Haku
Arvioitu lukuaika 4 min

Hae mukaan Talouden monet tulevaisuudet -työpajasarjaan

Syksyn 2023 työpajoissa haastamme talouteen liitettyjä vakiintuneita oletuksia ja muodostamme kuvia vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Tavoitteena on entistä monipuolisempi taloutta koskeva tulevaisuuskeskustelu. Hae mukaan!

Julkaistu

Maailmasta on tullut vaikeasti ennakoitava, ja tulevaisuus voi olla perustavanlaatuisesti toisenlainen. Myös talouskeskusteluun on noussut yhä enemmän ääniä, jotka haastavat talouden vakiintuneina pidettyjä totuuksia ja hahmottavat uusia, kestäviä ja reiluja talouden tulevaisuuksia.

Hidastuuko globalisaatio ja mureneeko sääntöpohjainen maailmanjärjestys, vai muuttavatko ne vain muotoaan? Miltä tulevaisuus näyttää, jos talouskasvun irtikytkentä hiilidioksidipäästöistä ja luonnonvarojen käytöstä ei tapahdu riittävän ajoissa ja riittävän tehokkaasti? Mitä seuraa, jos väestö ikääntyy ja samanaikaisesti tuottavuuden kehitys sakkaa? Millaiseksi valtion ja markkinoiden välinen suhde muodostuu jatkossa? Toteutuuko vihreä siirtymä Suomessa yksityisen sektorin kannustimin vaiko julkisen velan turvin? Mihin toimeentulo perustuu, jos automatisaatio ja tekoäly korvaavat ihmistyötä?

Selvityksemme mukaan talouden tulevaisuudesta keskustellaan Suomessa lyhytjänteisesti, kapea-alaisesti ja vakiintuneisiin oletuksiin perustuen. Kutsummekin 20–30 asiantuntijaa yhteiskunnan eri aloilta Talouden monet tulevaisuudet -työpajasarjaan, jonka tavoitteena on monipuolistaa keskustelua talouden tulevaisuuksista.

Työpajasarjan sisältö ja aikataulu

Työpajasarja kannustaa osallistujia käymään luovaa ja ennakkoluulotonta keskustelua talouden mahdollisista tulevaisuuksista. Tavoitteena on luoda turvallinen tila keskustelulle, jossa osallistujat oppivat sekä toisiltaan että kotimaisilta ja kansainvälisiltä asiantuntijoilta.

Syksyllä 2023 järjestettävissä työpajoissa pureudutaan ajatteluamme rajoittaviin taustaoletuksiin, päivitetään niitä ja luodaan havainnollisia, vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä yhteiskunnasta.

Talouden perusta rakoilee, todetaan Sitran Megatrendit 2023 -raportissa. Kyseinen trendi on yksi työpajasarjan lähtökohdista.

Työpajojen ajankohdat

 • to 28.9. klo 12–20 Orientaatio ja iltaohjelma (Helsinki)
 • to 12.10 klo 9–16 Työpaja (Helsinki)
 • ke 25.10. klo 9 – to 26.10. klo 16 Työpajatyöskentely internaatissa (Porvoo)
 • to 16.11. klo 9–16 Työpaja (Helsinki)
 • to 30.11. klo 12–20 Työpajasarjan lopetus ja illallinen (Helsinki)

Edellytämme työpajasarjaan valituilta lähtökohtaisesti, että he sitoutuvat osallistumaan kaikkiin tilaisuuksiin paikan päällä. Etätyöskentely ei siis ole mahdollista.

Sitra korvaa muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville osallistujille kohtuulliset matka- ja majoituskulut kuittia vastaan. Palkkaa tai palkkiota työpajoihin osallistumisesta ei makseta.

Kenelle työpajasarja on suunnattu?

Haemme mukaan ihmisiä, joilla on aito kiinnostus moniääniseen ja moninäkökulmaiseen taloutta koskevaan tulevaisuustyöhön. Osallistuminen ei edellytä talouden syvällistä asiantuntemusta tai taloustieteen koulutusta. Kannustammekin asiantuntijoita taustasta tai tieteenalasta riippumatta hakemaan mukaan. Toivomme kuitenkin ymmärrystä talouden, ympäristön ja muun yhteiskunnan välisistä kytköksistä tai kokemusta ennakointityöstä. Tärkeintä on kyky käydä ennakkoluulotonta keskustelua myös eri mieltä olevien ihmisten kanssa sekä halu nähdä ja sanoittaa erilaisia mahdollisia talouden tulevaisuuksia.

Sitra valitsee osallistujat hakijoiden joukosta. Valinnoissa painotamme seuraavia asioita:

 • Hakijan koulutukseen ja osaamiseen perustuva valmius ymmärtää, miten talous kytkeytyy ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin
 • Hakijan osaaminen ja kokemus tulevaisuustyöstä ja ennakoinnista
 • Hakulomakkeella osoitettu valmius haastaa rohkeasti taloutta ja sen tulevaisuutta koskevia vallitsevia oletuksia
 • Hakijan motivaatio ja arvio työpajasarjan hyödyllisyydestä omaan työhön
 • Lisäksi valinnassa otetaan huomioon valitun ryhmän taustojen ja sisällöllisten kiinnostusten moninaisuus ja osallistujien toisiaan täydentävyys

Miksi hakea?

Talouden monet tulevaisuudet -työpajasarjaan osallistumalla pääset osaksi uuden talousajattelun suomalaista edelläkävijäjoukkoa.

Osallistumisen hyötyjä ovat mm.

 1. Ajattelun avartuminen ja uuden oppiminen. Ohjattu työskentely ja keskustelut vertaisryhmän kanssa lisäävät ja monipuolistavat ymmärrystä sekä talouden tulevaisuuksista että ennakointityöstä. Pääset kuulemaan myös korkeatasoisia kansainvälisten asiantuntijoiden alustuksia.
 2. Työkaluja omaan tulevaisuustyöhön. Työpajasarja auttaa kytkemään talouden erilaisia tulevaisuuskuvia omaan työhön, ja vertaisryhmältä voi saada tukea oman työn haasteisiin.
 3. Turvallinen tila ja edelläkävijäyhteisö, jonka kanssa omaa ajattelua ja työtä voi jakaa. Pyrimme aitoon dialogiin, jossa myös eri mieltä olevat osallistujat kuulevat ja ymmärtävät toistensa näkemykset. Työpajasarja rakentaa osallistujien keskinäistä luottamusta ja vahvistaa verkottumista.
 4. Mahdollisuus rikastaa talouskeskustelua. Talouden tulevaisuuskuvista laaditaan lopputuote, jonka muoto ja sisältö tarkentuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Sen avulla on mahdollista nostaa uusia näkökulmia laajemmin suomalaiseen talouskeskusteluun.

Miten haen mukaan?

Siirry hakulomakkeeseen tästä linkistä.

Jätä hakemus viimeistään 13.8.2023. Sitra varaa mahdollisuuden käydä tarkentavia keskusteluja hakijoiden kanssa jo ennen haun sulkeutumista, joten hakemus kannattaa jättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille viimeistään 25.8.2023.

Työpajasarja on osa Sitran ennakointityötä. Sen yhtenä lähtökohtana toimii Sitran megatrendipäivityksessä tunnistettu ”Talouden perusta rakoilee” -trendi.

Sitran kanssa työpajasarjaa fasilitoi palveluntuottajana toimiva Demos Helsinki.

Mistä on kyse?