Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Hurraa! Erätauko-säätiö jatkaa toimintaansa vuosina 2025 – 2027

Erätauko-säätiön perustajatahot ovat päättäneet jatkaa säätiön rahoitusta. Lisäksi Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt avustuksen Erätauko-säätiön toiminnalle.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Erätauko-säätiö – Dialogpaus-stiftelsen – perustettiin keväällä 2019 tukemaan yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa rakentavaa keskustelukulttuuria Suomessa, vähentämään yhteiskunnan jakautumista ja vahvistamaan ihmisten osallisuutta. 

Erätauko-säätiön perustajia ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden.

Työtä tehdään nyt kuudetta vuotta, ja toimintaa jatketaan vielä vuoteen 2027 asti. Kukin perustaja sekä Brita Maria Renlundin muistosäätiö tukevat säätiön toimintaa tulevina vuosina 200 000 euron arvoisella avustuksella. 

Ensi vuodesta lähtien Erätauko-säätiö keskittyy toiminnassaan edelleen yhteistyöhön mediasektorin, koulutussektorin sekä muiden toimijoiden kanssa.

Säätiön taustalla Sitran kehitystyö

Erätauko-säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016–2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Sitra kehitti toimintamallin yhdessä kumppanien kanssa. Toimintamalli pyrkii rakentavaan keskusteluun, ymmärryksen lisäämiseen, tasavertaiseen kohtaamiseen, yhteiskunnallisen osallisuuden kasvattamiseen sekä dialogitaitojen kehittämiseen.

Se syntyi havainnosta, että yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta, demokraattinen järjestelmä kaipaa uudistusta ja monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa.

Erätauko on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua niin, että mukaan saadaan eri lähtökohdista tulevat ihmiset tasavertaisesti – ja mukaan saadaan myös heidät, jotka yleensä jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Vaikka toimintamalli kehitettiin jo useita vuosia sitten, se on yhä ajankohtainen ja sille on kysyntää tässä maailmantilanteessa.

Mistä on kyse?