja.
 12. Hyödynnetään uusia tapoja osallisuuden vahvistamiseksi, kuten esimerkiksi mobiiliraateja, joissa satunnainen otos kansalaisia neuvoo päätöksentekijöitä.

Ehdotuksista voi lukea lisää muistiosta, joka on löydettävissä täältä.

Katso myös Sitran Megatrendit 2017 – TRENDI 2: Edustuksellisen demokratian puhti on hukassa.

Mistä on kyse?