Lausunnot
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran lausunto tekijänoikeuslain muutoksista

Tieteen ja tutkimuksen avoimuuden periaatteet ovat tärkeitä. Tiedonlouhinnan kautta saatua aineistoa tulee voida käyttää jatkotutkimukseen. Lakiehdotus edesauttaa reilun datatalouden toteutumista Suomessa.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Reijo Aarnio

Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Meeri Toivanen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Tausta

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on osallistunut julkiseen kuulemiseen ja antanut lausunnon tekijänoikeuslain muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää palautetta lakiesityksestä, jolla EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset ehdotetaan sisällytettäviksi Suomen lainsäädäntöön. Direktiivien toimeenpano edellyttää mittavia tekijänoikeuslain muutoksia. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on nykyaikaistaa tekijänoikeussääntelyä.

Direktiivit ovat viimeinen osa Euroopan komission laajempaa, viidestä eri säädösehdotuksesta koostuvaa tekijänoikeuden uudistushanketta. Direktiivien tavoitteena on varmistaa sisällön laajempi saatavuus kaikkialla EU:ssa, sopeuttaa tekijänoikeuden rajoitukset digitaalisiin ja rajatylittäviin ympäristöihin sekä edistää hyvin toimivien tekijänoikeusmarkkinoiden saavuttamista.

Sitran päähuomiot

Sitra katsoo, että lakiehdotus edesauttaa reilun datatalouden toteutumista Suomessa. Sitrassa reilun datatalouden teema pyrkii edistämään eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Tämä tarkoittaa muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, uudistumista ja kilpailukyvyn parantamista.

Reiluus tarkoittaa, että yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan edut ovat tasapainossa, mikä on olennaista myös tekijänoikeuslain
uudistuksessa.

Sitra pitää tärkeänä tieteen ja tutkimuksen avoimuuden periaatteita ja katsoo, että tiedonlouhinnan kautta saatua aineistoa
tulee voida käyttää jatkotutkimukseen ja tutkimuksen toistettavuus toteutuu.

Sitra toteaa, että kuvailu tekijänoikeusjärjestelmän yleisestä merkityksestä on tehty huolellisesti ja hyvin. KKO:ssa on käsiteltävänä kysymys mediayhtiön oikeudesta julkaista valokuva verkkojulkaisussa tekijänoikeuslain mukaisen niin sanotun lehdistön lainausoikeuden tai sitaattioikeuden perusteella. KKO:n ratkaisu on tärkeä linjaus tekijänoikeusasioissa.

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö lausuntopalvelussa

Lue Sitran lausunto (pdf): Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle, tekijänoikeuslaki

Mistä on kyse?