archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ääripääkeskustelun aika on ohi!

Sitran Erätauko-tapahtumissa Kemijärvellä ja Joensuussa kävi ilmi, että rakentava keskustelu on mahdollista yksinkertaisilla ohjeistuksilla.

Kirjoittaja

Janne Kareinen

Julkaistu

Ensimmäiset Erätauko-tapahtumat järjestettiin Kemijärvellä ja Joensuussa maalis-huhtikuun vaihteessa. Teemoina keskusteluissa olivat työ ja toimeentulo. Paikalla oli satunnaisotannalla valittu ja paikallisverkostojen kautta kerätty monimuotoinen osallistujajoukko, sekä kutsuttuna paikallista hallintoa, järjestöjä ja median edustajia. Erityisesti ilahdutti se, että osallistujista kolmasosa oli palautteen mukaan henkilöitä, jotka eivät normaalisti osallistu tilaisuuksiin, joissa käsitellään yhteiskunnallisia asioita.

Keskustelua kuin saunassa

Tapahtumissa testattiin kuinka rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua saadaan synnytettyä eri metodein. Tässä onnistuimme paremmin kuin odotimme. Hämmästyttävää oli kuinka molemmissa tapahtumissa rakentavan keskustelun kulttuuri siirtyi työpajoista julkiseen loppuyhteenvetoon, jossa mm. Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen kommentoi, että tilaisuus avasi hänet näkemään millainen voimavara kaupunkilaiset ovat, ja että tällainen tasavertainen kohtaamisen kautta tapahtuva keskustelu pitää saada osaksi virallista tasoa.

”Päästiin syvällisiin keskusteluihin. Kuin olisi istunut saunassa. Lisää tällaista, ei kun vaan sauna lämpiämään!” kommentoi Karjalaisessa Markus Määttä.

Kemijärvellä hämmästeltiin lähes hurmiollisessa tunnelmassa, että voiko tämä olla näin helppoa. Muutama yksinkertainen sääntö keskusteluun ja alamme kuunnella toisiamme, rakentamaan yhdessä toisten kommenttien pohjalta emmekä riitele.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Tuotokset toimenpiteiksi ja julkiseen keskusteluun

Molemmilla paikkakunnilla paikallismedia oli kutsuttu tilaisuuden loppuyhteenvetoon nostamaan tapahtuman tuotokset julkiseen keskusteluun.

Kemijärven toimenpideryhmässä ideoitiin kuinka matkailusta saadaan lisää työpaikkoja etenkin kyliin. Keskeisiksi tuotokseksi nousi Eräkeskus, jonka Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Soppela vei tapahtuman jälkeen konkreettisena ehdotuksena yrittäjien ja kaupungin uuden strategian jalkautustyöpajaan. Dialogiryhmässä keskiöön nousivat yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen ja nuorten mukaan ottaminen.

”Yksinkertaisilla keskustelusäännöillä on merkitystä.” kommentoi Olli Malmivaara Pohjolan Sanomissa.

Joensuussa kokeiluryhmä tuotti kokeilusuunnitelmat edullisista toimitiloista pienyrittäjille, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen estävien turhien kielivaatimuksien poistamisesta sekä piilotyöpaikkojen etsimiseen sopivasta sovellutuksesta. Dialogiryhmä pureutui juurisyihin työllistymisen esteistä tehden syvällisen tilannekartoituksen. Esiin nousivat mm. ikärasismi ja tuki- ja pykäläviidakko. Toimenpidesuositusryhmä ideoi ratkaisuja siihen kuinka mahdollisimman moni alle 25-vuotias saataisiin töihin tai opiskelemaan. Suositukset nuorten hyvinvointikeskuksesta ja nuorten ohjatusta tutustumisesta jatko-opiskelupaikkoihin vietiin tapahtuman jälkeen työllisyyden johtoryhmän käsiteltäväksi ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2018 budjettivalmistelussa. Yleinen mielipide oli että on keskusteltu oikeista asioista, kun ollaan keskusteltu kullekin tärkeistä asioista. Ihmiset ovat tuoneet omat kokemuksensa keskusteluun ja tämä on ollut arvokasta.

”Nuorisojohtaja Jouni Erolan mukaan keskustelu poikkesi raikkaasti tavanomaisesta kuntalaisten kuulemisesta. Niissä esiin tulee toiveita, mutta nyt pureuduttiin pienissä ryhmissä suppeisiin aiheisiin, ja lopputuloksena oli ratkaisuja”, kirjoitti Karjalainen tapahtuman yhteenvedossa.

Seuraavaksi Erätauossa

Kemijärven ja Joensuun tapahtumat olivat hyvin antoisia myös Erätauko-konseptin kehittämisen kannalta ja seuraavien kaupunkien menetelmäkokeilut kesäkuussa tulevat hyödyntämään oppeja monipuolisesti.

Konseptin kehittämistä pääsee seuraamaan viimeistään toukokuussa avoimen yhteenvedon kautta. Kaikki materiaali, mm. loput osallistujahaastattelut linkitetään Erätauko-sivuille. Tervetuloa seuraamaan Erätauon etenemistä!

Kemijärven tapahtumassa oli kuntalaisten lisäksi Kemijärven hallintoa ja paikallisia järjestötoimijoita (MLL Kemijärven yhdistys, Setlementti Tunturila, Pohjoisimman Lapin Leader) ja Lapin Kansa.  Joensuun tapahtumassa oli mukana kaupunkilaisten lisäksi Joensuun hallintoa ja paikallista järjestöverkostoa (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, SPR Joensuun osasto, Joensuun Setlementti, Joensuun seudun Leader-yhdistys, Nuorisoverstas) ja Karjalainen.

Avoimen dialogin moderoi Kai Alhanen Aretaista ja apufasilitaattorina oli myös Anne Tastula 100 askelta Suomen tulevaisuuteen hankkesta.

Erätauko on osa Sitran juhlavuotta sekä virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Lähteet: Lapin Kansa (22.3., 27.3.), Pohjolan Sanomat (22.3., 28.3.), Karjalainen (26.3., 2.4.)

Mistä on kyse?