Arvioitu lukuaika 3 min

Haluatko järjestää Erätauko-keskustelun? Valitse itsellesi sopiva tapa!

Erätauko-toimintamallilla kuka tahansa voi käynnistää ja ylläpitää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kirjoittajat

Janne Kareinen

Maikki Siuko

Asiantuntija, Osaamisen aika, Sitra

Julkaistu

Hienoa, että olet käynnistämässä rakentavaa keskustelua Erätaukoa hyödyntäen! Alta löydät neljä eri tukimuotoa, joita on tarjolla Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen.

Kevyimmin pääset käyntiin järjestämällä Erätauko-keskustelun itsenäisesti, työkaluja hyödyntäen (A). Erätauko-perehdytyksiä (B) järjestetään tarvittaessa ja niissä pääsee oppimaan Erätauon fasilitointia 2-4 tunnin ajan. Erätauko-koulutusta (C) järjestävät eri koulutustoimijat. Lisäksi voit hakea organisaatiosi kanssa Erätauko-mentorointiin (D), mikäli haluat saada aikaiseksi laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutustu eri vaihtoehtoihin, ota työkalut käyttöön ja hae tukea tarpeen mukaan! Erätauosta lisää täältä.

A) Hyödynnä työkaluja itsenäisesti

Työkaluja rakentavan keskustelun suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen löydät verkkosivulta www.eratauko.fi sekä Erätauko-keskustelukorteista. Etenkin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun vaiheetkuvauksen sekä suunnittelupohjan  avulla voit hahmottaa Erätauko-kokonaisuuden ja aloittaa keskustelun suunnittelun.

Työkalut ja keskustelukortit löydät täältä.

B) Erätauko-perehdytykset

Järjestämme kahdesta neljään tuntia kestäviä Erätauko-perehdytyksiä tarpeen mukaan. Perehdytyksessä tutustutaan Erätauko-kokonaisuuteen, Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen ja työkaluihin. Perehdytys tähtää Erätauon omaksumiseen ja keskusteluiden itsenäiseen toteutukseen.

Hae perehdytykseen tästä.

C) Erätauko-koulutus

Erätauko-koulutuksessa tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin, ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja sekä opit suunnittelemaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun. Sitra ei itse järjestä Erätauko-koulutusta. Erätauko-koulutusta järjestävät eri koulutustoimijat ja ne ovat maksullisia.

Tulossa olevat Erätauko-koulutukset löytyvät päivämäärineen tästä.

D) Erätauko-mentorointi

Erätauko-mentorointi on organisaatiokohtaista tukea, joka tähtää onnistuneiden Erätauko-keskustelujen järjestämiseen ja hyvään Erätauko-osaamiseen. Mentorointi pitää sisällään lähtökohtaisesti neljä tapaamiskertaa, joissa mentoroidaan kunkin organisaation kohdalla toteutettavat keskustelut (mm. keskustelun tarve, tavoitteet, kohderyhmät, kutsut, keskustelun käsikirjoitus, vaikuttavuus).

Mentorointiin valitaan erityisesti organisaatioita, jotka sitoutuvat järjestämään lukuisia Erätauko-keskusteluja. Lisäksi mentoroitavalla organisaatiolla tulee olla hyvä levittämissuunnitelma Erätauko-osaamiselle.

Hae mukaan mentorointiin tästä.

Erätauon hyötyjä

 • Ihmisten tuominen yhteen eri lähtökohdista mahdollistuu ja matala kynnys osallistua tarjoutuu
 • Empatia ja luottamus yhteisössä kasvaa
 • Ymmärrys käsiteltävistä aiheista syventyy
 • Haasteiden ennakointi ja ristiriitojen ratkaisu helpottuvat
 • Käsitys erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, eri toimijoiden päämääristä sekä päätöksentekoon vaikuttavista näkökulmista laajenee

Mistä on kyse?

Erätauko-keskustelu

 • Rakentava ja tasavertainen keskustelu, joka tähtää aiheen ja muiden ihmisten ymmärtämiseen, muttei yksimielisyyteen tai ratkaisuihin.
 • Keskustelun fasilitaattori pitää huolta aikataulusta ja on vastuussa keskustelun tasavertaisuudesta ja rakentavuudesta
 • Keskustelu perustuu aidolle tarpeelle ja sille on määritelty tavoitteet
 • Keskusteluun kutsuttavat ryhmät on määritelty, ja heidän kutsumiseensa on panostettu. Keskustelun suunnittelussa on myös mietitty, ketkä yleensä eivät osallistu vastaavanlaisiin keskusteluihin ja paikalle on kutsuttu myös heidät.
 • Keskusteluun virittäytymisen avulla luodaan luottamuksellinen ja tasavertainen ilmapiiri
 • Keskustelua ohjaa rakentavan keskustelun pelisäännöt: kuuntele, liity, puhu omasta kokemuksesta, ole läsnä ja kunnioita, etsi ja kokoa. Fasilitaattori vastaa pelisääntöjen noudattamisesta.
 • Keskustelun päätteeksi on yhteinen reflektio
 • Mahdollisuuksien mukaan tuolit ringissä ja pöydät pois tieltä
 • Keskustelun jatkosta on sovittu, jotta saadaan aikaan vaikuttavuutta

Hanke

Erätauko

Erätauko on avoimesti hyödynnettävissä oleva tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua.

Kirjoittajat

Janne Kareinen

Maikki Siuko

Asiantuntija, Osaamisen aika, Sitra

Julkaistu

Ota yhteyttä
 
Janne Kareinen

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?