Julkaistu 12.10.2018

Haluatko järjestää Erätauko-keskustelun? Valitse itsellesi sopiva tapa!

Erätauko-toimintamallilla kuka tahansa voi käynnistää ja ylläpitää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.
Kirjoittajat
Asiantuntija, Erätauko, Sitra
Janne Kareinen vastaa Sitran Erätauko-hankkeesta. Hänen käsissään on kokonaisuus, jolla muokataan suomalaista keskustelukulttuuria rakentavammaksi.
Asiantuntija, verkostot, Sitra
Maikki Siuko koordinoi Sitran Erätauko -kokonaisuutta. Ota yhteyttä Maikkiin, jos haluat järjestää Erätauko-keskustelun tai mietit, miten organisaatiosi voisi taipua paremmin dialogiin.

Hienoa, että olet käynnistämässä rakentavaa keskustelua Erätaukoa hyödyntäen! Osallistujat ja koolle kutsujat hyötyvät rakentavasta keskustelusta syvemmän ymmärryksen karttuessa käsiteltävästä aiheesta sekä eri näkökulmista siihen. Samalla osallisuus vahvistuu sekä keskusteluryhmän kesken että yhteiskuntaan laajemmin.

Alta löydät neljä eri tukimuotoa, joita on tarjolla Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen.

Kevyimmin pääset käyntiin järjestämällä Erätauko-keskustelun itsenäisesti työkaluja hyödyntäen (vaihtoehto A). Erätauko-perehdytyksiä (B) järjestetään tarvittaessa ja niissä pääsee oppimaan Erätauon fasilitointia 2-4 tunnin ajan. Erätauko-koulutusta (C) järjestävät eri koulutustoimijat. Lisäksi voit hakea organisaatiosi kanssa Erätauko-mentorointiin (D), mikäli haluat saada aikaiseksi laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutustu eri muotoihin alla, ota työkalut käyttöön ja hae tukea tarpeen mukaan eri vaihtoehtojen lomakkeiden kautta! Voit myös lukea Erätauosta lisää täältä.

A) Hyödynnä työkaluja itsenäisesti

Työkaluja rakentavan keskustelun suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen löydät verkkosivulta www.eratauko.fi sekä Erätauko-keskustelukorteista. Etenkin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun vaiheetkuvauksen sekä suunnittelupohjan (lataa Powerpoint-muotoinen pohja tästä) avulla voit hahmottaa Erätauko-kokonaisuuden ja aloittaa keskustelun suunnittelun.

Työkalut ja keskustelukortit löydät täältä.

B) Erätauko-perehdytykset

Järjestämme kahdesta neljään tuntia kestäviä Erätauko-perehdytyksiä tarpeen mukaan. Perehdytyksessä tutustutaan Erätauko-kokonaisuuteen, Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen ja työkaluihin. Perehdytys tähtää Erätauon omaksumiseen ja keskusteluiden itsenäiseen toteutukseen.

Hae perehdytykseen täällä.

C) Erätauko-koulutus

Erätauko-koulutuksessa tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin, ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja sekä opit suunnittelemaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun.

Erätauosta rakennetaan syksyn 2018 aikana avoin koulutuskonsepti, jota kaikki koulutustoimijat voivat käyttää. Erätauko-koulutusta tarjoavien toimijoiden lista tulee päivittymään syksyn aikana. Tällä hetkellä seuraavat tahot ovat ilmoittaneet järjestävänsä Erätauko-koulutuksia:

Sitra ei itse järjestä Erätauko-koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia. Tulossa olevat Erätauko-koulutukset löytyvät päivämäärineen täältä.

D) Erätauko-mentorointi

Erätauko-mentorointi on organisaatiokohtaista tukea, joka tähtää onnistuneiden Erätauko-keskustelujen järjestämiseen. Mentorointi pitää sisällään lähtökohtaisesti neljä tapaamiskertaa, joissa mentoroidaan kunkin organisaation kohdalla toteutettavat keskustelut.

Mentorointiin valitaan erityisesti organisaatioita, jotka sitoutuvat järjestämään lukuisia Erätauko-keskusteluja. Lisäksi mentoroitavalla organisaatiolla tulee olla laaja levittämissuunnitelma Erätauko-osaamiselle.

Hae mukaan organisaatiokohtaiseen mentorointiin täällä.

Lisätiedot:

Jos haluat kysyä lisää, ole yhteydessä Maikki Siukoon: maikki.siuko@sitra.fi, +358 (294) 618 485.

Erätauon hyötyjä

 • Ihmisten tuominen yhteen eri lähtökohdista mahdollistuu ja matala kynnys osallistua tarjoutuu
 • Empatia ja luottamus yhteisössä kasvaa
 • Ymmärrys käsiteltävistä aiheista syventyy
 • Haasteiden ennakointi ja ristiriitojen ratkaisu helpottuvat
 • Käsitys erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, eri toimijoiden päämääristä sekä päätöksentekoon vaikuttavista näkökulmista laajenee

Mistä on kyse?

Erätauko-keskustelu

 • Rakentava ja tasavertainen keskustelu, joka tähtää aiheen ja muiden ihmisten ymmärtämiseen, muttei yksimielisyyteen tai ratkaisuihin.
 • Keskustelun fasilitaattori pitää huolta aikataulusta ja on vastuussa keskustelun tasavertaisuudesta ja rakentavuudesta
 • Keskustelu perustuu aidolle tarpeelle ja sille on määritelty tavoitteet
 • Keskusteluun kutsuttavat ryhmät on määritelty, ja heidän kutsumiseensa on panostettu. Keskustelun suunnittelussa on myös mietitty, ketkä yleensä eivät osallistu vastaavanlaisiin keskusteluihin ja paikalle on kutsuttu myös heidät.
 • Keskusteluun virittäytymisen avulla luodaan luottamuksellinen ja tasavertainen ilmapiiri
 • Keskustelua ohjaa rakentavan keskustelun pelisäännöt: kuuntele, liity, puhu omasta kokemuksesta, ole läsnä ja kunnioita, etsi ja kokoa. Fasilitaattori vastaa pelisääntöjen noudattamisesta.
 • Keskustelun päätteeksi on yhteinen reflektio
 • Mahdollisuuksien mukaan tuolit ringissä ja pöydät pois tieltä
 • Keskustelun jatkosta on sovittu, jotta saadaan aikaan vaikuttavuutta

Mistä on kyse?