archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Fiksu Arki Rekisteriseloste

Julkaistu

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1.    Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Muut yhteystiedot: sitra@sitra.fi
Postiosoite: PL 160, 00181 Helsinki

2.    Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Saara Rimon
Postiosoite: Sitra, PL 160, 00181 Helsinki
Sähköposti: saara.rimon@sitra.fi

3.    Rekisterin nimi

Fiksu arki -yrityskilpailun kontaktihenkilöt

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito Fiksu arki -yrityskilpailuun osallistuvien yritysten kontaktihenkilöiden kanssa. Yhteydenpitoa ovat esimerkiksi lisätietojen pyytäminen, yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja kilpailussa palkitsemisesta sopiminen.

5.    Rekisterin tietosisältö

Fiksu arki -yrityskilpailuun osallistuvan yrityksen kontaktihenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätty rekisteröidyltä itseltään Fiksu arki -yrityskilpailuun osallistumisen yhteydessä.

7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sitra ei säännönmukaisesti luovuta jäsenrekisterin sisältämiä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

8.    Rekisteröidyn oikeudet

Sitra ei säännönmukaisesti siirrä tietoja Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Henkilötietoja sisältävää tietokantaa säilytetään ATK-muodossa osallistujarekisterin käyttäjähallintaa varten. Tietokantaa pääsevät käyttämään vain ne, joilla on oikeus tai velvollisuus siihen. Tietokannan käyttö edellyttää tietokoneen salasanan tuntemista.Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Mistä on kyse?